تاریخ :  چهارشنبه ۱۸ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

چند سال پیش مطلبی با عنوان نظریه امام جعفر صادق (ع) راجع به پیدایش جهان برای اولین بار توسط گروه علمی نابغه های ایران در اینترنت منتشر شد، که ایمیل به ایمیل و به دست وبلاگ نویسان و سایتهای علمی رسید و بعد از آن به دست خبر گزاریها و بعد به دست ویکی پدیا رسید که نسخه انگلیسی آن منتشر شد.
مطلبی را که میخوانید نسخه کامل همان مطلب است که تاکنون منتشر نشده است.

اگر بگویند که پی بردن جعفر صادق (ع) به حرکت زمین از روی حدس بود و اتفاق می افتد که گاهی بعضی از اشخاص حدس میزنند و آن حدس معلوم میشود که مطابق با حقیقت بوده این سوال پیش می آید که چرا در مدت چندین قرن بعد از اوکسی نتوانست حدسی مانند وی بزند و بگوید که زمین برگرد خود میگردد.
از این قرار جعفر صادق به وجود قوانین مکانیک نجومی پی برده بود که توانسیت حرکت زمین را بدور آن استنباط کند و اگر بوجود آن قوانین پی نمیبرد نمیتوانست که گردش زمین را بدور خود استنباط نماید برای این که پی بردن به این موضوع ، اتفاقی نمیشود و بایستی از علت به معلول پی برد.
اما آن مرد راجع به علتی که سبب شد وی بگردش زمین اطراف آن پی ببرد چیزی نگفته است.
در صورتی که راجع به بعضی از مسائل فیزیکی چیزهایی گفته که از لحاظ تئوری کوچک ترین تفاوت با نظریه بوجود آمدن جهان در این عصر ندارد و یک دانشمند فیزیکی این دوره وقتی تئوری جعفر صادق (ع) را در مورد ایجاد دنیا میخواند تصدیق میکند که نظریه ایست مطابق با تئوری فیزیکی ایجاد دنیا در این عصر.
هنوز نظریه مربوط به پیدایش جهان در کادر قانون علمی قرار نگرفته و هرچه گفته اند تئوری است و ممکن است صحیح باشد یا نادرست جلوه کند.
تئوری جعفر صادق (ع) هم راجع به پیدایش دنیا همین طور است و در کادر قانون علمی قرار نگرفته تا این که بتوان آن را حقیقت غیر قابل تردید علمی دانست. اما این مزیت را دارد که با این که در دوازده قرن قبل از این ابراز شده یا تئوری جدید فیزیکی راجع به پیدایش دنیا مطابقه میکند.
امام جعفر صادق (ع) راجع به پیدایش دنیا چنین گفته است:
جهان از یک جرثومه بوجود آمد و آن جرثومه دارای دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیدا کرد و تنوع ماده ناشی از کمی یا زیادی ذرات میباشد.
این تئوری ، با تئوری اتمی امروزی راجع بوجود آمدن جهان هیچ تفاوت ندارد و دو قطب متضاد دو شارژ مثبت و منفی درون اتم است و آن دو شارژ، سبب تکوین اتم گردید و اتم هم ماده را بوجود آورده و تفاوتی که بین مواد (یعنی عناصر ) دیده میشود، ناشی از کمی یا زیادی چیزهائی است که درون اتم عناصر موجود میباشد.
در مطالب قبل دیدیم که چند نفر از فیلسوفان یونان قدیم که در قرن ششم و پینجم قبل از میلاد بسر میبردند راجع به پیدایش دنیا نظر هایی ابراز کردند و (ذیمقراطیس) نظریه (اتم) را راجع به پیدایش دنیا ابراز کرد و بعید نمیدانیم که جعفر صادق از تئوری فیلسوف یونانی راجع به پیدایش جهان اطلاع داشته و تئوری خود را با وقوف بر آن نظریه ها ابراز کرده است.
به احتمال قوی اگر جعفر صادق (ع) از نظریه فیلسوفان قدیم یونان اطلاع داشته ، آن تئوری ها از همان راه که جغرافیا و هندسه وارد مدینه گردید به آن شهر رسیده بود یعنی از راه دانشمندان مصری از فرقه قبطی.
میتوانیم فکر کنیم که چون جعفر صادق (ص) از تئوری های دانشمندان قدیم یونانی که سیزده قرن یا دوازده قرن قبل از او میزیسته اند، راجع به پیدایش جهان اطلاع داشته توانسته آن تئوری ها را تکمیل کند و راجع بوجود آمدن دنیا نظریه ای ابراز نماید که امروز علمای فیزیک آن را می پذیرند و هنوز نتوانسته اند نظریه ای جالب توجه تر از نظریه آن مرد ، راجع به پیدایش دنیا بگویند.
در این نظریه ؛ برجسته ترین قسمت موضوع دو قطب متضاد است قبل از جعفر صادق (ع) فیلسوفان یونان و دانشمندان اسکندریه ، پی برده بودند که در هستی ، اضداد وجود دارد و بعضی از آنها گفتند که هرچیز را بایستی از ضد آن شناخت.
اما در تئوری جعفر صادق (ع) تئوری مربوط به اضداد صریح بیان شده و این صراحت نه در نظریه فیلسوفان قدیم یونان وجود دارد و نه در نظریه دانشمندان مکتب علمی اسکندریه.
دانشمندان یونان و اسکندریه نظریه های خود را در مورد اضداد طوری بیان کرده اند که گوئی می خواسته اند راهی برای فرار داشته باشند و اگر دریافتند که اشتباه کرده اند بتوانند گفته خود را پس بگیرند.
واضح است که از این جهت نظریه آنها به آن شکل ابراز شده که اطمینان نداشتند که اشتباه نمیکنند.
ولی جعفر صادق (ع) نظریه خود را صریح و بدون قید و شرط بیان کرده و در تئوری او (اگر) و (اما) وجود ندارد و صراحت نظریه اش ثابت میکند که میدانسته اشتباه نمینماید و نمی خواسته راه بازگشت را برای خود حفظ کند.
شیعیان میگویند تمام چیزهائی که جعفر صادق (ع) در مورد بوجود آمدن جهان و نجوم فیزیک و عناصر و شیمی و ریاضیات و چیزهای دیگر گفت، از علم امامت ، یعنی علم لدنی او بوده است.
اما مورخ نمیتواند علم جعفر صادق (ع) را لدنی بداند و دیگر این که تردید نداریم که جعفر صادق قبل از این که خود شروع به تدریس کند مدتی تحصیل میکرده و در جلسه درس پدرش حضور بهم رسانیده است و مورخ نمیتواند مردی را که مدتی تحصیل میکرده دارای علم لدنی بداند.
تصور میکنیم که حتی شیعیان هم انکار کنند که جعفر صادق الفبا را از دیگران فرا گرفته بود و مردی که الفبا و مقدمات دیگر را از سایرین فرا گرفته چگونه از نظر یک مورخ میتواند دارای علم لدنی باشد.

(مجمع مطالعات اسلامی در استراسبورگ بزرگان اسلام را فقط از لحاظ تاریخی مورد تحقیق قرار میدهد و ما هم نباید انتظار داشته باشیم که محققین آن مجمع که مسیحی هستند راجع به امام ششم شیعیان عقیده ای مثل ما داشته باشند لیکن خود ما عقیده داریم که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دارای علم امامت بوده است.)

یک مورخ او را یک دانشمند برجسته میبیند و میفهمد که نیروی تفکر علمی او،خیلی قوی تر از معاصرین بوده و آنچه در علوم مختلف گفته و کشف کرده از آن نیروی تفکر علمی سرچشمه میگرفته نه از یک علم لدنی و ملکوتی و یکی از چیز هائی که جعفر صادق ، در مورد پیدایش جهان گفته دو قطب متضاد است.
اهمیت آنچه آن مرد گفت بعد از قرن هفدهم میلادی که وجود دو قطب متضاد در فیزیک به ثبوت رسید آشکار شد.
معاصرین او ، و کسانی که بعد از وی آمدند دو قطب متضاد را در شمار آنچه قدما گفتند، مشعر بر این هرچیز ، به ضد خود شناخته میشود، محسوب کردند و اهمیت گفته جعفر صادق (ع) پس از این که وجود دو قطب متضاد در فیزیک به ثبوت رسید آشکار گردید و امروز هم در اتم شناسی و الکترونیک ، وجود دو قطب متضاد ، غیر قابل تردید است.
ما علوم جعفر صادق را از جغرافیا و نجوم فیزیک در مبحث پیدایش دنیا و عناصر شروع کرده ایم و لذا مبحث فیزیک جعفر صادق (ع) را ادامه خواهیم داد و بعد از آن به مباحث دیگر خواهیم رسید و میگوئیم در فیزیک ، جعفر صادق (ع) چیزهائی گفته که قبل از او ، کسی نگفت و بعد از وی ، تا نیمه دوم قرن هجدهم و قرن نوزدهم و بیستم ، به عقل کسی نرسید که آنها را بگوید.
یکی از قوانینی که جعفر صادق در فیزیک ابراز کرد قانون مربوط بکدورت اجسام و شفاف بودن آنها میباشد.
او گفت هرجسمی که جامد و جاذب باشد کدر است و هرجسم که جامد و دافع باشد کم یا بیش شفاف جلوه میکند.
از او پرسیدند که جاذب چه میباشد؟ در جواب گفت جاذب ، حرارت.
این نظریه فیزیکی که امروز میدانیم با یک الحاق، یک قانون علمی است بقدری جالب توجه مینماید که آدمی حیرت میکند چگونه در نیمه دوم قرن هفتم میلادی و نیمه اول قرن دوم هجری ، مردی توانسته است یک چنین نظریه بدیع را ابراز نماید.
امروز اگر از یکصد نفر از افراد عادی بپرسند که چه میشود یک جسم کدر میگردد و جسم دیگر شفاف بنظر میرسد نمیتواند پاسخ بدهد یعنی بگوید به چه علت آهن تیره است و بلور درخشان میباشد.
قانون فیزیکی امروز میگوید هرجسم که امواج حرارت بسهولت از آن عبور کند (یعنی هادی حرارت باشد) و امواج (الکترومانیه تیک) از آن عبور نماید (یعنی هادی الکتریسیته و امواج مان یه تیزم باشد) تیره است و درخشندگی ندارد.

(امواج الکترومانیه تیک امواجی است که ما به کمک آنها صدای رادیو را میشنویم و تصاویر تلویزیون را میبینیم و علائم رادیوئی دنیاهای دیگر (آن طور که مجلات علمی اروپا و امریکا گفته اند) نیز بوسیله آن امواج بزمین میرسد و اگر روزی از دنیاهای دیگر موجودات عاقل بخواهند با نوع بشر مکالمه کنند به احتمال نزدیک بیقین بوسیله همین امواج مکالمه خواهند کرد.)

اما اجسامی که حرارت بخوبی از آنها عبور نمیکند (هادی حرارت نیستند) و امواج الکترومانیه تیک را عبور نمیدهند (عایق میباشند) درخشندگی دارند.
جعفر صادق صحبت از امواج الکتریسیته و مانیه تیک (مغناطیسی) نکرد و فقط صحبت از حرارت نمود معهذا آنچه گفت با یک الحاق مطابق با قوانین فیزیکی امروز است و قوانین فیزیکی میگوید علت این که بعضی از اجسام تیره است (مثل آهن) این میباشد که امواج الکترومانیه تیک از آنها عبور میکند و به عبارت جامع هادی است.
ولی اجسامی که حرارت از آنها عبور نمیکند یا اینکه با بطء عبور مینماید و مانع از عبور امواج الکترومانیه تیک است (عایق میباشد) درخشندگی دارد.
نظریه کلی جعفر صادق در مورد علت تیره بودن اجسام و درخشنده بودن آنها براساس جاذب بودن است و بعد از اینکه از او توضیح خواسته اند گفته است اجسامی که جاذب حرارت میباشند تیره میشوند و اجسامی که جاذب حرارت نمیشوند کم یا بیش شفافیت دارند.
مسئله جاذب بودن ، هم مثل دو قطب متضاد در نظریه جعفر صادق، خیلی جالب توجه است و همین موضوع سبب گردیده که نظریه اش با قوانین فیزیکی امروزی در مورد علت کدورت و شفاف بودن اجسام، مطابقت نماید.
اگر از او توضیح نمیخواستند و او نمی گفت که اجسام جاذب حرارت، کدر میشود و اجسامیکه  حرارت را جذب نمینماید کم یا بیش ، شفاف بنظر میرسد، نظریه او، با قوانین فیزیکی امروز، هیچ تفاوت نداشت.
اما چون صحبت از حرارت کرده و از امواج الکتریکی و مغناطیسی صحبت ننموده، نظریه اش در قبال قوانین فیزیکی امروز، احتیاج به تکمیل دارد و باید جذب امواج الکترومانیه تیک را هم (در مورد اجسام تیره) بر آن افزود تا اینکه کامل شود.
معهذا نظریه جعفر صادق در این مورد طوری جالب توجه میباشد که پی نبردن به مسئله عبور امواج الکترومانیه تیک از ارزش آن نمیکاهد. مغزی که توانسته بعلت تیره بودن بعضی از اجسام و شفاف بودن بعضی دیگر پی ببرد آنقدر نسبت به اندیشه معاصران برتری داشته که ما میتوانیم بدون بیم از اینکه متهم به اغراق بشویم بگوئیم که از لحاظ علمی مغز یک نابغه بوده است.
چون تراوش مغز جعفر صادق، فقط نظریه  های مذکور در مطالب قبل و این نظریه فیزیکی نبوده بلکه نظریه های دیگر هم در علوم دارد که گفته خواهد شد. در اینجا ضروری میدانیم که توجه خواننده را در مورد ساده بودن قانونی که جعفر صادق (ع) استنباط کرده جلب کنیم.
تجربه نشان داده که جالب ترین قوانین علمی ، از لحاظ شهرت آن بین مردم، و باقی ماندن آن قوانین یعنی فراموش نشدن آنها (چون قوانین علمی هرگز از بین نمیرود و حتی اگر نوع بشر از بین برود قوانین علمی بذات باقی است)ساده ترین آنها میباشد.
هرقدر یک قانون علمی ساده تر باشد زودتر و بیشتر بین مردم توسعه بهم میرساند و دیرتر فراموش میشود و مزیت دیگر ساده بودن قوانین علمی این است که فقط بین یک قوم، با یک نژاد وسعت بهم نمیرساند بلکه در بین تمام اقوام و نژادهای جهان منبسط میشود.
پندها و امثله و کلمات قصار نیز همین طور است و هرقدر ساده تر باشد زودتر و بیشتر بین اقوام و نژادهای مختلف وسعت بهم میرساند و هر قوم و نژاد آن را می پذیرد و آن پذیرفتن طوری از روی تمایل صورت میگیرد که آن پند، یا ضرب المثل ، یا کلمات قصار ، جزو فرهنگ آن قوم یا نژاد میشود.
جعفر صادق (ع) از این پندها و کلمات قصار زیاد دارد و یک قسمت از آنچه گفته از طرف تمام اقوام گذشته پذیرفته شده است بدون اینکه یقین داشته باشیم که آنها میدانسته اند که منشا آن کجا و از کیست.
فی المثل جعفر صادق (ع) گفته است: وقتی دچار درد میشوی بهتر بیاد خود می افتی.
این گفته که در مدینه و از طرف جعفر صادق ابراز شد بعده ای زیاد از اقوام آسیائی و افریقائی و آنگاه اروپائی و سپس امریکائی رسید و هرکس ، در هرجا که آن را شنید متوجه شد که گوینده درست گفته و طوری این گفته در تمام دنیا انبساط پیدا کرد که در این قرن (مارشال مک لوهان) دانشمندان معروف و استاد دانشگاه در کشور کانادا آن را یکی از قوانین روان شناسی دانست و گفت فقط در موقع درد است که ما نمیخواهیم خود را فراموش کنیم و هنگامی که هیچ جای بدن ما درد نمیکند و هیچ ناراحتی جسمی یا روحی نداریم ممکن است که خود را فراموش نمائیم.
آنچه سبب گردید که این گفته جعفر صادق جهانگیر بشود و از طرف تمام اقوام و نژادها مورد قبول قرار بگیرد سادگی آن است.
درست بودن نظریه جعفر صادق (ع) هم در توسعه نظریه اش اثر زیاد داشته و دارد، چون هرکس میتوانست و میتواند این نظریه را در خود بیازماید و به صحت آن پی ببرد و بفهمد که وقتی دچار هیچ دردی جسمی و روحی نیست ممکن است طوری خویش را فراموش نماید که پنداری از زنده بودن، بدون اطلاع است.
اما وقتی دچار یک درد جسمی میشود هرقدر هم که شکیبائی داشته باشد نمیتواند خود را فراموش نماید و آن درد همواره بخاطرش میآورد که زنده است.

منبع :مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ:: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  جمعه ۱۳ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
نرم افزار MyPhoneExplorer v 1.6.2
 
نرم افزار MyPhoneExplorer محصول شرکت FJ یک ابزار قدرتمند برای گوشی های سونی اریکسون است. این نرم افزار با پشتیبانی قوی در نسخه های جدید ارائه می شود. قابلیت های آن عبارتند از :
- ارسال SMS از طریق کیبورد کامپیوتر
- گرفتن Backup از Contact و Messaging
- انتقال سریع و راحت فایل ها میان گوشی و کامپیوتر
- پشتیبانی از پسوند sms گوشی های نوکیا ( vmg. )  جدید

äÑã ÇÝÒÇÑ MyPhoneExplorer - www.Ir-Tci.org

 نسخه جدید نرم افزار همراه با قابلیت های جدید و رفع معایب قبلی است.
 دانلود - با حجم 2.60 مگابایت
 پسورد : www.ir-tci.org  ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )
 
 
بازی Gravity Defied جذاب و ساده
 
تجربه یک بازی جذاب و سرگرم کننده با موبایل را با Gravity Defied تجربه کنید. این بازی یکی از ساده ترین و در عین حال با قدرت فنی بالا است که طبق گفته شرکت سازنده این بازی با 5% شارژ باطری هم اجرا می شود که در نوع خود قابل توجه است ! این بازی با نسخه جاوا بر روی کلیه گوشی های موبایل قابل اجرا می باشد.

ÓÇیÊ ÊÎÕÕی ãæÈÇیá | www.Ir-Tci.org

 قابل نصب بر روی کلیه گوشی های جاوا
 فرمت : JAR
 دانلود - با حجم 85 کیلوبایت
 پسورد : www.ir-tci.org   ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )
 
 
5 آهنگ پیانو از آثار ریچارد کلایدرمن
 
 


 فرمت : MP3
 دانلود - با حجم 1.65 مگابایت
 پسورد : www.ir-tci.org   ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )
 
 
 
قابلیت Slide2Unlock برای پاکت پی سی
 
یکی از مشخصات گوشی معروف آیفون Slide2Unlock است. این ویژگی هنگامی که گوشی Lock می شود برای باز کردن با لمس صفحه و کشیدن دکمه صفحه را باز می کند. ویژگی منحصر به iPhone را برای گوشی های پاکت پی سی آماده کرده ایم تا لذت نمایش آیفون را تجربه کنند.

Slide2Unlock - ÓÇیÊ ÊÎÕÕی ãæÈÇیá

 در هنگام نصب پوشه GFX را هم به دستگاه منتقل کنید.
 دانلود - با حجم 820 کیلوبایت
 پسورد : www.ir-tci.org  ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )
 
 
 
نرم افزار های قفل صفحه کلید برای سری 60
 
قفل کردن صفحه کلید گوشی برای افرادی که مکان مناسبی برای نگه داری از گوشی خود ندارند حائز اهمیت است. گوشی های نوکیا سری 60 این امکان را به آسانی در اختیار شما قرار نمی دهند. حال نرم افزار هایی برای فقل کردن صفحه کلید گوشی با امکانات جانبی دیگر را تجربه کنید.

ÞÝá ÕÝÍÚ ˜áیÏ ÈÑÇی äæ˜یÇ ÓÑی 60 - www.Ir-Tci.org

 شامل 2 نرم افزار مخصوص گوشی های نوکیا سری 60 است.
 دانلود - با حجم 35 کیلوبایت
 پسورد : www.ir-tci.org  ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )


:: موضوعات مرتبط: موبایل
تاریخ :  جمعه ۱۳ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
بدونِ هيچ توضيحي : http://webmessenger .yahoo.com
البته نسخه برنامه‌هاي تحت وب مسنجر قبلاً هم توسط جاهاي ديگه مثل www.ebuddy.com/ #YIM  ارائه شده بود. اين برنامه ايداه‌آل براي چند جاست. توي ايران كاربردش براي شركتهايي كه مسنجر رو از طريق ديوار آتش بسته‌ان و همينطور كافي‌نت‌هايي كه مسنجر در اونها نصب نيست و كامپيوتر‌ها و سيستم‌عامل‌هاي مختلف ديگه. البته طبيعيه كه ديگه امكاناتي مثل وب‌كم و صدا و  اينها فعلاً قابل استفاده نيست ، هر چند كه راه‌اندازي اون هم از طريق نوشتن يك سري برنامه موسوم به ActiveX به راحتي امكان‌پذير خواهد شُد و نمونه‌هاي مسنجر تحت وب با امكانات ويديوكنفرانس در www.wiredred. com معرفي شده..

 The image “http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/msg/promo/webm/fullview4.gif” cannot be displayed, because it contains errors.


تاریخ :  پنجشنبه ۱۲ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)


وضعيت ظاهري: شخص لات به کسي گفته ميشود که با ساختن يک
ID يا يک Profile با اسمهاي ساختگي، خفن يا گول زننده به لات‌بازي مي پردازد.

فعاليتها:

1- در
Chat Room‌ها با فونت شماره 32 اقدام به لات‌بازي مي‌کند.

2- با استفاده از زنجير و چاقو (در اينجا منظور انواع
Booter‌ها ميباشد) اقدام به لات‌بازي ميکند.

راه حل: استفاده از قابليت
Ignore يا Block در Messenger‌ها.

لات بازي در وبلاگ:

الف: ساخت وبلاگ: (لاتِ بيکار!) وبلاگي که معمولا با اسامي مستعار ولي پر از مصداق ساخته شده و اقدام به نوشتن مطالب براي کوبيدن شخص خاصي ميکند.

فعاليتها: نوشتن در وبلاگ

ب: لات بازي در سيستم نظرخواهي: (لاتِ بزدل!)

وضعيت ظاهري: دو حالت دارد. يا بدون اسم و مشخصات مي باشد يا اينکه با اسامي افراد ديگر اقدام به نوشتن نظرات ميکند.

راه حل: ندارد!

لات بازي در وب سايت:

الف: ساختن وب سايت: (لاتِ بيکار ولي اينکاره!) با ساختن يک سايت با موضوع و هدفي خاص اقدام به لات بازي ميکند.

ب: هکر (لاتِ خيلي اينکاره!): اين پيشرفته‌ترين لات‌بازي در نوع اينترنتي مي‌باشد که شخص لات با تکيه بر علم و استعداد خود اقدام به لات‌بازي کرده و بعضي موارد قدرت اين لاتهاي خيلي زياد است و از آنها به ''گنده لات'' نام برده ميشود!

نتيجه گيري اخلاقي: بعضي وقتها لات‌بازي لازمه.

نتيجه گيري تاريخي: لات هم لاتهاي قديم.

نتيجه گيري اجتماعي: لات‌بازي کار هر کسي نيست.

نتيجه گيري اقتصادي: لات‌بازي پشت کامپيوتر خرج داره (اکانت اينترنت ميخواد!)

 :: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
تاریخ :  چهارشنبه ۱۱ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)


اگرپسري بر ضد دخترها حرفي زد بدونيد

ازهمه بيشتر دنبال دخترهاست و براشون له له ميزنه!!

حکايتش حکايت همون گربه هست که دستش به گوشت نميرسيد مي گفت پيف پيف بو مي ده!

تا حالا صد تا دخترسر کارش گذاشتند و حالشو گرفتند !

تا حالا هر چي التماس کرده دختراي ناز ايروني که سهله يه وزغ ماده هم تحويلشون نگرفته!!

توي دانشگاه نمره هاي ماکزيمم دخترا رو ديده و براي اينکه کسي نفهمه آي کيوش در حد کلوخه مجبوره بشينه براي دخترا حرف در بياره

تو خونه همش به خاطر شلخته بودنش (مخصوصا موها و دماغ ) و تميزي و خوشتيپي خواهرش مدام زدند تو سرش

از اينکه با صد نوع مدل موي مختلف و خط ريشاي عجيب غريب نميتونه قيافه مثل اژدهاشويه کم شبيه آدما بکنه به دختراي ايروني که با آرايش زيباتر ميشند حسودي مي کنه

مي بينه يک نفر تو دنيا پيدا نميشه که فقط يه بار منتشو بکشه و بايد يه عمر ناز کش باشه

مي بينه خيلي از مردا و پسراي اطرافش (وحتي خودش) حاضرند با اشاره يه خانم همه چي شونو فدا کنند اون وقته که يه جاش به شدت ميسوزه
 

**

آموزش پسر بازي


.
استغفرا... مگه ننه آخر زمون شده که دخترها برن پسربازی. از من به دخترها نصیحت شما پسرها که اومدن سراغتون دختربازی کنن خودتونو براشون لوس نکنید و شما هم بازی کنید. این میشه پسربازی. ولی از این که بگذریم واقعا به نطر من دخترها خیلی به آموزش در این زمینه نیاز ندارن. شاید بیشتر از نود درصد دختر ها به طور غریزی می دونن چطور با پسرها رفتار کنن که اونا رو شیفته ی خودشون بکنن. درحالی شاید فقط ده در صد پسرها به طور غریزی دختربازهای خوبی باشن.

دلیلش هم خیلی سادست. رفتار پسرها معمولا از یک سری اصول و منطق خاص پیروی می کنه که برای دخترها کاملا قابله پیش بینیه در حالی که رفتار دختر ها ... قربونش برم هیچ منطق خاصی توش نیست. نمیگم خودشون آدم های منطقی ای نیستن ها. حالا بر ندارید ایمیل بزنید که چرا به ما دخترها گفتی بی منطق. می گم رفتارشون و عکس العمل هاشون منطقی نیست. به دختره میگی برو اون ور حوصلتو ندارم، مثله کنه می چسبه بهت . بهش می گی عزیزم قربونت برم تو تنها دلیله من برای زنده بودنی، تو دلش می گه ''خاک بر سره بدبخته زن ذلیلت کنن'' و بلند میشه میره دنباله یک پسره دیگه. نمی گی ، می گه تو اصلا منو دوست نداری و این قصه سره دراز دارد عزیزان من.

مهمتر از اون : دخترخانم های عزیزه من، شما که این مزیت بزرگ رو دارین که احتیاج نیست برین مخه پسر بزنین و پسرها میان سراغتون، پس دیگه مشکل چیه؟ یه لحظه خودتونو بگذارین جای پسرها ببینین چقدر براشون سخته که برن سراغه دختری و اون روی خوش بهشون نشون نده. همیشه پسرها هستند که باید در اکثر موارد یک رابطه پیش قدم بشن و در همه حال این احتمال وجود داره که با امتناع دختر مواجه بشن. پسر باید بره مخو بزنه و برای اولین بار رابطه رو شروع کنه، پسر باید برای اولین بوسه پیش قدرم بشه، پسر باید برای بقیه موارد پیش قدم بشه و در همه ی این موارد دختره هرجا بخواد کافیه بگه نه. کی این وسط ضربه ی اصلیه خیط شدن و رد شدن رو می خوره و حالش تا چند وقت گرفتست و حتی بعضی ها تا چند وقت اصلا بی خیاله دهتر و دختربازه میشن؟ پسره بدبخت. حالا حساب کنید اگر رفتاره مناسب با یک دختر رو هم بلد نباشه دیگه چقدر کلاش پسه معرکس.

البته این رو هم نا گفته نگذارم که یک سری دخترها هستن که اونها هم بلد نیست چه جوری با پسرها رفتار کنن و به اولین پسری که می رسن همچین واله و شیدا میشن که بعدش تو رابطشون لطمه می خورن (بیچاره پسره بعدی که با اونا دوست شه، باید تقاصه قبلیه رو هم پس بده) اشکال کار این جاست که تعداد همچین دخترهایی خیلی کمه و دیگه به سایت نوشتن و این داستان ها نم رسه. ولی اگر این وسط دختری پیدا شد که سواله خاصی داشت می تونه ای میل بزنه و بپرسه. البته به شرطی که ای میلش نامه ی فدایت شوم نباشه!
تذکر مهم: اگر دختری هستید که در مقیاس زیبایی از 10 حداقل نمره ی 9 می گیرید، می توانید نامه ی فدایت شوم هم بفرستید

نکته بعدی برای کسانی که در مورد کم حرف بودن و چگونه از خندوندن استفاده کنیم نوشته بودن، همونطور که قبلا گفتم در این زمینه به تفصیل خواهم نوشت ولی هنوز زوده. چرا؟ چون می خوام اول اصله رفتاره درست در شرایطه مختلف براتون جا بیفته بعد بریم سراغه خنده. دلیلش هم اینه که خندوندن مثل شمشیره دو لبست. اگر ندونین چه جوری ازش استفاده کنین ضررش برای خودتون بیشتره و به چشم دخترا میشین یه دلقکه ساده لوح که تا وقتی می خوان بهتون بخندن خوبید ولی موقع ماچ و بوسه که می رسه می رن سراغه یکی دیگه.

برای الان فقط این نصیحت رو بهتون می کنم که هر چی می تونین راجع به اونچه دور و برتون اتفاق می افته اطلاعات جمع کنید. حالا نرید همه مطالبه کسل کننده ی س س و .. رو حفظ کنید ها. چیزهایی که می تونه برای یک دختر با حال باشه. هرچند دخترهایی هم هستن که مطابله س س براشون جالب باشه (البته این بیشتر تو ایران صحت داره که ماشاا... همه س س دار و س س زده اند) ولی همونها هم از این که بدونن جولیا رابرتز اسم دوقولوهاشو چی گذاشته حال می کنن

 

 :: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
اخلاق
 
 
تاریخ :  دوشنبه ۹ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

 

1- اخلاق سرمايه و بهترين و عاليترين دارايي ما است.

 

2- اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه اي ندارد، در هر طبقه و صنفي پيدا شود مورد احترام واقع مي گردد.

 

3- اخلاق خوب مانند آب جاري است كه موجب حاصل خيزي كشتزارها مي شود.

 

4- اخلاق بالاتر از قوانين است، زيرا قوانين هميشه همراه انسان نيست ولي اخلاق هميشه با او است.

 

5- اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامي بر زبان نمي آورند كه احساسات ديگران را جريحه دار سازند.

 

6- انحطاط اخلاقي هميشه پيشاهنگ انقراض تمدنها است.

 

7- بد اخلاق در دست دشمني گرفتار است كه هر جائي برود از چنگ عقوبت او رهايي نيابد.

 

8- بهترين ميراثي كه پدران براي فرزندان خود مي گذارند تربيت خوب است .

 

9- به هر كس كه مي خواهد موفق شود بگوييد: اخلاق نيك را درخود پرورش ده.

 

10- خط مستقيم نه تنها در هندسه بلكه در اخلاقيات هم كوتاه ترين راه است.

 

11- صاحبان اخلاق ، روح جامعه خود هستند.

 

12- مردان قانون وضع مي كنند و زنان اخلاق به وجود مي آورند.

 

13- وظيفه زن تهذيب اخلاق مرد است.

 

14- پيش از مسافرت ، از خصوصيات اخلاقي و سوابق رفيق راهت پرس و جو كن  و پيش از خريد خانه ، همسايه ات را بشناس .

 

15- ارزش هاي معنوي و اخلاقي حمايتگرند ، نه محدوديت آفرين .

 

16- اخلاق بايد بر هنر حكومت كند .

 

17- اخلاق و عظمت مردان بزرگ ، در طرز رفتارشان با افراد كوچك معلوم مي شود. 

 

18- آداب و عادات به آساني و سرعت به صورت اخلاق در مي آيد.

 

19- اخلاق اگر با اندگي هوش توأم باشد هزار مرتبه بر تحصيل زياد بدون هوش و بدون اخلاق ترجيح دارد.

 

20- اخلاق يكي از بزرگ ترين قواي محركه جهان است و در كمال تظاهرات خود طبيعت انساني را در عاليترين شكل آن مجسم مي سازد.

 

21- اخلاق ساخته شده و حاضر و آماده نيست ، بلكه ذره ذره ، روز به روز خَلق و ايجاد مي گردد.

 

22- اخلاق مي تواند جانشين علم، مال ، مقام ، زيبايي و ساير مزايا باشد ، اما هيچ نعمتي جاي آن را نمي گيرد.

 

23- در طبيعت و اخلاق انساني ، هيچ ضعف و انحرافي نيست كه با تعليم مناسب اصلاح نشود.

 

24- ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقيده ، و عقيده ي بدون فهم ممكن نيست.:: موضوعات مرتبط: جملات و داستان های جالب
ایدز
 
 
تاریخ :  شنبه ۷ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
ایدز (به انگلیسیAIDS یا Acquired immune deficiency syndrome) به معنی سندرم نقص ایمنی اکتسابی می‌باشد ،یک بیماری پیشرونده غیر قابل درمان  و قابل پیشگیری است ،این بیماری حاصل پیشرفت ویروس اچ آی وی (Human Immunodeficiency Virus) در بدن میزبان است که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن انسان می‌گردد که خود زمینه‌ساز بروز عفونت‌های موسوم به فرصت طلب است که یک بدن سالم عموما قادر به مبارزه با آنهاست و در نهایت پیشرفت همین عفونت‌ها منجر به مرگ بیمار می‌گردد به طوری که بیماری سل عامل اصلی مرگ و میر در میان مبتلایان به ایدز در سراسر جهان است.
در سال ۱۹۸۱ هشت مورد وخیم از ابتلا به بیماری کاپوسی سارکوما، یکی از انواع خوش خیم‌تر سرطان که معمولا در میان افراد سالمند شایع است، در میان مردان همجنسگرای نیویورک گزارش شد.تقریباً همزمان با این موارد ، شمار مبتلایان به یک عفونت ریوی نادر در کالیفرنیا و نیویورک بالا رفت. با این که در آن زمان عامل شیوع ناگهانی این دو بیماری مشخص نشده بود ، اما معمولا از این دو واقعه پزشکی به عنوان آغاز ایدز یاد می‌کنند.در طی یک سال این بیماری بدون نام، گسترش زیادی داشت تا سرانجام در ۱۹۸۲ آن را ایدز نامیدند.
از سال ۱۹۸۸ به منظور افزایش بودجه‌ها و همچنین برای بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض‌ها اول دسامبر هرسال (برابر ۱۰ آذر) به عنوان روز جهانی ایدز معین شده‌است ،هر ساله برای این روز شعاری نیز در نظر گرفته می‌شود. ایدز معضلی پزشکی-بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده‌ است. در سال ۱۹۹۶‌، سازمان ملل متحد ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد بلکه آن را یک مسئله بر سر راه پیشرفت بشری برشمرد. بیش از ۹۰ درصد موارد آلودگی مربوط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است .ایدز در حال حاضر چهارمین علت مرگ و میر بشر می‌باشد که پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۰ مقام اول را از آن خود نماید.

ادامه این متن

password:lordesyah.blogfa.com

این متن حدود 9 صفحه و حجم اون هم 167 KB:: موضوعات مرتبط: تحقيقات
تاریخ :  جمعه ۶ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
محافظت از پوست: پنج عادت مهم براي سلامتي پوست
مراقبت درست و صحيح از پوست مي تواند فرآيند پيري طبيعي پوست را به تاخير بيندازد و از بسياري از مشکلات پوستي جلوگيري کند.
احتمالا زندگي پر مشغله شما باعث مي شود تا حتي زمان اندکي را هم براي محافظت و مراقبت پوست خود اختصاص ندهيد. درنتيجه پوست شما لطافت و نرمي زماني که متولد شده ايد را نخواهد داشت و با گذشت سن، پوست شما به تدريج نازک و ضعيف مي شود و سرانجام چروکيده خواهد شد. فعاليت غده هاي توليد کننده چربي کم مي شود و باعث مي شود تا پوست شما خشک بشود. تعداد رگهاي خون پوست شما کاهش مي يابد، پوست شما شکننده و ضعيف تر مي شود و طراوت و شادابي جواني را از دست مي دهيد.
مراقبت مناسب و خوب از پوست- مانند جلوگيري از اشعه هاي آفتاب، شستن پوست خود به آرامي و با ملايمت و استفاده منظم از نرم کننده هاي پوست- به شما کمک مي کند تا مرحله پيري طبيعي پوست را به تاخير بيندازيد و از بسياري از مشکلات پوست جلوگيري بشود. اين عادت هاي ساده مراقبت از پوست، به شما کمک خواهد کرد تا پوست خود را محافظت کنيد، تا سالم بماند و در سالهاي بعدي درخشان، براق و پر طراوت باشد.
1 - پوست خود را از اشعه هاي خورشيد حفظ کنيد
بهترين راه براي مراقبت از پوست خود، حفظ کردن آن از آفتاب است. اشعه مافرا بنفش(که نامرئي است، اما اشعه شديد خورشيد است) به پوست شما آسيب مي زند و باعث چين و چروک هاي عميق، خشکي، زبري و ناهمواري پوست، لک هاي تيره و اختلالات جدي ديگري، همچون تومرهاي پوستي سرطاني(بدخيم) يا غير سرطاني(خوش خيم) مي شود.
براي بيشترين محافظت پوست خود در مقابل آفتاب، اين سه روش را به کار ببريد:
● در طول ساعات شدت بالاي نور آفتاب، از قرار گرفتن مستقيم مقابل آن خودداري کنيد: اشعه هاي خورشيد از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر بيشترين آسيب و زيان را به پوست مي رساند. سعي کنيد تا در طول اين ساعات، زمان کمتري را در فضاي آزاد بگذرانيد.
● لباس هاي محافظ آفتاب بپوشيد: پوست خود را با لباس هايي مانند تي شرت هاي آستين بلند، شلوارهاي بلند و کلاه هاي لبه پهن بپوشانيد. همچنين به خاطر داشته باشيد که بعضي پارچه ها و مدل هاي خاص لباس نسبت به ساير مدل ها، از شما در مقابل خورشيد بهتر محافظت مي کند. به عنوان مثال پيراهن هاي آستين بلند از پيراهن هاي آستين کوتاه مناسب تر است؛ و پارچه هاي بافته محکم و سفت مانند پارچه هاي کتاني زبر، از پارچه هاي بافته شل مانند پارچه هاي کشباف بهتر است.
● از کرم ضد آفتاب استفاده کنيد: بيست دقيقه قبل از اينکه بيرون برويد، به مقدار مناسب از کرم ضد آفتاب استفاده کنيد و هر دو ساعت يک بار و بعد از عرق کردن زياد يا در آب بودن، مجددا ضد آفتاب بزنيد.
2 - سيگار نکشيد
سيگار کشيدن مي تواند فرآيند پير شدن طبيعي پوست شما را تسريع کند و به ايجاد چين و چروک کمک کند. تغييرات پوست که براثر سيگار کشيدن ايجاد شده است، در پوست بزرگسالان جواني که حداقل به مدت ده سال سيگار کشيده اند، قابل ديدن است.
سيگار کشيدن باعث تنگ شدن رگهاي خون در بيروني ترين لايه هاي پوست مي شود. اين موضوع موجب کاهش جريان خون مي شود و پوست را از اکسيژن و مواد مغذي، از قبيل ويتامين آ، که براي سلامتي پوست مهم و ضروري هستند، تهي مي کند. تمامي اين عوامل به بافت هاي کشسان و ارتجاعي، که به پوست شما نيرومندي و استحکام و قابليت ارتجاعي مي دهد، آسيب مي رساند.
علاوه بر اين، حالتهاي تکراري خاصي که هنگام سيگار کشيدن به صورت خود مي دهيد- مانند جمع کردن لبها به هنگام داخل کشيدن دود و چپ کردن يا نيمه باز کردن چشم ها هنگام بيرون دادن دود- به ايجاد چين و چروک صورت شما کمک مي کند. همچنين ممکن است، قرار گرفتن مکرر و مداوم در برابر گرماي حاصل از اشتعال سيگار، به پوست شما آسيب برساند.
3 - پوست خود را به آرامي و ملايمت بشوييد
شستشو بخش ضروري و حياتي محافظت پوست شما است. بايد پوست خود را به آرامي بشوييد.
● از آب گرم استفاده کنيد و زمان شستشو و استحمام را محدود کنيد: آب داغ و دوش گرفتن يا حمام طولاني، چربي هاي روي پوست شما را از بين مي برد. زمان استحمام و دوش گرفتن خود را به حدود پانزده دقيقه يا کمتر محدود کنيد و از آب گرم، به جاي آب داغ، استفاده کنيد.
● ازاستفاده از صابون هاي سخت و محکم خودداري کنيد: صابون هاي سخت- که قادر هستند لايه چربي روي پوست شما را کاملا از بين ببرند- باعث خشک شدن پوست شما مي شوند. در عوض صابون هاي نرمي را انتخاب کنيد، که در طول مراحل توليد صابون، به آنها چربي و روغن اضافه شده است.
● از افزودني هاي محرک استفاده نکنيد: اگر پوست شما حساس است، از محصولاتي که مواد عطري و رنگي دارند، اجتناب کنيد. اين مواد مي تواند باعث تحريک پوست شما شود و آن را آزرده کند، و همچنين ممکن است باعث ايجاد واکنش هاي آلرژيک بشود.
● آرايش چشم خود را بادقت پاک کنيد: از اسفنج، ابر يا پنبه براي پاک کردن آرايش چشم خود استفاده کنيد؛ تا مانع آسيب رسيدن به بافت هاي حساس و ظريف اطراف چشم شما شود. اگر آرايش شما سخت و ضد آب است، ممکن است براي پاک کردن آن به محصول چربي دار و روغني مانند ژل هاي روغني پاک کننده نياز داشته باشيد.
● خشک کردن آرام و مناسب: پس از شستشو يا حمام کردن، به آرامي و به شکلي نوازش گونه پوست خود را با حوله خشک کنيد، طوري که مقداري از رطوبت روي پوست شما باقي بماند. سپس فورا پوست خود را با کرم يا ژل مناسب نرم و مرطوب کنيد.
4 - استفاده مرتب و مداوم از مرطوب کننده
نرم کردن و مرطوب کردن مداوم، به پوست شما کمک مي کند تا سطح طبيعي رطوبت خود را حفظ کند.
نوع مرطوب کننده اي که استفاده از آن براي شما بهتر است و تعداد دفعاتي که لازم است تا از آن استفاده کنيد، به عوامل زيادي بستگي دارد؛ ازقبيل نوع پوست شما، سن شما و اينکه آيا پوست شما شرايط خاصي- مثلا داشتن جوش بر روي صورت- دارد. راه مناسب براي اينکه امتحان کنيد که آيا پوست شما به مرطوب کننده نياز دارد يا نه ،اين است که بيست دقيقه بعد از حمام کردن صبر کنيد. اگر پوست شما سفت و محکم شد، شما بايد از مرطوب کننده استفاده کنيد.
مرطوب کننده اي با فاکتور ضد آفتاب((SPF)) حداقل پانزده انتخاب کنيد، تا پوست شما را از زيان هاي اشعه هاي مافرا بنفش نيز حفظ کند. اگر پوست حساسي داريد، محصولاتي را که مواد رنگي، عطري و ساير افزودني هاي آن کمتراست، انتخاب کنيد.
اگر پوست شما خيلي خشک است، شايد لازم باشد زماني که پوست شما هنوز مرطوب است، از مواد روغني- مانند روغن بچه- استفاده کنيد. چربي و روغن قدرت ماندگاري بيشتري از مرطوب کننده دارد و از تبخير آب از سطح پوست شما جلوگيري مي کند.
اگر پوست شما چرب است، ممکن است لازم نباشد که از مرطوب کننده استفاده کنيد.
5 - با دقت و احتياط موي خود را بتراشيد
تراشيدن راهي عمومي و معمول و ارزان براي از بين بردن موهاي زائد بدن است. اما تراشيدن ممکن باعث تحريک، سوزش يا خراش پوست بشود، خصوصا اگر پوست شما نازک، کم چرب، خشک يا حساس باشد. براي تراشيدني صاف و نرم :
● قبل از تراشيدن موي خود، پارچه خيس گرمي را بر روي پوست خود بکشيد تا موها را نرم کند؛ يا پس از دوش گرفتن يا حمام آب گرم، موي خود را بتراشيد.
● هنگامي که پوستتان خشک است از تراشيدن آن خودداري کنيد، زيرا ممکن است پوست شما با تيغ ريش تراشي خراشيده و آزرده بشود. قبل ازتراشيدن موها؛ از کرم، لوسيون يا ژل ريش تراشي استفاده کنيد، تا از پوست شما محافظت کند و آن را نرم و روان کند.
● در جهت رشد مو، آن را بتراشيد نه درجهت مخالف آن.
● پس از تراشيدن موي بدن، پوست خود را با آب گرم بشوييد.
اگر پوست خراشيده يا ملتهب شد، از لوسيوني که الکل و اتيل نداشته باشد، استفاده کنيد. اگرچه الکل و محصولات داراي الکل ممکن احساس خنک شدن به شما بدهد، اما آنها واقعا پوست خراشيده يا ملتهب را آرام نمي کند و تسکين نمي دهد، زيرا الکل به سرعت از سطح پوست تبخير مي شود.:: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  پنجشنبه ۵ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
تما شما تا حالا با برنامه bt info آشنا شدید برنامه ای که 2 ماه پیش با عنوان هک موبایل در سایتها و وبلاگها انتشار یافت و خیلی هم طرفدار پیدا کرد .

حالا ورژن جدید این برنامه که چند تا امکانات جدید هم به اون اضافه شده و بعضی از مشکلات اون هم بر طرف شده را میخوام به شما کاربران بوت ایران تقدیم کنم .

قسمتی از امکانات برنامه ...
1.بدست گرفتن کنترل مدیا پلیر گوشی مورد نظر.( اجرای موزیک و کم و زیاد کردن صدا و...)
2.ذخیره کردن اس ام اس ها و دفترچه نلفن گوشی مورد نظر .(در ورژن قبلی برنامه هنگام ذخیره کردن اس ام اس ها گوشی هنگ میکرد که بر طرف شد)
3.تغییر زبان گوشی مورد نظر(میتونید زبان رو به ایتالیایی یا المانی تغییر بدید) 
4.فرستادن شکلکهای عجیب و غریب و پیام برای گوشی مورد نظر(با اینکار همه ی کلید های گوشی مورد نظر تا شما نخواهید کار نمیکنه و شما راحت تر میتونید خرابکاری کنید)
5.و خیلی کارای دیکه میشه با این برنامه کرد که اگه بخوام بگم خیلی طول میکشه.

از جمله امکاناتی که به برنامه اضافه شده
1.گذاشتن گوشی مورد نظر روی حالت بی صدا .
2.فعال کردن صدای کلید ها و ...

در ضمن این برنامه تحت جاوا میباشد و بر روی کلیه گوشیهای سونی اریکسون که بولوتوث دارند اجرا میشه.


دریافت برنامه:: موضوعات مرتبط: موبایل
تاریخ :  چهارشنبه ۴ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌كنم
گفتی: فانی قریب
     .:: من كه نزدیكم (بقره/۱۸۶) ::.
گفتم: تو همیشه نزدیكی؛ من دورم... كاش می‌شد بهت نزدیك شم
گفتی: و اذكر ربك فی نفسك تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الأصال
     .:: هر صبح و عصر، پروردگارت رو پیش خودت، با خوف و تضرع، و با صدای آهسته یاد كن (اعراف/۲۰۵) ::.
گفتم: این هم توفیق می‌خواهد!
گفتی: ألا تحبون ان یغفرالله لكم
     .:: دوست ندارید خدا ببخشدتون؟! (نور/۲۲) ::.

گفتم: معلومه كه دوست دارم منو ببخشی
گفتی: و استغفروا ربكم ثم توبوا الیه
     .:: پس از خدا بخواید ببخشدتون و بعد توبه كنید (هود/۹۰) ::.
گفتم: با این همه گناه... آخه چیكار می‌تونم بكنم؟     
گفتی: الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبة عن عباده
     .:: مگه نمی‌دونید خداست كه توبه رو از بنده‌هاش قبول می‌كنه؟! (توبه/۱۰۴) ::.
گفتم: دیگه روی توبه ندارم
گفتی: الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب
     .:: (ولی) خدا عزیزه و دانا، او آمرزنده‌ی گناه هست و پذیرنده‌ی توبه (غافر/۲-۳ ) ::.
گفتم: با این همه گناه، برای كدوم گناهم توبه كنم؟ 
گفتی: ان الله یغفر الذنوب جمیعا
     .:: خدا همه‌ی گناه‌ها رو می‌بخشه (زمر/۵۳) ::.
گفتم: یعنی بازم بیام؟ بازم منو می‌بخشی؟
گفتی: و من یغفر الذنوب الا الله
     .:: به جز خدا كیه كه گناهان رو ببخشه؟ (آل عمران/۱۳۵) ::.
گفتم: نمی‌دونم چرا همیشه در مقابل این كلامت كم میارم! آتیشم می‌زنه؛ ذوبم می‌كنه؛ عاشق می‌شم! ...  توبه می‌كنم
گفتی: ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین
     .:: خدا هم توبه‌كننده‌ها و هم اونایی كه پاك هستند رو دوست داره (بقره/۲۲۲) ::.
ناخواسته گفتم: الهی و ربی من لی غیرك     
گفتی: الیس الله بكاف عبده
     .:: خدا برای بنده‌اش كافی نیست؟ (زمر/۳۶) ::.
گفتم: در برابر این همه مهربونیت چیكار می‌تونم بكنم؟
گفتی:
یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثیرا و سبحوه بكرة و اصیلا هو الذی یصلی علیكم و ملائكته لیخرجكم من الظلمت الی النور و كان بالمؤمنین رحیما
.::
ای مؤمنین! خدا رو زیاد یاد كنید و صبح و شب تسبیحش كنید. او كسی هست كه خودش و فرشته‌هاش بر شما درود و رحمت می‌فرستن تا شما رو از تاریكی‌ها به سوی روشنایی بیرون بیارن . خدا نسبت به مؤمنین مهربونه (احزاب/۴۱-۴۳) ::.
 

:: موضوعات مرتبط: جملات و داستان های جالب
تاریخ :  دوشنبه ۲ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
موضوع: معرفی جدیدترین بازی های کامپیوتر
تاریخ انتشار: October 2007
کلمه عبور: www.devilived.com
زبان مجله: انگلیسی
تعداد صفحات: 118 صفحه
حجم: 19.9 مگابایتدانلود: Electronic Gaming Monthly October 2007 | لینک جانبی

:: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  یکشنبه ۱ مهر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
TakMix

این رو هم بگم که لینک فایل ها غیر مستقیم هست بعد از اینکه باز کردید یه سایت باز میشه یه چند ثانیه صبر کنید تا یه لینک بیاد که نوشته Click here to start download..
موفق باشید تا بعد

Track -- 1

Track -- 2

Track -- 3

Track -- 4

Track -- 5

Track -- 6

Track -- 7

Track -- 8


تاریخ :  یکشنبه ۲۵ شهریور۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

آرزو داشتم كه تجلي صفات خدايي را در همه جا و همه كس ببينم جمال و جلال و كمال و علم و خلاقيت و عشق و محبت و اخلاص و انسانيت  را در مدار زندگي  بيابم

 آرزو داشتم چه آرزوهاي دور و دراز چه آرزوهاي طلايي كه احساس مي كنم همه اش خاك شده

اكنون نااميد و دلشكسته دست از آرزو برداشته ام و تسليم قضا و قدر شده ام

خوش دارم از همه چيز و همه كس دل ببرم و جز خدا انيسي و همراهي نداشته باشم

 خوش دارم كه زمين زيراندازم و آسمان بلند رو اندازم باشد و از زندگي و تعلقات آن آزاد گردم

خوش دارم كه مرا بسوزانند و خاكسترم را به باد بسپارند تا حتي قبري در اين زمين اشغال نكنم

خوش دارم هيچ كس مرا نشناسد هيچ كس از غمها و دردهايم آگاهي نداشته باشد هيچ كس از راز و نيازهاي شبانه ام نفهمد هيچ كس اشكهاي سوزانم را در نيمه هاي شب نبيند هيچ كس به من محبت نكند هيچ كس به من توجه ننمايد

جز خدا كسي را نداشته باشم جز خدا با كسي راز و نياز نكنم جز خدا انيسي نداشته باشم جز خدا به كسي پناه نبرم

 مي خواستم از زير بار مسئوليت بگريزم مسئوليت تحمل درد و غم تنهايي مي خواستم كه درد را با معجزه عشق به لذت تبديل كنم مي خواستم انيسي خدايي بييابم و تنهايي خود را در وجود او به عبادت بپردازم مي خواستم قلب شكسته ام را به او بگشايم و او با پنجه هاي لطيف رحمتش بر شكستگي هاي قلبم مرحم بگذارد مي خواستم اشك را كه عصاره وجود من است تقديمش كنم و او با سر زلفش ديدگان اشك آلودم را پاك كند

اي خداي بزرگ آنچنان عشق خود را در دل ما جايگزين كن كه جايي براي ديگري نماند آنچنان روح ما را تسخير نما كه هواي ديگري نكند آنچنان همه هستي ما را از وجود خود پر كن كه از همه كس و از همه چيز بي نياز باشيم.

آنقدر به ما معرفت ده كه جز تو كسي را نپرستيم آنقدر به ما عزت ده تا در برابر هيچ طاغوتي به زمين نيفتيم آنقدر به ما شجاغت ده كه در مقابل هيچ ظالمي تسليم نشويم

خدايا!مرا ببرـ

 خسته شده ام-

قلب شكسته ام قابل التيام نيست

اقيانوسي از شكست آتشفشاني از درد آسماني از تنهايي مرا احاطه كرده است روح حساسم را كسي درك نمي كند و من نمي خواهم هرگز نمي خواهم كسي مرا درك كند ابدا انتظار ندارم كه با كسي راز دل بگشايم

سوخته ام مرده ام دل شكسته ام پژمرده ام

 بگذار از دنيا بگذرم بگذار دنيا را سه طلاقه كنم بگذار از همه خوبيها و لذت ها و پيروزيها و اميدها  و آرزوها بگذرم

خدايا به سوي تو مي آيم من متعلق به توام من زاده توام من امر توام من عشق توام من درد توام

 تو مرا كفايت مي كني بگذار از همه چيز ببرم حتي از زيبايي حتي از غروب آ فتاب حتي از نغمه پرندگان حتي از موج دريا حتي از نغمه اسرارآميز ستاره سحر

 مرا بس است همين تجربه هاي تلخ همين لذات كثيف همين آرزوهاي خاكي همين خواستنيهاي زود گذرهمين خوشيهاي پر درد 

 خدايا تو زيبايي را خلق كردي و در غروب آفتاب مخرجي براي تسهيل دردها و غم ها و انتقال آنها به زيبايي و عرفان و در طلوع صبح حيات و نشاط و عظمت و مبارزه و زيبايي در غروب

 خدايا تو را شكر مي كنم كه در زيبايي غروب جاذبه اي خدايي گذاشتي كه روح انسان را از زمين خاكي جدا كند و دردها و غم ها را به زيبايي و عرفان  مبدل نمايد و تحمل شكنجه ها و مصيبتهاي روزانه را آسان كن

د خدايا!خود را به تو مي سپريم تا در ميان طوفانها از ميان گردابهاي خطر ما را راهنمايي كني با نور ايمان ما را روشن نمايي با آتش عشق خود خواهيها و ناپاكيهاي وجود ما را بسوزاني

 خدايا!ما را ببخش از گناهاني كه ما را احاطه كرده و خود از آن آگاهي نداريم گناهاني كه مي كنيم و با هزار قدرت عقل توجيه مي كنيم و خود از بدي آن آگاهي نداريم

خدايا !تو آنقدر به من رحمت كرده آنچنان مرا مورد عنايت خود قرار داده اي كه من از وجود خود شرم مي كنم خجالت مي كشم كه در مقابلت بايستم و خود را كوچكتر از آن مي بينم كه در جواب اينهمه بزرگواري و پروردگاري تو را شكر كنم و تشكر را نيز نقصي و اهانتي به ساحت مقدست مي دانم

خدايا  تنهايم گفتني هاي زياد بر دلم موج ميزند ولي قلب محرمي ندارم كه برايش بازگو كنم غمها و دردها بر دلم انباشته ميشود ولي كسي نست كه آنها را شماره كند مدام در آتش سوزان ميسوزم هر كس كه به من نزديك شود وجودش به آتش كشيده مي شود قلب شكسته و ديوانه مرا كسي تحمل نمي كند روح سركش و بلندپرواز مرا كسي همراهي نمي نمايد

اينست زندگي من اينست سرنوشت اينست آنچه خداي بزرگ بر من مقدر كرده است من نيز عاشقانه ومتواضعانه تسليم اراده اويم و جز اين چيزي نمي خواهم

 اي اشك مقدس! سلام خالصانه مرا بپذير.

تو اي اشك! عصاره ئ وجودي.تو آتشفشان قلب سوزاني كه مي جوشي و مي سوزي و در ديدگاه انسان به عالم وجود قدم ميگذاري اي اشك ! اي انيس شبهاي تار من اي آنكه در اوج صعود به سوي معراج مرا همراهي كردي اي آنكه در سخت ترين دردها و كشنده ترين غم ها قلب مجروحم را تسكين بخشيده اي اي آنكه وجودم را تطهير كردي و مثل طفلي معصوم از گناهان پاكم نمودي اي آنكه مرا ذوب كردي و كيميا صفت وجود خاكيم را به خدا رساندي اي آنكه مرا نيست كردي از خود خواهي و خودبيني نجاتم دادي مرا به مرحله فنا رساندي كه جز خدا نبينم و جز خدا نگويم و جز خدا نخواهم

 آنجا كه آتش عشق و محبت در دلم موج مي زند و قطرات اشك كه شيرازه حيات من است بر صورتم مي غلطد مي خواهم او لطف آنرا درك كند و از زيبايي آن اشك لذت ببرد خدايا! آتقدر به ما قدرت تحمل ده كه اگراز زمين و آسمان رگبار دشمني و باران تهمت ببارد در ايمان خالصانه ما به تو خللي وارد نشود و در اميد بي پايان ما به رحمت تو لكه سياهي ننشيند  


تاریخ :  جمعه ۲۳ شهریور۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

يقه اولين خواستگار رو بچسبيد كه شايد تنها شتر بخت شما باشه. ناز و لفت و ليس رو بذاريد كنار. در معرض ديد باشيد، گذشت اون زمان كه مي‌گفتن: من اون دختر نارنج و ترنجم كه از آفتاب و از سايه مي رنجم. سن ازدواج رو بيارين پايين، همون 17 يا 18 خوبه. بالاتر كه برين همچين بگي نگي از دهن مي‌افتين. تموم دوست پسراتونو تهديد به ازدواج كنيد، اگه موندن چه بهتر، نموندن دورشون رو درز بكشيد. دعاي باز شدن بخت رو دور گردنتون آويزون كنيد، يه وقت كتابشو دور گردنتون آويزون نكنيد كه گردن لطيفتون كج مي‌شه

 پسر‌هاي فاميل بهترين و در دسترس‌ترين طعمه‌ها هستند، رو هوا بقاپيدشون. رو شكل و شمايل ظاهري پسرها زياد حساسيت به خرج نديد، پسرهاي خوشگل، هستن دچار مشكل...! توي اجتماع بر بخوريد، با مردم قاطي شيد، با ننه صغرا و بي‌بي عذرا نشست و برخاست كنيد، همينا هستن كه شادوماد مي‌سازن واستون. يه كم به خودتون برسيد، منظورم آرايش و برداشتن زير ابرو و ريمل و پودر و سايه و كرم شب و روز و ماسك خيار و فر مژه و خط لب و خط چشم و... نيست. حداقل قيافه يه آدم رو داشته باشيد. در پوشش دقت كنيد، لباس چسب و كوتاه فقط آدماي بوالهوس رو دورتون جمع مي كنه، يه پوشش سنگين و اندكي رنگين با حفظ معيارهاي دوماد پسند بهترينه.

مهمون كه مياد قايم نشيد، چاي ببريد، پذيرايي كنيد، خلاصه يه چشمه بياين كه بعله ما هم هستيم. سعي كنين از هر انگشتتون هفت نوع هنر بباره كه مامانه بتونه جلوي در و همسايه قر و قميش بياد كه دخترم قربونش برم اينجوريه و اونجوريه... تا مامانه و باباهه مي‌گن دخترمون ديگه وقته عروسيشه مثل لبوي نپخته سرخ نشين و در بريد، در حركات و سكناتتون اين نظر رو تاييد كنيد و دنبالشو بگيريد. بلاخره اگه خداي نكرده مي‌خواين جزو اون يك ميليون و هفت صد هزار دختر بي شوهر نباشيد (تازه اگه همه پسراي اين مملكت دوماد شن، كه نمي شن

هر چي داريد، رو كنيد، منظورم اعضا و جوارحتون نيست منظورم كمالات و هنر مندياتتونه. و اينو بگم كه از هيچ دوره زندگيتون به اندازه وقتي كه با نامزد محبوبتون زير سايه درخت توي يه پارك خلوت داريد معاشقه مي كنيد لذت نخواهيد برد، حالا به بعدنش كار ندارم. و آخرين توصيه اينكه عوض اينكه توي جريانات عشقي خيابوني و زودگذر غرق بشيد و مثل كبك سرتونو زير برف كنيد يه خورده به فكر زندگي آينده‌تون بشيد و اينقدر از اين دست به اون دست نريد چون كثيف مي‌شيد مي پکيد!ديگ به ديگ ميگه ته ديگ

 :: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
تاریخ :  سه شنبه ۲۰ شهریور۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

پژوهشگر ايراني موفق به شناسايي نقش سلول‌هاي «دندريتيك» در بقاي جنين شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: پژوهشي

عضو هيات علمي گروه ايمونولوژي دانشگاه تربيت مدرس در تحقيقات خود به يافته‌هاي جديدي در خصوص نقش سلول‌هاي «دندريتيک» در بقاي جنين داخل رحم دست يافت.

دکتر سيدمحمد موذني، استاديار گروه ايمونولوژي دانشکده پزشکي دانشگاه تربيت مدرس و برنده ايراني بخش بين‌الملل جشنواره تحقيقاتي رويان در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: اين طرح تحقيقاتي در ارتباط با نقش سلول هاي دندريتيک (dendritic) در حاملگي و بقاي جنين در رحم انجام شد.

وي ادامه داد: از آنجا که جنين نيمي از آنتي ژن‌هاي خود را از پدر به ارث مي برد و اين آنتي‌ژن ها براي مادر بيگانه است، به عبارتي جنين همانند پيوندي نيمه بيگانه در طول دوران بارداري داخل رحم مادر حفظ شده و رشد مي‌كند لذا انتظار مي رود که همانند هر پيوند بيگانه ديگري، جنين نيز توسط سلول‌هاي سيستم دفاعي مادر شناسايي شده و دفع شود اما مکانيزمي باعث جلوگيري از اين دفاع مي شود.

دكتر موذني در ادامه علت عدم دفع جنين طي اين پروسه را مكانيزم‌هاي بسيار دقيقي عنوان كرد كه سيستم دفاعي مادر را كنترل مي‌كنند تا عليه جنين وارد عمل نشود و افزود: سلول‌هاي دندريتيك جزو سلول‌هاي سيستم دفاعي غير اختصاص هستند كه علاوه بر اين كه شروع كننده پاسخهاي ايمني هستند، در كنترل اين پاسخها نيز نقش اساسي داشته و مي‌توانند سيستم دفاعي بدن را به سمت بي‌پاسخي و يا پاسخ شديد هدايت كنند و با توجه به نقش مهمي كه اين سلولها در كنترل پاسخهاي ايمني دارند به نظر مي‌رسد طي دوران بارداري نيز اين سلولها بايد نقش اساسي داشته باشند تا جلو پاسخهاي ناخواسته سيستم ايمني بدن مادر عليه جنين گرفته شود.

وي در گفت‌و‌گو با ايسنا افزود: در اين مطالعه به بررسي نقش اين سلول‌ها در كنترل پاسخ‌هاي ايمني مادر و همچنين به مطالعه تاثير فاكتورهاي دخيل در حاملگي از جمله هورمون‌ها و سايتوكاين روي سلولهاي دندريتيك پرداخته شده و مشخص شد كه در درجه اول سلولهاي دندريتيك در محل اتصال جفت به جدار رحم حضور داشته و از طرفي ديگر اين سلولها به نحوي تغيير يافته‌اند كه مي‌توانند پاسخهاي سيستم دفاعي مادر را به سمت پاسخهاي مطلوب و سالم براي جنين هدايت كنند.

دکتر موذني در پايان با اشاره به اين که نتيجه حاصل از اين مطالعه كه يك كارگروهي است در چندين مجله علمي داخلي و خاترجي ارائه شده و تحقيقات در اين خصوص همچنان ادامه دارد، ابراز اميدواري كرد كه نتايج حاصل از اين تحقيقات به مرحله‌اي برسد که در جهت کنترل جمعيت و جلوگيري از حاملگي و همچنين در موارد سقط هاي جنين ناخواسته ايمنولوژيک و کشف علت سقط جنين (که در خصوص پاسخ هاي دفاعي مادراست) با استفاده از اين سلول ها و کنترل عملکرد آنها راهگشا باشد.

گفتني است، دكتر موذني كه تحصيلات دكتري خود را 11 سال پيش به پايان برده بيش از 68 مقاله در نشريات داخلي و خارجي و 141 سخنراني علمي در مجامع و همايش‌هاي علمي داشته است.:: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  جمعه ۱۶ شهریور۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

روزهای عاشقانه
 
1 يك روز در يكي از كلاسهاي عاشقانه « نانسي . جي » به ماگفت كه او و شوهرش در طول يك ماه روزي را براي بازي كردن تعيين كرده اند ... به سرعت كلاس ما مجذوب اين ايده شد و بحث دربارة آن را آغاز كرديم ... به اين صورت در حال حاضر ما زوجهايي را داريم كه روز موسيقي ،غذا خوردن با هم و البتةرابطة جسماني شان را جشن مي گيرند .

2 شما مي توانيد موضوعات خاصي را براي روزهاي مختلف در نظر بگيريد .
- موضوع غذا : تمام روز را بر روي غذا و مسائل مربوط به آن متمركز شويد ... صبحانة مخصوصي آماده كنيد ، به خريد برويد و برنامه هاي وراكي متنوع و
گوناگوني را براي همسرتان تدارك ببينيد .
- موضوع احساسي : تمام روزرا فقط به حواس پنجگانة خوتان توجه كنيد و اقداماتي را برنامه ريزي نمائيد كه توجهتان را به حواس پنجگانه تان معطوف دارد ...
براي هم با اشاره پيغام بفرستيد ، طلوع آفتاب را در كنار هم تماشا كنيد ، نان بپزيد و با دستهاي خودتان آرد را ورز بدهيد ، در يك كنسرت شركت كنيد وبه
صداها نيز توجه داشته باشيد .

3 روزهاي هفته براي كار و آخر هفته براي استراحت در نظر گرفته شده اند . چه كسي چنين گفته است ؟ ؟ روزهاي چهارشنبه و يكشنبه ، ايام بسيار
خوبي براي عشق و عشق ورزيدن به شمار مي آيند ، اما از ساير روزهاي هفته هم مي توان استفاده كرد ...!
در حاليكه عشق آخر هفته يك روز با به خود اختصاص داده و با آرامش همراه است ، عشق روزهاي ديگر هفته نيز مي تواند سريع ، جذاب و غير منتظره باشد
... در مورد آن فكر كنيد ...


شبهاي عاشقانه

1 شام ، زير نور شمع ... از همان ساعتي كه بچه ها را ميخوابانيد و تلفن را از پريز مي كشيد ، شب عاشانه آغاز ميگردد
. دراين هنگام مي توانيد به سرعت به يكي از رستورانهاي كلاسيكي كه تا ديروقت باز هستند برويد ...

2 در راه بازگشت از محل كارتان به خانه ، يك بطري نوشيدني و يك دسته گل رز بخريد ...
( اين كار كلاسيك را هميشه انجام دهيد ...)

3 تمامي اثاثيه را از اتاق پذيرايي خارج كرده ، فرشي را روي زمين پهن كنيد و ضبط صوت استريوتان ار به اتاق پذيرايي بياوريد . نوار
موسيقي مورد علاقه تان را داخل ضبط صوت بگذاريد و در حاليكه بهترين لباستان را بر تن كرده ايد ، جلوي در ورودي منزل به همسرتان خوش آمد بگوئيد و
سراسر شب را به خوشي بگذرانيد .


ملاقاتهاي ارزان

1 ميان يك ملاقات ارزان و يك روز گنگ تو خالي تفاوت بسيار زيادي وجود دارد ...!

2 رفتن به سينما ، ارزان اما جالب و لذت بخش است .

3خريد از فروشگاه اجناس دست دوم ... ممكن است با پوشيدن بعضي از لباسها به خنده بيفتيد ...

4 به پيك نيك نوشيدني و پنير برويد...!


ملاقاتهاي تأثير گذار
1چه چيزي تأثير گذارتر از طلوع باشكوه خورشيد و يا غروب زيباي آنست ؟
صبحانة مختصري تهيه كرده ، در نقطه اي آرام مشغول خوردن آن شويد و دركنار يكديگر از طلوع خورشيد لذت ببريد ...
و يا زماني را براي صرف شام تعيين كنيد و بازو به بازو هم به تماشان غروب خورشيد بنشينيد ...

2 با هم قرار بگذاريد كه به يك سمينار برويد ... براي مثال سمينار « آنتوني را بينز » مي تواند شما را در بهتر ساختن روابط عاشقانه تان كمك كند .
3 مقداري كاغذ سر برگ دار تهيه كرده و روي آن بنويسيد :
« صد دليلي كه بخاطر آنها تو را دوست دارم ...» وبه اين ترتيب تمام عصر با با بيان كردن دلايل خود سپري كنيد .


ملاقاتهاي كلاسيك

1 شام و تماشاي فيلم ...
توجه كنيد :ابتدا فيلم را ببينيد تا به اين صورت با صرف شامتان تداخلي ايجاد نشود . به علاوه مي توانيد پس از صرف يك شام بسيار عالي در فضايي بسيار
آرام ، دربارة فيلم به بحث بپردازيد .

2 شام و رقص ...
( اگر رقص بلد نيستيد ، كلاس رقص را فراموش نكنيد ... )
گذاراندن كلاس رقص ماهها شما را به خودش مشغول خواهد كرد و شما را به رقص در كنار همسرتان وامي دارد ...

3 يك دوچرخة دونفره ...

4 پياده روي در كنار ساحل ...

5 قدم زدن در پارك ...

6 منظره : درياچه ...
تجيزات : يك قايق...
ويژگيها : شما و همسرتان ...


ملاقات در كلاسها
1يك نوازندة ماهر پيانو استخدام كنيد تا هر هفته يكبار به خانة شما بيايد و براي شام عاشقانه تان به آرامي پيانو بنوازد .

2 براي يك عصر خاطره انگيز ، اتومبيل گرانقيمتي اجاره كنيد ، سپس لباس بپوشيد و با هم به گردش برويد ... اما نبايد در جايي توقف داشته باشيد و حتماً
بايد چندساعتي در كنار هم رانندگي كنيد ، نوشيدني بنوشيد و مناظر اطراف را تماشا كنيد .

3 يك روز خود ره به چشيدن طعم نوشيدني ها بگذرانيد ... در تك تك مغازه ها كمي نوشيدني بنوشيد ... اين نوع سرگرمي ها شما را مفتون خود كرده وبراي
سالهاي آتي مجذوب خود خواهد ساخت .

4 در كنار هم تمامي شهرهاي كشورتان را از نزديك ببيند .


استراتژي هايي براي خلق ملاقاتهاي عاشقانه

1 شما مي گوئيد كه فقط براي ملاقاتهاي عاشقانه وقت نداريد ؟ ... يكي از بزرگترين دزدهاي زمان تلويزيون است ... اين تجربه را آزمايش كنيد ... فقط براي
يكماه تلويزيون را كنار بگذاريد ، شرط مي بندم كه كمبود وقتتان از بين خواهد رفت ...

2 عشق راست دستها بر عليه چپ دستها ...! كداميك شيوة شماست ؟ ... دسات دستها خلاق ، با احساس و نو آورند ، چپ دستها نيز منطقي ، جزيي
نگر و با افكاري سازماندهي شده هستند .
- راست دستها مي كوشند تا درخلق تجربيات ، حالات و خاطرات به خوبي عمل كنند . آنها عاشق ديدن فيلمهاي عاشقانه در سينما ، صرف يك شام عاشقانه
و نوشتن يادشتهاي عاشقانه هستند .
- چپ دستها مي كوشند تا دربرنامه ريزي ، طراحي و ساماندهي خوب عمل كنند . آنان مهمانيهاي باشكوهي بر پا مي كنند ، هرگز روز سالگرد ازدواج را به
دست فراموشي نمي سپارند و پيش از فرا رسيدن هر مناسبتي هدية آنرا تهيه مي نمايند:: موضوعات مرتبط: جملات و داستان های جالب
تاریخ :  جمعه ۹ شهریور۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

حدود 6.3 میلیون سال پیش اجداد انسان و شامپانزه ها از یکدیگر تفکیک شدند

بسیاری از دانشمندان معتقد هستند که حدود 6.3 میلیون سال پیش اجداد انسان و شامپانزه ها از یکدیگر تفکیک شدند و خداحافظی برای همیشه صورت گرفت، اما تحقیقات اخیر نشان می دهد که تعدادی از نسلهای بعدی دوباره بازگشته اند.

این نتیجه ایست که دانشمندان با مقایسه ای بر روی ژنهای انسان و نزدیکترین خانواده حیوانی آن در طراحی بصری از ژنهای انسان اولیه با جزئیاتی به مراتب فراتر از آنچه استخوانهای فسیلی نشان می دهند، به دست آورده اند.

با توجه به این نظریه، شامپانزه ها و انسان ها هردو جد میمون مانند داشتند. اما هنگامی که دو گونه ی پدیدار شده از هم جدا شدند، این تفکیک به درستی صورت نگرفته است. به نظر می رسد بعضی از اعضای این دو گروه حدود 1.2 میلیون سال پس از اولین باری که از هم تفکیک یافتند، دچار اصلاح نژادی شدند.

اثبات این تئوری به این معنی خواهد بود که انسان امروزی زاده چیزی شبیه به ترکیب (
Hybrid) "میمون - انسان" است. این ایده جدیدی است که از نظریه شایع رو به انقراض بودن هیبریدها متابعت نمی کند.

این تئوری همچنین اشاره به تعدادی از قدیمی ترین استخوانهای انسان اولیه - از جمله جمجمه 7 میلیون ساله ی
Toumai که در 2001 در چاد از خاک بیرون آورده شد - دارد که ممکن است متعلق به دسته غیر هیبریدی منقرض شده باشد و اصلا از اجداد انسان نباشد.

این ماجرا که توسط تیمی از متخصصان ژنتیک و آمارگران محیط زیست از براد انستیتو (
Broad Institute) در ماساچوست پیگیری می شود، نه تنها روشنگر اصل و بنیاد انسان است، بلکه سؤالهایی را در مورد چگونگی بوجود آمدن گونه های جدید در ذهن می پروراند. این تحقیق تازه ترین یافته ها در مورد ژنها و کروموزوهای انسان است که آخرین بار در سال 2003 تکمیل شد.

جیمز مالت (
James Mallet) متخصص ژنتیک در دانشگاه لندن که در این تحقیق شرکت نداشت اینطور می گوید:

"این موضوع با نظریه کرکی بودن گونه ها مطابقت می کند، آنها پس از مدتی - میلیونها سال - به شکل واقعی خود درمی آیند."

شواهد وجود اجداد میمون شکل و پدیده اصلاح نژادی در انسان از مقایسه قسمتهایی از ژن و کروموزوهای آنها با هم و با انواع گوریل، اورانگوتان و بوزینه ها پدیدار شد. دانشمندان اکنون به دنبال آنند تا دریابند آیا رویداد هیبریداسیون در میان گونه های دیگر نیز رخ داده یا نه؟

اریک لندر (
Eric S.Lander) از ام آی تی می گوید: "تفکیک میان این دو گونه ردپایی را بر روی ژنها و کروموزومهای ما بر جای گذاشت. قبلا هیچگاه قادر نبودیم تا اینگونه به موجودات بنگریم. آنچه اکنون بدان نیاز داریم ،جمع آوری اطلاعات بیشتر است."

ساعت ژنتیک تکامل
بشر دارای 23 جفت کروموزوم است که حدود 30,000 ژن را در بر دارد. هر ژن از لایه های
DNA تشکیل یافته که ترتیب این لایه ها در اثر جهش یا تحول در طول زمان تغییر می کنند. سرعت وقوع این تغییر نسبتا ثابت و بسیار آرام است.


در نتیجه، تحولات ژنتیکی می تواند به عنوان نوعی ساعت تکاملی بکار گرفته شود. تفاوت تعداد
DNA ها در دو گونه ی متفاوت، با ژن یکسان، نشاندهنده طول مدت جدا بودن گونه ها - از زمان آخرین اصلاح نژادی و تقسیم ژن ها - است.

هنگامی که نیک پترسون (
Nick Patterson) در MIT با همکارانش به مقایسه ژنهای انسان با شامپانزه پرداختند، پی بردند که یکی از کروموزوها - کروموزوم X زنانه - 1.2 میلیون سال جوانتر از دیگر کروموزومهاست، این نشان داد که هر دو گونه دارای یک جد مشترک بودند که کروموزوهای X خود را از او گرفته اند.


انسان و شامپانزه دوبار از یک دیگر جدا شده اند
بهترین توضیحی که به ذهن دانشمندان می رسد این است که انسانهای پیشین و شامپانزه ها نه فقط یکبار، بلکه دوبار از یکدیگر جداشدند. اولین بار بیش از 6.3 میلیون سال پیش و دومین بار حداقل یک میلیون سال پس از آن بود.

آنچه احتمالا رخ داده این است که بعضی از انسانها توسط تعدادی از شامپانزه ها تولید یافته اند و این مسئله با وجود تفاوتهای فیزیکی میان این دو گروه، آنقدرها هم که به نظر می رسد عجیب نیست.

دیوید ریچ (
David Reich) متخصص ژنتیک می گوید: "به نظر من جالبترین موضوع این رخداد، روند وسیع و درازمدت ژنهاست که روش خلاقانه ی دیگری در فرضیه تکامل است."

جیمز مالت می گوید: "نظریه پیدایش تدریجی گونه های جدید مورد توجه چارلز داروین (
Charles Darwin) بود. اما در اوایل قرن 20 شکاف میان گونه ها و پیدایش دوباره ی آنها با پیوندهای قوی و مستحکمتر نظر بیولوژیست ها را به سوی خود جلب کرد."

به گفته مالت حدود 10 درصد از گونه های حیوانی قابلیت اصلاح نژادی با انواع مربوطه را دارند حتی اگر رقم این اتفاق در هر جمعیت ناچیز باشد.

(برگرفته از مجله فریا)

 :: موضوعات مرتبط: علمي
پند
 
 
تاریخ :  پنجشنبه ۸ شهریور۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

 1- اگـر قـرار بـاشه كاري خراب بشه و درست پيش نره، حتما خراب مي شـه آن هـم در نامناسبترين زمان!
2- اگر احتمال داشته باشه چندين كار خراب بشه، آن كـاري كه بيشترين ضرر را خواهد زد درست پيش نخواهد رفت!
3- همه چيز در حال بدتر شدن است!
4- لبخند بزنيد فردا همه چيز بدتر و وخيمتر خواهد شد.
5- احتمال آنكه يك شيء آسيب ببيند نسبت مستقيم دارد با ارزش آن!
6- هر کاري دو برابر آنچه فکرش را مي‌کني وقت مي برد. مگر اينکه آن کار ساده به نظر برسد که در آن صورت سه برابر وقت مي گيرد. 
7- در صورتي که شانس انجام درست يک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.
 8- هر راه حلي مشكل جديدي پديد مي آورد!
9- همه خوب ها تصاحب شده اند ، اگر تصاحب نشده باشند حتما دليلي دارد
10- هرگاه جسم بـا ارزشي از دست شما به زمين مي افتد به غير قابل دسترس ترين مكان ميرود (حلقه برليان يا داخل سطل زباله مي افتد و يا در چاه فاضلاب)!
11- شما هر موقع دنبال چيزي مي گرديد هـميشه در آخـرين مـكاني كه آن را جستجو ميكنيد مي يابيدش!
12- هيچ اهميتـي ندارد كه شما به چه اندازه دنبال جنسي بگرديد به محض آنكه آن را خريديد آن را در مغازه اي ديگر ارزانتر خواهيد يافت!
13- همواره در خيابان در هنگام رانندگي ماشينها در لاين ديگر سريعتر حركت ميكنند!
14- زماني كه دستگاه معيوب خود را نزد تعميركار مي بريد كاملا بي عيب و درست كار خواهد كرد!
15- هر فردي راهي براي ثروتمند شدن در ذهنش دارد كه عملي نميباشد!
16- هر چيز خوب در زندگي يا غير قانوني است ويا غير اخلاقي و يا چاق كننده!!
17- اگر چيزي را مقاوم در برابر حماقت احمق ها بسازي احمق باهوش تري پيدا مي شود و کارت را خراب مي کند
18- هيچ عمل نيكي بدون مجازات نخواهد ماند!!
19- هرگاه شما چيزي را در جاي امني قرار ميدهيد تا گم نشود ديگر هيچگاه نميتوانيد پيدايش كنيد!
20- در ورزش گلف بهترين ضربه ها هميشه زماني زده ميشود كه تنها باشيد و بدترين آن هنگامي كه در جمعي بازي مي كنيد و يا با فردي بازي ميكنــيد كه ميخواهيد او را با بازي خود تحت تاثير قرار دهيد!!
21- هر چيزي را كه مي خواهيد، نميتوانيد داشته باشيد و آنچه را كه داريد نميخواهيد!
22- احتمال آنكه كاري را كه انجام ميدهيد ديگران ببـينند نـسب مسـتقيم دارد با ميزان احمقانه بودن كار شما!
23- سنگين بودن ترافيك نسبت مستقيم دارد با ميزان عجله شما براي زود رسيدن به مقصد!
24- هنگام ورود به پمپ بنزيـن جـايگاهـي را كه انتخاب مي كنيد هميشه طولاني تر از جايگاه هاي ديگر خواهد بود.
25- وسايل نقليه اعم از اتوبوس، قطار، هواپيما و... هميشه ديرتر از موعد حرکت مي کنند مگر آن که شما دير برسيد. در اين صورت درست سر وقت رفته اند. 
26- هر كسي ميتواند مدرك دانشگاهي بگيرد اما صاحب عقل نخواهد شد!
27- زباله از خلاء بيزار است آنقدر انباشته ميگردد تا فضاي موجود را پر كند!
28- هرگاه كفش نو را براي اولين بار به پا كنيد همه پايشان را روي آن خواهد گذاشت!
29- زماني كه مي خواهيد لكه روي شيشه پنجره را پاك كنيد هميشه لكه سمت ديگر شيشه ميباشد!
30- قانون بقاء كثيفي: براي تميز كردن هر چيزي چيز ديگري بايد كثيف گردد!!
31- اگر امري احتمال دارد اتفاق بيافتد و خيلي هم خوشايند باشد،هرگز اتفاق نخواهد افتاد!
32- اگر حق با شما باشد هيچكس حرف شما را باور نخواهد كرد!
33- قوانين مانند تار عنكبوت مي باشند تنها افراد ضعيف و فقيران به دام آن ميافتند در صورتي كه ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره كرده و ميگريزند!!
34- دو عنصر در طبيعت فراوان ميباشند: يكي هيدروژن و ديگري حماقت!!
35- جاده رسيدن به موفقيت همواره در دست ساختمان است!
36- هرگاه چيـزي را دور بياندازيد به محض آنكه ديگر به آن دسترسي نداشته باشيد به آن نياز پيدا خواهيد كرد!
37- كار تيمي همواره ضروري مي باشد چون به شما اجازه مي دهـد تـا در صورت بروز مشكل فرد ديگري را نكوهش كنيد!
38- احتـمـال آنـكه طـرف ناني كه به آن كره ماليده شده است بروي فرش بيافتد نسبت مستقيم دارد به قيمت فرش!
39- شما هيچگاه نمي توانيد با نگاه كردن به خطـوط راه آهـن، بـگويـيد كه قطار از كدام سمت خواهد آمد!
40-   0 = ثابت = عقل*زيبايي*در دسترش بودن
(معادله يـافتـن همسر بـه ايـن مفـهوم كـه هيـچ دختـر و زني وجود ندارد كه هر سه اين خصوصيات را دارا باشد)!!
41- ماشيني كه روبروي شما در حركت است هميشه سرعتش از شما كمتر است!
42- هر چه عقيده اي مسخره تر باشد احتمال موفقيت آن بيشتر مي باشد!!
43- افرادي كه مي توانند بهترين نصيحت ها را بكنند، نصيحت نمي كنند!!
44- دود سيگار هـمواره به سمت افراد غيـر سيـگاري حـركت خواهد كرد، بدون توجه به سمت وزش باد!
45- جاي پارك مناسب ماشين هميشه سمت ديگر خيابان ميباشد!
46- اگر به نظر مي رسد همه چيزها خوب پيش مي روند حتما چيزي را از قلم انداخته اي. 
47- دوستان مي آيند و مي روند اما دشمنان انباشته ميگردند!
48- هرگاه به دروغ به رئيس خود بگوييد كه علت تاخير شما پنچر شدن چرخ ماشينتان بوده روز بعد چرخ ماشين شما پنچر خواهد شد!
49- تقريبا داخل شدن به كاري از خارج شدن از آن آسانتر است!
50- هيچ چيز هيچگاه بهتر نشده و نخواهد شد!
 :: موضوعات مرتبط: جملات و داستان های جالب
تاریخ :  دوشنبه ۵ شهریور۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

بر ابنای بشر پوشیده نیست که همانا ساخت سریال طنز در سیما از نان شب هم واجب تر می باشد و به هر ضرب و زوری که شده باید آن را ساخت و به عالم بشریت خدمت نمود.شما خواننده عزیز هم می توانید با بکارگیری دستورات زیر سریال طنز بسازید و ملتی را قرین منت خود سازید.اسمش را هم بگذارید:سه یا پنج یا هر چند تا خونه.


* چند بازیگر ثابت سریالهای طنز را انتخاب کنید و از آنها بخواهید حرکاتی را که در سریالهای قبلی انجام داده اند واحیانا مورد توجه بینندگان فهیم و عزیز قرار گرفته،تکرار کنند.مثلا سرشان را به یمین و یسار بچرخانند،تودماغی حرف بزنند،کوچه بازاری بخوانند،پشت چشم نازک کنند و غیره...هراکلیت حکیم می گوید:"در یک رودخانه دو بار نمی شود شنا کرد،مگر در سریالهای طنز ایرانی ."


* شما برای لوکیشن،فقط به یک چهار دیواری احتیاج دارید که چند نفر بتوانند توی آن بنشینند و به مدت سه ربع توی سر همدیگر بزنند. الیاکازان بازی ساز معروف سینما می گوید:"لوطی باهاس شم اقتصادی داشته باشه.لوکیشن-موکیشن رو وللش."حیف نیست بنزین-این سرمایه ملی- را با رفت و آمد میان لوکیشنهای متعدد هدر بدهید؟


* خودتان را برای نوشتن یا سفارش فیلمنامه به دردسر نیاندازید.برای سریال طنز،لزومی به در دست داشتن فیلمنامه درست و درمان نیست.امروزه در دنیا سه ربع ساعت برنامه سریال طنز را با بدیهه پردازی بازیگران پر می کنند و از آنها می خواهند تا می توانند ،به سلیقه خودتعارف تکه پاره کنند و عملیات آکروباتیک انجام دهند.


* کنفوسیوس حکیم می گوید:"یک سریال طنز حتما نباید خنده دار باشد و مخاطب را به چرت زدن هم وادارد کافی است."بنابراین در برابر انتقاد احتمالی منتقدان که:"این کجایش طنز بود"،خم به ابرو نیاورید و کار خودتان را بکنید. یادتان باشد که آنها سواد طنز ندارند !!


* از آنجا که تضاد، مولفه کلیدی اثر طنز است، در سریالهای طنز، حتما باید چند نفر حضور داشته باشند که مدام توی سر همدیگر بزنند و از این طریق ،تضاد موقعیت و گفتار و رفتار ایجاد کنند.ذهن خودتان را برای ایجاد موقعیتهای پیچیده تر مشغول نکنید. دنیا ارزش این همه فکر کردن را ندارد. تا می توانید، زن و شوهرها را به جان همدیگر بیاندازید. انتخاب پرسوناژزنی که بتواند سه ربع تمام، داد بزند و حنجره پاره کند، ضروری است. فکر اعصاب مخاطب را هم نکنید. سریال طنز دیدن، این مرارتها را هم دارد!!


* تا سریال تمام نشده، کلید سریال بعدی را بزنید. حیف است مردم در تلویزیون بدون تماشای سریال طنز سر به بالین بگذارند. بخصوص این که این روزها، برخی سریالهای طنز، نقش مهمی را در خوابانیدن جماعت در ساعات پایانی شب ایفا می کنند !!!


:: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
تاریخ :  چهارشنبه ۲۴ مرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
 
نمایشگاه زهرا امیر ابراهیمی
 
زهرا امیر ابراهیمی: پايان شب سياه، سپيد است  
  
 مي‌شود عبور كرد بر شيشه‌اي و سايه‌اي شد. عكس عكس ديد، ديگري شد. سايه‌اي بود... شيشه‌اي شد... مي‌شود.
    همين چند كلمه موزون نثري است كه «زهرا اميرابراهيمي» براي معرفي نمايشگاه عكسش بر روي برگه‌هاي تبليغاتي و كراكت‌ها انتخاب كرده است. نمايشگاهي كه در گالري آبتين از 25 خرداد سربلند كرد و شش روز ميزبان قدم‌هاي آناني شد كه آمدند، ديدند و رفتند.
    اين‌بار زهرا اميرابراهيمي هنرش را خارج از وادي بازيگري و از نگاه كنجكاو لنز دوربينش به نمايش گذاشته بود. نمايشگاه او يك تفاوت عمده با ديگر نمايشگاه‌هاي عكس رايج داشت چون بر روي شيشه نقش بسته بود و تنها دو رنگ را به بيننده هديه مي‌كرد سپيدي و سياهي.
   
    سكانس يك، پلان يك

    ساعت 15/16 روز جمعه 25 خرداد براي افتتاح نمايشگاه عكس زهرا اميرابراهيمي به راه افتاديم در تمام مسير به غير از جاده در پيش و راهي خلوت چيز ديگري نظرمان را جلب نمي‌كرد، بدون شك نمايشگاه او و زاويه ديدش برايمان خيلي هيجان‌انگيز خواهد بود هيجاني نه از سر شيطنت بلكه...
   
    سكانس يك، پلان دو
    كوچه خاكزاد خيابان وليعصر در جنوب پارك وي خلوت است و عقربه‌هاي ساعت به 45/16 نزديك مي‌شود روي پلاك گالري آبتين نوشته شده 1+12 براي من حس جالبي ايجاد مي‌شود، پلاك 1+12 با ديد دوم، چون زهرا اميرابراهيمي نام نمايشگاهش را ديد دوم گذاشته است.
   
    سكانس دو، پلان يك
    در كوچكي كه رويش پوستري از نمايشگاه نصب شده را براي باز شدن هول مي‌دهم، هنوز نمايشگاه افتتاح نشده جالب اين‌كه من اولين نفري هستم كه به داخل پا مي‌گذارم، وقتي وسط سالن گالري مي‌ايستم دور تا دورم 17 تابلوي زيبا ديده مي‌شود، تنها رنگ‌هايي كه مي‌بينم سپيد هست و سياه. اين‌جا هيچ چيز غير از دو رنگ اصلي زندگي نمي‌بيني.
   
    سكانس دو، پلان دو
    صدايي من را به خودم مي‌آورد، مي‌گويد سلام او «زهرا اميرابراهيمي» است، سر تا پا سياه پوشيده درست مثل تابلوهايش اما برق سپيدي زندگي در چشمانش جاري است باز هم درست مثل تابلوهايش، تبريك مي‌گويم اضطرابي در وجودش نيست چون قرص و استوار به هنري كه به نمايش گذاشته اعتقاد دارد. در پس زمينه، صداي موسيقي آرامي به گوش مي‌رسد و چقدر جالب است چون در اين نجواي بي‌كلام، زني آرام فرياد رهايي سر مي‌دهد، براي انتخاب چنين موسيقي بامسمايي باز هم به او تبريك مي‌گويم.
   
    سكانس دو، پلان سه
    قبل از ساعت پنج چند جوان وارد مي‌شوند، هم دختر و هم پسر، چشم‌ها برق مي‌زند، انگار ثانيه‌ها و دقايق از حركت باز ايستاده‌اند، زمان در گالري آبتين نمي‌گذرد. جالب اين‌كه در فضاي گالري هيچ ساعتي روي ديوار به چشم نمي‌خورد، ساعت 17 نمايشگاه رسما با 17 تابلو افتتاح مي‌شود و تنها صداي تحسين بازديد‌كنندگان در لا‌به‌لاي موسيقي پس زمينه به گوش مي‌رسد. ساعت 30/17 جاي سوزن انداختن در گالري آبتين نيست و زهرا اميرابراهيمي در بين خيل مشتاق بازديد‌كنندگان درباره آثارش توضيح مي‌دهد، پدر و مادر مهربانش نيز به آشنايان وهنرمنداني كه از راه مي‌رسند با گرمي خاصي خوشامد مي‌گويند.
   
    سكانس دو، پلان چهار
    تمامي تابلوها را به دقت ديده‌ام و حاضران را زير نظر دارم سپيد و سياه تنها رنگ‌هايي است كه به چشم مي‌آيد. پنجره، دريا، ميله‌هاي زندان، سربالايي، كوهي پر شيب و جواني كه از خوشحالي به هوا پريده، كسي كه روي ابر ايستاده، زنجير، شاخ و برگ‌هاي عريان و لخت بي‌برگ، زمستان است اين‌جا، حركت، حركت و حركت، سپيدي و سياهي، خير و شر، پاكي و پاكي، ترديد و سايه، اضطراب رفتن، ماندن، باز هم حركت، شعار نمايشگاه بي‌شك ننشستن است، رفتن به پيش، به سوي روياها، درياها، سفيدي‌ها و آرزوها، زهرا اميرابراهيمي خندان جواب تلفن همراهش را مي‌دهد و به آرامي و با متانت پاسخگوي بازديد‌كنندگان است، دوربين از او صحنه‌هاي مستندي ثبت مي‌كند، بچه‌هاي كوچك دست در دست بزرگ‌ترها نشاط را به «ديد دوم» هديه مي‌كنند، موج موج زندگي است و برق شادي. تا شقايق هست زندگي بايد كرد، پايان شب سياه، سپيد است.
   
    سكانس دو، پلان پنج
    به نظرم مي‌آيد بهترين سوالي كه مي‌شود از بازديد‌كنندگان پرسيد اين است كه چه ديده‌اند و در اين بين حرف‌هاي جالبي به زبان مي‌آيد.
   
    - امين زارع، 31 ساله با سابقه هنري در تئاتر و...: «چيزي كه منتظرش بودم را ديدم، شايد حتي بيشتر از انتظارم. شعور آدم‌ها، يك ماه بي‌‌غروب ديدم، آدم پولداري نيستم و به وسعم يكي از تابلوها را خريدم، اين پول آخرين پس‌انداز من است اما از يك چيزهايي نمي‌شود گذشت، اين تابلو را نخريدم كه كسي را بزرگ كنم براي اين خريدم كه خودم بزرگ شوم».
   
    - معصومه آقاجاني: بازيگري كه نياز به معرفي ندارد: «من ديدم يك انسان از سطح به عمق رسيده است، كارهاي قبلي زهرا اميرابراهيمي را ديده بودم، زيبايي‌هاي قبلي عمومي بود و زجرها در سطح، اما الان ريشه‌هاي نگاه عميق است، حيف كه براي تكامل بايد اين همه رنج كشيد، كاش تكامل ارزان‌تر به دست مي‌آمد نه اين‌قدر پر درد و رنج».
   
    -نوذر اسماعيلي، 36 ساله، مشغول در كارهاي فرهنگي، هنري: «تا به حال در ايران عكس روي شيشه نديده بودم. نمي‌دانم چه ديدم، چقدر خوب است آدم گاهي پشت مه و ابر باشد و گاهي با چيزي تازه نمايان شود».
   
    - حسام دلالي، 23 ساله، كارشناس ناجي، نوازنده پيانو و سفالگر: «غمي در كارها ديده مي‌شود كه نمادش آزادي است، پنجه‌هاي باز، پرش‌هاي روي عكس، سايه‌هاي بي‌مفهوم و با مفهوم، اين‌جا نظم خاصي نيست، اين بي‌مفهومي خودش دنياي مفهوم است، يعني رهايي».
   
    -ليلي طوسي، 23 ساله، گرافيست و عكاس: «كاري جديد كه من تا به حال نديده بودم، به نظرم خيلي خاص است و پرانرژي، كاملا مثبت با حس‌هاي مختلف، با اين‌كه سياه و سفيد است من كلي رنگ در تابلو‌ها ديدم، غم، زندگي و عشق، زندگي خودش را در اين عكس‌ها خلاصه كرده است، چيزي كه بيش از هرچيز ديدم رهايي بود و بس».
   
    -محمد مهرجويا، 33 ساله همكار مطبوعاتي ما در مجله هفت: «يك نوع اعتراض ديدم، نمي‌توانم بيان كنم، با اين‌كه تلخي خاصي در كارهايش هست اما زنده بودن را در وجودش مي‌بينم اين برايم ارزشمند است، سريال نرگس را نديدم اما باورم نمي‌شد زندگي در نگاهش جاري باشد، بيش از معمول در نمايشگاهش تلخي ديدم اما زندگي هم هست، حتي با تكيه بر تلخي، مقاومتش را تحسين مي‌كنم، اولين چيزي كه خوشحالم كرد زنده بودن اوست».
   
    -فرنوش نظيري 21 ساله: «هيچ سياهي در آن نمي‌بينم، حس جالب، روشي جالب، كمي غم هست اما من بعضي از تابلوها را رنگي ديدم مثلا مي‌توانم بگويم اين‌جا (نمايشگاه) سبز است، به زهرا اميرابراهيمي افتخار مي‌كنم كه دارد زندگي مي‌كند، بايد زندگي كند، هميشه پشت او هستم و از او دفاع مي‌كنم».
   
    - ياسمن پيشوايي 19 ساله كه از يك ماه بعد عكاسي خواهد خواند: «اين‌جا يك سفيدي مي‌بينم در سياهي، به نظرم شيرين است نه تلخ، يك غم خوبي اينجاست، احساس غم موج مي‌زند اما غمي لذت‌بخش، غمگين است اما از داشتن چنين غمي لذت مي‌برم، دوست دارم اين حس را تجربه كنم، سياهي در سفيدي معني‌اش مي‌شود وجود اميد به زندگي».
   
    - نينا شريف‌پور، 19 ساله، دانشجوي داروسازي: «خيلي قشنگ است، احساس روشني و تاريكي همزمان، خيلي جذب شدم، احساس مي‌كنم پشت اين تاريكي‌ها عكس‌هاي روشنايي و اميد است.»
   
    - توكا نيستاني، 47 ساله، معمار: «من خلاقيتي تازه در ارائه عكس ديدم آن هم با موضوعي نو، اين كارها روح دارد، دو لايه است، سايه دارد، با معناست، كار هنرمندانه‌اي است، نگاه شادي به من مي‌دهد، رنگ سياه و سفيد لزوما غمگين نيست، من اين‌جا را خاكستري ديدم».
   
    - حسين رفيعي، بيست ساله، دانشجوي سينما: «تا به حال چنين هنري نديده بودم، حس سياهي بيشتر و سفيدي كمتر، محيط سياه است و آدم‌ها سفيد، نامعلومي در اين‌جا موج مي‌زند شايد بگويم ابهام قشنگ‌تر باشد، هم اميد هست هم نااميدي، من اين‌جا را كدر ديدم».
   
    سكانس سه، پلان يك
    هواي بيرون تاريك شده و وقتي براي چند دقيقه استراحت از فضاي نمايشگاه خارج شدم سياهي شب را در دل آسمان ديدم، در آن لحظه آسمان سياه بود و گالري آبتين به خاطر تابلوهاي زيباي زهرا اميرابراهيمي سفيد، درون نمايشگاه ازدحامي برپا بود، خيلي‌ها آمده بودند و تابلوها را به نظاره نشسته و رفته بودند تنها چيزي كه به جامانده بود عطر آشناي عشق بود و حس زندگي دوباره.
   
    سكانس سه، پلان دو
    همه رفته‌اند و نمايشگاه در روز اول به كار خود پايان داده، افتتاحيه‌اي مردمي، زهرا اميرابراهيمي هم مي‌رود تا فردا، او در دل شب و پيچ جاده گم مي‌شود و چشم من كه به تابلوهاي سپيد و سياهش عادت كرده او را سپيدتر از هر وقت ديگر مي‌بيند.
   
    حرف دل او براي نمايشگاهش
    «زهرا اميرابراهيمي» درباره نمايشگاهش مهر سكوت بر لب زده و اعتقادش اين بود كه همه چيز در تصاوير جاري است البته او بيانيه‌اي نيز براي «ديد دوم» صادر كرده بود كه خواندنش هر آنچه را كه مي‌خواهيد به شما هديه خواهد كرد.
    اين‌جا ايستاده‌ام انگار دنياي اطراف سفيد است و سياه. از اين نگاه، در انسان‌ها و موقعيت‌هاي‌شان و آنچه از خود باقي مي‌گذارد اتفاقي ديگر افتاده است.
    تصوير نگاتيو انگار اصلي است كه در نگاه به هر عكس مي‌شود به خاطر آوردش. نگاتيوي كه قبل از هر عمليات شيميايي، اصلي است از همان لحظه‌اي كه ثبتش كرده‌ايم.
    انسان را و دنيا را همان اصل ساده اوليه‌اش باز ديدم، جداي از همه آن تغييرات و تحولات كه شكل همه‌مان را و دنياي‌مان را شكل ديگري كرده است.
    اين‌جا در نگاهم سايه‌هايي، سايه به سايه بر هم افتاده‌اند و بر من آنچه مي‌بينم را غرق در ابهام كرده است.
    اين‌جا لكه‌هاي سياهي بر سفيد، بر شفافيت شيشه‌وار اصل اصل دنيايم با همه آنچه در آن است نقشي بسته‌اند و سايه‌هايي در پس ذهن ثبت كننده‌ام باقي مانده‌اند كه انگار همه آن اصل اصل ساده و شفاف و سايه‌اي بيش نبوده است.
   
    منبع: مجله سايه روشن

 
 
تاریخ :  دوشنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

آغاز چرخه بعدی خورشیدی در مارس ۲۰۰۸

چرخه جدید ۱۱ ساله فعالیت‌های خورشید احتمالا از ماه مارس ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد. اوج فعالیت خورشید اواخر سال ۲۰۱۱ و یا اواسط سال ۲۰۱۲ خواهد بود. مرکز پیش بینی فضایی NOAA به همراه گروهی از متخصصان بین المللی خورشید شناس این پیش بینی را انجام داده‌اند.

 

 

با به تاخیر افتادن چرخه گذشته، گروه معتقد است که چرخه بعدی احتمالا شدیدتر یا ضعیف‌تر از چرخه گذشته است؛ اما رکوردشکن نخواهد بود. در دوره فعالیت شدید خورشید، طوفان‌های خورشیدی بیش‌تر می‌شوند. با پدید آمدن شراره‌ها و فوران‌های تاج، ذرات به بیرون از سطح ستاره پرتاب می‌شوند. اگر زمین در مسیر این ذرات قرار بگیرد، می‌توانند مشکلات جدی به وجود آورند.

 

  

این ذرات باردار بر واحد‌های برق فشار قوی، ماهواره‌ها، دستگاه‌های موقعیت یاب جهانی و رادارها اثر می‌گذارند و موجب اختلال و خرابی آن‌ها می‌شوند. همچنین این ذرات برای سلامتی فضانوردان بسیار مضر هستند. پدیده‌هایی همانند شفق‌های قطبی در زمان اوج فعالیت‌های خورشیدی بیشتر و وسیع‌تر خواهند بود. شدت فعالیت با تعداد لکه‌های خورشیدی سنجیده می‌شود. این نقاط تیره بر روی سطح خورشید در اثر میدان‌های مغناطیسی ناحیه‌ای به وجود می‌آیند و دمای سطح آن‌ها از دمای سطح خورشید کم‌تر است. هرچه تعداد لکه‌ها بیش‌تر باشد؛ به معنی فعال‌تر بودن خورشید است و باید انتظار طوفان‌های خورشیدی بیش‌تری را داشت.

 


در پیش بینی چرخه بعدی، نیمی از گروه معتقدند آن چرخه شدید خواهد بود و حدود (
۲۰±)۱۴۰لکه در سطح خورشید ظاهر خواهند شد و زمان اوج آن را اکتبر ۲۰۱۱ پیش بینی می‌کنند. نیمی دیگر بر این باورند که اوج چرخه بعدی با حدود (۱۰±)۹۰ لکه خواهد بود و زمان آن آگوست ۲۰۱۲ است. با به تاخیر افتادن چرخه قبلی(چرخه شماره ۲۳) گروه به این نتیجه رسید که چرخه بعدی (چرخه شماره ۲۴) چرخه‌ای قوی یا ضعیف خواهد بود. تعداد لکه‌ها در یک دوره معمولا بین ۷۵ تا ۱۵۵ لکه است.

 


هم اکنون پیش بینی‌ها دقیق‌تر از قبل شده است، اما هنوز راه زیادی تا شناخت کامل خورشید و فعالیت‌های آن وجود دارد. تا قبل از این دانشمندان تنها
۲ بار چنین پیش بینی انجام داده بودند، که اولی در سال ۱۹۸۹ و دومی در سال ۱۹۹۶ بود. هر دو بار آن‌ها زمان فعالیت را بهتر از شدت آن پیش بینی کرده بودند. البته این بار این گروه با اعتماد به نفس بیش تری این پیش بینی‌ها را انجام داده است. علت اختلاف بین دو پیش بینی این است که عده‌ای فعالیت قطبین مغناطیسی خورشید را مبنای پیش بینی خود قرار داده‌اند و عده‌ای دیگر به تاریخ چرخه قبلی استناد می‌کنند. هر دو طرف دقیقا می‌دانند که با چه فرضی پیش بینی کرده‌اند و استدلال طرف مقابل را نیز به خوبی می‌دانند. باید منتظر ماند و دید که که کدام عامل در پیش بینی فعالیت‌های خورشیدی موثرتر است و پیش بینی کدام گروه موفق‌تر خواهد بود.

 

آغاز چرخه بعدی خورشیدی در مارس ۲۰۰۸

چرخه جدید ۱۱ ساله فعالیت‌های خورشید احتمالا از ماه مارس ۲۰۰۸ آغاز خواهد شد. اوج فعالیت خورشید اواخر سال ۲۰۱۱ و یا اواسط سال ۲۰۱۲ خواهد بود. مرکز پیش بینی فضایی NOAA به همراه گروهی از متخصصان بین المللی خورشید شناس این پیش بینی را انجام داده‌اند.

 

 

با به تاخیر افتادن چرخه گذشته، گروه معتقد است که چرخه بعدی احتمالا شدیدتر یا ضعیف‌تر از چرخه گذشته است؛ اما رکوردشکن نخواهد بود. در دوره فعالیت شدید خورشید، طوفان‌های خورشیدی بیش‌تر می‌شوند. با پدید آمدن شراره‌ها و فوران‌های تاج، ذرات به بیرون از سطح ستاره پرتاب می‌شوند. اگر زمین در مسیر این ذرات قرار بگیرد، می‌توانند مشکلات جدی به وجود آورند.

 

آغاز چرخه بعدی خورشیدی در مارس ۲۰۰۸ 

این ذرات باردار بر واحد‌های برق فشار قوی، ماهواره‌ها، دستگاه‌های موقعیت یاب جهانی و رادارها اثر می‌گذارند و موجب اختلال و خرابی آن‌ها می‌شوند. همچنین این ذرات برای سلامتی فضانوردان بسیار مضر هستند. پدیده‌هایی همانند شفق‌های قطبی در زمان اوج فعالیت‌های خورشیدی بیشتر و وسیع‌تر خواهند بود. شدت فعالیت با تعداد لکه‌های خورشیدی سنجیده می‌شود. این نقاط تیره بر روی سطح خورشید در اثر میدان‌های مغناطیسی ناحیه‌ای به وجود می‌آیند و دمای سطح آن‌ها از دمای سطح خورشید کم‌تر است. هرچه تعداد لکه‌ها بیش‌تر باشد؛ به معنی فعال‌تر بودن خورشید است و باید انتظار طوفان‌های خورشیدی بیش‌تری را داشت.

 


در پیش بینی چرخه بعدی، نیمی از گروه معتقدند آن چرخه شدید خواهد بود و حدود (
۲۰±)۱۴۰لکه در سطح خورشید ظاهر خواهند شد و زمان اوج آن را اکتبر ۲۰۱۱ پیش بینی می‌کنند. نیمی دیگر بر این باورند که اوج چرخه بعدی با حدود (۱۰±)۹۰ لکه خواهد بود و زمان آن آگوست ۲۰۱۲ است. با به تاخیر افتادن چرخه قبلی(چرخه شماره ۲۳) گروه به این نتیجه رسید که چرخه بعدی (چرخه شماره ۲۴) چرخه‌ای قوی یا ضعیف خواهد بود. تعداد لکه‌ها در یک دوره معمولا بین ۷۵ تا ۱۵۵ لکه است.

 


هم اکنون پیش بینی‌ها دقیق‌تر از قبل شده است، اما هنوز راه زیادی تا شناخت کامل خورشید و فعالیت‌های آن وجود دارد. تا قبل از این دانشمندان تنها
۲ بار چنین پیش بینی انجام داده بودند، که اولی در سال ۱۹۸۹ و دومی در سال ۱۹۹۶ بود. هر دو بار آن‌ها زمان فعالیت را بهتر از شدت آن پیش بینی کرده بودند. البته این بار این گروه با اعتماد به نفس بیش تری این پیش بینی‌ها را انجام داده است. علت اختلاف بین دو پیش بینی این است که عده‌ای فعالیت قطبین مغناطیسی خورشید را مبنای پیش بینی خود قرار داده‌اند و عده‌ای دیگر به تاریخ چرخه قبلی استناد می‌کنند. هر دو طرف دقیقا می‌دانند که با چه فرضی پیش بینی کرده‌اند و استدلال طرف مقابل را نیز به خوبی می‌دانند. باید منتظر ماند و دید که که کدام عامل در پیش بینی فعالیت‌های خورشیدی موثرتر است و پیش بینی کدام گروه موفق‌تر خواهد بود.

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  یکشنبه ۲۱ مرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

کتابهای هری پاتر ۷ در وبلاگ ها و سایتهای مختلف من همین جوری گذاشتمن میتونید به سایت یا وبلاگ مورد نظر هم برید ولی سعی میکنم از هر جا تونستم پیدا کنم و بگذارم

............................................

البته نا گفته نماند که به نظر من البته دارم میگم نظر شخصی بهترین ترجمه هم از این سایت بود چون روان تر بود

هری پاتر و قدیسان مرگ

خوب این لینک ها رو من خودم آپلود کردم ولی مال سایت دنیای جادوگری  هست

 

فصل یک    فصل دو    فصل سه  فصل چهار  فصل پنج

 

 فصل یک تا 10

 

فصل یازده   فصل دوازده   فصل سیزده   فصل چهارده

  

فصل پانزده  فصل شانزده  فصل هفده    فصل 18

 

فصل نوزده  فصل بیست  فصل بیست و یک

 

 New

 

فصل 22       فصل 23     فصل 24     فصل 25     فصل 26      فصل 27

 

فصل 28         فصل 29        فصل ۳۰

...............................................

سایت بعدی سایت فانتزی اینجا هم نسبتاً خوب و روان هست

هری پاتر و قدیسان مرگ

فصل 1

 

فصل ۲

 

فصل 3

 

فصل 4

 

فصل 5

 

فصل 6

 

..............................................

  

 

 

اینم مال وبلاگ تیم ترجمه وبلاگ هری پاتر 2000

هری پاتر وقدیسان مرگ

این رو مستقیم از اونجا گرفتم البته سرعت این گروه خیلی زیاده چند فصل سعی میکنن بدن در یک روز

فصل 1   فصل 2   فصل 3   فصل 4   فصل 5   فصل 6   فصل 7   فصل 8    فصل 9   فصل 10

 

فصل 11   فصل 12   فصل 13   فصل 14   فصل 15   فصل 16   فصل 17   فصل 18   فصل 19

 

فصل 20   فصل 21   فصل 22   فصل 23   فصل 24   فصل 25   فصل 26   فصل 27   فصل 28

 

فصل 29   فصل 30   فصل 31   فصل 32   فصل 33   فصل 34   فصل 35   فصل 36   فصل 37

............................................

فعلاً همین تا بعد اگه بیشتر پیدا شد میگذارم البته با اجازه بزرگترها

 

راستی اگه کسی هم دعوت نامه پرشین گیگ میخواد ایمیلش رو بنویسه براش بفرستم:: موضوعات مرتبط: داستان ها
تاریخ :  سه شنبه ۱۶ مرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است


وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند، نه رفتار و عملكرد شما


سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد


اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید


افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند


پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر


كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم


ارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید


انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند


همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد


تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است


دشوارترین قدم، همان قدم اول است


عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید


آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد


وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید


در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش


امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست


برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست


امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را تحمل كنیم


بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید


آنچه شما درباره خود فكرمی كنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است كه دیگران درباره شما دارند


 •
هركس، آنچه را كه دلش خواست بگوید، آنچه را كه دلش نمی خواهد می شنود


اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید


صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست


وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده كند


كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد


كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند


بهتر است دوباره سئوال كنی، تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی


آنقدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید


اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد كه متعلق به گذشته هستید


خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی كنید از خودتان بهتر شوید


خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد


درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش


انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كند دیگران را فریب داده است


كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند


هركه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد


كسی كه به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است


اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت


اینكه ما گمان می‌كنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است كه برای خود عذری آورده باشیم .

 


تاریخ :  پنجشنبه ۴ مرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

 

کتابهای هری پاتر ۷ در وبلاگ ها و سایتهای مختلف من همین جوری گذاشتمن میتونید به سایت یا وبلاگ مورد نظر هم برید ولی سعی میکنم از هر جا تونستم پیدا کنم و بگذارم

............................................

البته نا گفته نماند که به نظر من البته دارم میگم نظر شخصی بهترین ترجمه هم از این سایت بود چون روان تر بود

هری پاتر و قدیسان مرگ

خوب این لینک ها رو من خودم آپلود کردم ولی مال سایت دنیای جادوگری  هست

 

فصل یک

 

فصل دو

 

فصل سه

 

فصل چهار

 

فصل پنج

 

فصل یک تا 10

 

فصل یازده

 

...............................................

سایت بعدی سایت فانتزی اینجا هم نسبتاً خوب و روان هست

هری پاتر و قدیسان مرگ

فصل 1

 

فصل ۲

 

فصل 3

 

فصل 4

به احتمال زیاد این سایت دیگه ترجمه نمیکنه چون دیگه نیست

..............................................

اینم مال وبلاگ تیم ترجمه وبلاگ هری پاتر 2000

هری پاتر وقدیسان مرگ

این رو مستقیم از اونجا گرفتم البته سرعت این گروه خیلی زیاده چند فصل سعی میکنن بدن در یک روز

فصل 1   فصل 2   فصل 3   فصل 4   فصل 5   فصل 6   فصل 7   فصل 8    فصل 9   فصل 10

فصل 11   فصل 12   فصل 13   فصل 14   فصل 15   فصل 16   فصل 17   فصل 18   فصل 19

فصل 20   فصل 21   فصل 22   فصل 23   فصل 24   فصل 25   فصل 26   فصل 27   فصل 28

فصل 29   فصل 30

............................................

فعلاً همین تا بعد اگه بیشتر پیدا شد میگذارم البته با اجازه بزرگترها:: موضوعات مرتبط: داستان ها
تاریخ :  سه شنبه ۲ مرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

کتابهای هری پاتر ۷ در وبلاگ ها و سایتهای مختلف من همین جوری گذاشتمن میتونید به سایت یا وبلاگ مورد نظر هم برید ولی سعی میکنم از هر جا تونستم پیدا کنم و بگذارم

............................................

البته نا گفته نماند که به نظر من البته دارم میگم نظر شخصی بهترین ترجمه هم از این سایت بود چون روان تر بود

هری پاتر و قدیسان مرگ

خوب این لینک ها رو من خودم آپلود کردم ولی مال سایت دنیای جادوگری  هست

فصل یک

فصل دو

فصل سه

فصل چهار

فصل پنج

فصل یک تا 10

دیگه حالش نبود لینک لینک بگذارم همه رو تا اینجا فعلاً داشته باشید

...............................................

سایت بعدی سایت فانتزی اینجا هم نسبتاً خوب و روان هست

هری پاتر و قدیسان مرگ

فصل 1

فصل ۲

..............................................

اینم مال وبلاگ تیم ترجمه وبلاگ هری پاتر 2000

هری پاتر وقدیسان مرگ

این رو مستقیم از اونجا گرفتم البته سرعت این گروه خیلی زیاده چند فصل سعی میکنن بدن در یک روز

فصل ۱      فصل ۲      فصل ۳      فصل 4      فصل 5      فصل 6      فصل 7      فصل 8     

فصل 11

............................................

فعلاً همین تا بعد اگه بیشتر پیدا شد میگذارم البته با اجازه بزرگترها

 :: موضوعات مرتبط: داستان ها
Ethernet
 
 
تاریخ :  جمعه ۲۹ تیر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
توضیحات مختصری در مورد اترنت امیدوارم به دردتون بخوره

..............................................

دستیابی به اطلاعات با روش های مطمئن و با سرعت بالا یکی از رموز موفقیت هر سازمان و موسسه است .
طی سالیان اخیر هزاران پرونده و کاغذ که حاوی اطلاعات با ارزش برای یک سازمان بوده ، در کامپیوتر ذخیره شده اند. با تغذیه دریائی از اطلاعات به کامپیوتر ، امکان مدیریت الکترونیکی اطلاعات فراهم شده است . کاربران متفاوت در اقصی نقاط جهان قادر به اشتراک اطلاعات بوده و تصویری زیبا از همیاری و همکاری اطلاعاتی را به نمایش می گذارند.

شبکه های کامپیوتری در این راستا و جهت نیل به اهداف فوق نقش بسیار مهمی را ایفاء می نمایند.اینترنت که عالی ترین تبلور یک شبکه کامپیوتری در سطح جهان است، امروزه در مقیاس بسیار گسترده ای استفاده شده و ارائه دهندگان اطلاعات ، اطلاعات و یا فرآورده های اطلاعاتی خود را در قالب محصولات تولیدی و یا خدمات در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند. وب که عالی ترین سرویس خدماتی اینترنت می باشد کاربران را قادر می سازد که در اقصی نقاط دنیا اقدام به خرید، آموزش ، مطالعه و ... نمایند.

با استفاده از شبکه، یک کامپیوتر قادر به ارسال و دریافت اطلاعات از کامپیوتر دیگر است . اینترنت نمونه ای عینی از یک شبکه کامپیوتری است . در این شبکه میلیون ها کامپیوتر در اقصی نقاط جهان به یکدیگر متصل شده اند.اینترنت شبکه ای است مشتمل بر زنجیره ای از شبکه های کوچکتراست . نقش شبکه های کوچک برای ایجاد تصویری با نام اینترنت بسیار حائز اهمیت است . تصویری که هر کاربر با نگاه کردن به آن گمشده خود را در آن پیدا خواهد کرد. در این بخش به بررسی شبکه های کامپیوتری و جایگاه مهم آنان در زمینه تکنولوژی اطلاعات و مدیریت الکترونیکی اطلاعات خواهیم داشت .

شبکه های محلی و شبکه های گسترده

تاکنون شبکه های کامپیوتری بر اساس مولفه های متفاوتی تقسیم بندی شده اند. یکی از این مولفه ها " حوزه جغرافیائی " یک شبکه است . بر همین اساس شبکه ها به دو گروه عمده LAN)Local area network) و WAN)Wide area network) تقسیم می گردند. در شبکه های LAN مجموعه ای از دستگاه های موجود در یک حوزه جغرافیائی محدود، نظیر یک ساختمان به یکدیگر متصل می گردند . در شبکه های WAN تعدادی دستگاه که از یکدیگر کیلومترها فاصله دارند به یکدیگر متصل خواهند شد. مثلا" اگر دو کتابخانه که هر یک در یک ناحیه از شهر بزرگی مستقر می باشند، قصد اشتراک اطلاعات را داشته باشند، می بایست شبکه ای WAN ایجاد و کتابخانه ها را به یکدیگر متصل نمود. برای اتصال دو کتابخانه فوق می توان از امکانات مخابراتی متفاوتی نظیر خطوط اختصاصی (Leased) استفاده نمود. شبکه های LAN نسبت به شبکه های WAN دارای سرعت بیشتری می باشند. با رشد و توسعه دستگاههای متفاوت مخابراتی میزان سرعت شبکه های WAN ، تغییر و بهبود پیدا کرده است . امروزه با بکارگیری و استفاده از فیبر نوری در شبکه های LAN امکان ارتباط دستگاههای متعدد که در مسافت های طولانی نسبت بیکدیگر قرار دارند، فراهم شده است .

اترنت

در سال 1973 پژوهشگری با نام " Metcalfe" در مرکز تحقیقات شرکت زیراکس، اولین شبکه اترنت را بوجود آورد.
هدف وی ارتباط کامپیوتر به یک چاپگر بود. وی روشی فیزیکی بمنظور کابل کشی بین دستگاههای متصل بهم در اترنت ارائه نمود. اترنت در مدت زمان کوتاهی بعنوان یکی از تکنولوژی های رایج برای برپاسازی شبکه در سطح دنیا مطرح گردید. همزمان با پیشرفت های مهم در زمینه شبکه های کامپیوتری ، تجهیزات و دستگاه های مربوطه، شبکه های اترنت نیز همگام با تحولات فوق شده و قابلیت های متفاوتی را در بطن خود ایجاد نمود. با توجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده در شبکه های اترنت ،عملکرد و نحوه کار آنان نسبت به شبکه های اولیه تفاوت چندانی نکرده است . در اترنت اولیه، ارتباط تمام دستگاه های موجود در شبکه از طریق یک کابل انجام می گرفت که توسط تمام دستگاهها به اشتراک گذاشته می گردید. پس از اتصال یک دستگاه به کابل مشترک ، می بایست پتانسیل های لازم بمنظور ایجاد ارتباط با سایر دستگاههای مربوطه نیز در بطن دستگاه وجود داشته باشد (کارت شبکه ) . بدین ترتیب امکان گسترش شبکه بمنظور استفاده از دستگاههای چدید براحتی انجام و نیازی به اعمال تغییرات بر روی دستگاههای موجود در شبکه نخواهد بود.

اترنت یک تکنولوژی محلی (LAN) است. اکثر شبکه های اولیه در حد و اندازه یک ساختمان بوده و دستگاهها نزدیک به هم بودند. دستگاههای موجود بر روی یک شبکه اترنت صرفا" قادر به استفاده از چند صد متر کابل بیشترنبودند.اخیرا" با توجه به توسعه امکانات مخابراتی و محیط انتقال، زمینه استقرار دستگاههای موجود در یک شبکه اترنت با مسافت های چند کیلومترنیز فراهم شده است .

پروتکل

پروتکل در شبکه های کامپیوتری به مجموعه قوانینی اطلاق می گردد که نحوه ارتباطات را قانونمند می نماید. نقش پروتکل در کامپیوتر نظیر نقش زبان برای انسان است . برای مطالعه یک کتاب نوشته شده به فارسی می بایست خواننده شناخت مناسبی از زبان فارسی را داشته باشد. بمنظور ارتباط موفقیت آمیز دو دستگاه در شبکه می بایست هر دو دستگاه از یک پروتکل مشابه استفاده نمایند.

اصطلاحات اترنت

شبکه های اترنت از مجموعه قوانین محدودی بمنظور قانونمند کردن عملیات اساسی خود استفاده می نمایند. بمنظور شناخت مناسب قوانین موجود لازم است که با برخی از اصطلاحات مربوطه در این زمینه بیشتر آشنا شویم :

Medium (
محیط انتقال ) . دستگاههای اترنت از طریق یک محیط انتقال به یکدیگر متصل می گردند.

Segment (
سگمنت ) . به یک محیط انتقال به اشتراک گذاشته شده منفرد، " سگمنت " می گویند.

Node (
گره ) . دستگاههای متصل شده به یک Segment را گره و یا " ایستگاه " می گویند.

Frame (
فریم) . به یک بلاک اطلاعات که گره ها از طریق ارسال آنها با یکدیگر مرتبط می گردند، اطلاق می گردد

فریم ها مشابه جملات در زبانهای طبیعی ( فارسی، انگلیسی ... ) می باشند. در هر زبان طبیعی برای ایجاد جملات، مجموعه قوانینی وجود دارد مثلا" یک جمله می بایست دارای موضوع و مفهوم باشد. پروتکل های اترنت مجموعه قوانین لازم برای ایجاد فریم ها را مشخص خواهند کرد .اندازه یک فریم محدود بوده ( دارای یک حداقل و یک حداکثر ) و مجموعه ای از اطلاعات ضروری و مورد نیار می بایست در فریم وجود داشته باشد. مثلا" یک فریم می بایست دارای آدرس های مبداء و مقصد باشد. آدرس های فوق هویت فرستنده و دریافت کننده پیام را مشخص خواهد کرد. آدرس بصورت کاملا" اختصاصی یک گره را مشخص می نماید.( نظیر نام یک شخص که بیانگر یک شخص خاص است ) . دو دستگاه متفاوت اترنت نمی توانند دارای آدرس های یکسانی باشند.

یک سیگنال اترنت بر روی محیط انتقال به هر یک از گره های متصل شده در محیط انتقال خواهد رسید. بنابراین مشخص شدن آدرس مقصد، بمنظوردریافت پیام نقشی حیاتی دارد. مثلا" در صورتیکه کامپیوتر B ( شکل بالا) اطلاعاتی را برای چاپگر C ارسال می دارد کامپیوترهای A و D نیز فریم را دریافت و آن را بررسی خواهند کرد. هر ایستگاه زمانیکه فریم را دریافت می دارد، آدرس آن را بررسی تا مطمئن گردد که پیام برای وی ارسال شده است یا خیر؟ در صورتیکه پیام برای ایستگاه مورد نظر ارسال نشده باشد، ایستگاه فریم را بدون بررسی محتویات آن کنار خواهد گذاشت ( عدم استفاده ).

یکی از نکات قابل توجه در رابطه با آدرس دهی اترنت، پیاده سازی یک آدرس Broadcast است . زمانیکه آدرس مقصد یک فریم از نوع Broadcast باشد، تمام گره های موجود در شبکه آن را دریافت و پردازش خواهند کرد.

CSMA/CD

تکنولوژی CSMA/CD )carrier-sense multiple access with collision detection ) مسئولیت تشریح و تنظیم نحوه ارتباط گره ها با یکدیگررا برعهده دارد. با اینکه واژه فوق پیچیده بنظر می آید ولی با تقسیم نمودن واژه فوق به بخش های کوچکتر، می توان با نقش هر یک از آنها سریعتر آشنا گردید.بمنظور شناخت تکنولوژی فوق مثال زیر را در نظر بگیرید :

فرض کنید سگمنت اترنت، مشابه یک میز ناهارخوری باشد. چندین نفر ( نظیر گره ) دور تا دور میز نشسته و به گفتگو مشغول می باشند. واژه multiple access ( دستیابی چندگانه) بدین مفهوم است که : زمانیکه یک ایستگاه اترنت اطلاعاتی را ارسال می دارد تمام ایستگاههای دیگر موجود ( متصل ) در محیط انتقال ، نیز از انتقال اطلاعات آگاه خواهند شد.(.نظیر صحبت کردن یک نفر در میز ناهار خوری و گوش دادن سایرین ). فرض کنید که شما نیز بر روی یکی از صندلی های میز ناهار خوری نشسته و قصد حرف زدن را داشته باشید، در همان زمان فرد دیگری در حال سخن گفتن است در این حالت می بایست شما در انتظار اتمام سخنان گوینده باشید. در پروتکل اترنت وضعیت فوق carrier sense نامیده می شود.قبل از اینکه ایستگاهی قادر به ارسال اطلاعات باشد می بایست گوش خود را بر روی محیط انتقال گذاشته و بررسی نماید که آیا محیط انتقال آزاد است ؟ در صورتیکه صدائی از محیط انتقال به گوش ایستگاه متقاضی ارسال اطلاعات نرسد، ایستگاه مورد نظر قادر به استفاده از محیط انتقال و ارسال اطلاعات خواهد بود.

Carrier-sense multiple access
شروع یک گفتگو را قانونمند و تنظیم می نماید ولی در این رابطه یک نکته دیگر وجود دارد که می بایست برای آن نیز راهکاری اتخاذ شود.فرض کنید در مثال میز ناهار خوری در یک لحظه سکوتی حاکم شود و دو نفر نیز قصد حرف زدن را داشته باشند.در چنین حالتی در یک لحظه سکوت موجود توسط دو نفر تشخیص و بلافاصله هر دو تقریبا" در یک زمان یکسان شروع به حرف زدن می نمایند.چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ در اترنت پدیده فوق را تصادم (Collision) می گویند و زمانی اتفاق خواهد افتاد که دو ایستگاه قصد استفاده از محیط انتقال و ارسال اطلاعات را بصورت همزمان داشته باشند. در گفتگوی انسان ها ، مشکل فوق را می توان بصورت کاملا" دوستانه حل نمود. ما سکوت خواهیم کرد تا این شانس به سایرین برای حرف زدن داده شود.همانگونه که در زمان حرف زدن من، دیگران این فرصت را برای من ایجاد کرده بودند! ایستگاههای اترنت زمانیکه قصد ارسال اطلاعات را داشته باشند، به محیط انتقال گوش فرا داده تا به این اطمینان برسند که تنها ایستگاه موجود برای ارسال اطلاعات می باشند. در صورتیکه ایستگاههای ارسال کننده اطلاعات متوجه نقص در ارسال اطلاعات خود گردند ،از بروز یک تصادم در محیط انتقال آگاه خواهند گردید. در زمان بروز تصادم ، هر یک از ایستگاههای مربوطه به مدت زمانی کاملا" تصادفی در حالت انتظار قرار گرفته و پس از اتمام زمان انتظار می بایست برای ارسال اطلاعات شرط آزاد بودن محیط انتقال را بررسی نمایند! توقف تصادفی و تلاش مجدد یکی از مهمترین بخش های پروتکل است .

محدودیت های اترنت

یک شبکه اترنت دارای محدودیت های متفاوت از ابعاد گوناگون (بکارگیری تجهیزات ) است .طول کابلی که تمام ایستگاهها بصورت اشتراکی از آن بعنوان محیط انتقال استفاده می نمایند یکی از شاخص ترین موارد در این زمنیه است . سیگنال های الکتریکی در طول کابل بسرعت منتشر می گردند. همزمان با طی مسافتی، سیگنال ها ضعیف می گردند. وچود میدان های الکتریکی که توسط دستگاههای مجاور کابل نظیرلامپ های فلورسنت ایجاد می گردد ، باعث تلف شدن سیگنال می گردد. طول کابل شبکه می بایست کوتاه بوده تا امکان دریافت سیگنال توسط دستگاه های موجود در دو نقطه ابتدائی و انتهائی کابل بصورت شفاف و با حداقل تاخیر زمانی فراهم گردد. همین امر باعث بروز محدودیت در طول کابل استفاده شده، می گردد

پروتکل CSMA/CD امکان ارسال اطلاعات برای صرفا" یک دستگاه را در هر لحظه فراهم می نماید، بنابراین محدودیت هائی از لحاظ تعداد دستگاههائی که می توانند بر روی یک شبکه مجزا وجود داشته باشند، نیز بوجود خواهد آمد. با اتصال دستگاه های متعدد (فراوان ) بر روی یک سگمنت مشترک، شانس استفاده از محیط انتقال برای هر یک از دستگاه های موجود بر روی سگمنت کاهش پیدا خواهد کرد. در این حالت هر دستگاه بمنظور ارسال اطلاعات می بایست مدت زمان زیادی را در انتظار سپری نماید .

تولید کنندگان تجهیزات شبکه دستگاه های متفاوتی را بمنظور غلبه بر مشکلات و محدودیت گفته شده ، طراحی و عرضه نموده اند. اغلب دستگاههای فوق مختص شبکه های اترنت نبوده ولی در سایر تکنولوژی های مرتبط با شبکه نقش مهمی را ایفاء می نمایند.

تکرارکننده (Repeater)

اولین محیط انتقال استفاده شده در شبکه های اترنت کابل های مسی کواکسیال بود که Thicknet ( ضخیم) نامیده می شوند. حداکثر طول یک کابل ضخیم 500 متر است . در یک ساختمان بزرگ ، کابل 500 متری جوابگوی تمامی دستگاه های شبکه نخواهد بود. تکرار کننده ها با هدف حل مشکل فوق، ارائه شده اند. . تکرارکننده ها ، سگمنت های متفاوت یک شبکه اترنت را به یکدیگر متصل می کنند. در این حالت تکرارکننده سیگنال ورودی خود را از یک سگمنت اخذ و با تقویت سیگنال آن را برای سگمنت بعدی ارسال خواهد کرد. بدین تزتیب با استفاده از چندین تکرار کننده و اتصال کابل های مربوطه توسط آنان ، می توان قطر یک شبکه را افزایش داد. ( قطر شبکه به حداکثر مسافت موجود بین دو دستگاه متمایز در شبکه اطلاق می گردد )

Bridges
و سگمنت

شبکه های اترنت همزمان با رشد (بزرگ شدن) دچار مشکل تراکم می گردند. در صورتیکه تعداد زیادی ایستگاه به یک سگمنت متصل گردند، هر یک دارای ترافیک خاص خود خواهند بود . در شرایط فوق ، ایستگاههای متعددی قصد ارسال اطلا عات را دارند ولی با توجه به ماهیت این نوع از شبکه ها در هر لحظه یک ایستگاه شانس و فرصت استفاده از محیط انتقال را پیدا خواهد کرد. در چنین وضعیتی تعداد تصادم در شبکه افزایش یافته و عملا" کارآئی شبکه افت خواهد کرد. یکی از راه حل های موجود بمنظور برطرف نمودن مشکل تراکم در شبکه تقسیم یک سگمنت به چندین سگمنت است . با این کار برای تصادم هائی که در شبکه بروز خواهد کرد، دامنه وسیعتری ایجاد می گردد.راه حل فوق باعث بروز یک مشکل دیگر می گردد: سگمنت ها قادر به اشتراک اطلاعات با یکدیگر نخواهند بود.

بمنظور حل مشکل فوق، Bridges در شبکه اترنت پیاده سازی شده است . Bridge دو و یا چندین سگمنت را به یکدیگر متصل خواهد کرد. بدین ترتیب دستگاه فوق باعث افزایش قطر شبکه خواهد شد. عملکرد Bridge از بعد افزایش قطر شبکه نظیر تکرارکننده است ، با این نفاوت که Bridge قادر به ایجاد نظم در ترافیک شبکه نیز خواهد بود . Bridge نظیر سایر دستگاههای موجود در شبکه قادر به ارسال و دریافت اطلاعات بوده ولی عملکرد آنها دقیقا" مشابه یک ایستگاه نمی باشد. Bridge قادر به ایجاد ترافیکی که خود سرچشمه آن خواهد بود، نیست ( نظیر تکرارکننده ) .Bridge صرفا" چیزی را که از سایر ایستگاهها می شنود ، منعکس می نماید. ( Bridge قادر به ایجا د یک نوع فریم خاص اترنت بمنظور ایجاد ارنباط با سایر Bridge ها می باشند )

همانگونه که قبلا" اشاره گردید هر ایستگاه موجود در شبکه تمام فریم های ارسال شده بر روی محیط انتقال را دریافت می نماید.(صرفنظر ازاینکه مقصد فریم همان ایستگاه باشد و یا نباشد.) Bridge با تاکید بر ویژگی فوق سعی بر تنظیم ترافیک بین سگمنت ها دارد.


همانگونه که در شکل فوق مشاهده می گردد Bridge دو سگمنت را به یکدیگر متصل نموده است . در صورتیکه ایستگاه A و یا B قصد ارسال اطلاعات را داشته باشند Bridge نیز فریم های اطلاعاتی را دریافت خواهد کرد. نحوه برخورد Bridge با فریم های اطلاعاتی دریافت شده به چه صورت است؟ آیا قادر به ارسال اتوماتیک فریم ها برای سگمنت دوم می باشد؟ یکی ازاهداف استفاده از Bridge کاهش ترافیک های غیرضروری در هر سگمنت است . در این راستا، آدرس مقصد فریم ، قبل از هر گونه عملیات بر روی آن، بررسی خواهد شد. در صورتیکه آدرس مقصد، ایستگاههای A و یا B باشد نیازی به ارسال فریم برای سگمنت شماره دو وجود نخواهد داشت . در این حالت Bridge عملیات خاصی را انجام نخواهد داد. نحوه برخورد Bridge با فریم فوق مشابه فیلتر نمودن است . درصورتیکه آدرس مقصد فریم یکی از ایستگاههای C و یا D باشد و یا فریم مورد نظر دارای یک آدرس از نوع Broadcast باشد ، Bridge فریم فوق را برای سگمنت شماره دو ارسال خواهد کرد. با ارسال و هدایت فریم اطلاعاتی توسط Bridge امکان ارتباط چهار دستگاه موجود در شبکه فراهم می گردد. با توجه به مکانیزم فیلتر نمودن فریم ها توسط Bridge ، این امکان بوجود خواهد آمد که ایستگاه A اطلاعاتی را برای ایستگاه B ارسال و در همان لحظه نیز ایستگاه C اطلاعاتی را برای ایستگاه D ارسال نماید.بدین ترتیب امکان برقراری دو ارتباط بصورت همزمان بوجود آمده است .

روترها : سگمنت های منطقی

با استفاده از Bridge امکان ارتباط همزمان بین ایستگاههای موجود در چندین سگمنت فراهم می گردد. Bridge در رابطه با ترافیک موجود در یک سگمنت عملیات خاصی را انجام نمی دهد. یکی از ویژگی های مهم Bridge ارسالی فریم های اطلاعاتی از نوع Broadcast برای تمام سگمنت های متصل شده به یکدیگر است. همزمان با رشد شبکه و گسترش سگمنت ها، ویژگی فوق می تواند سبب بروز مسائلی در شبکه گردد. زمانیکه تعداد زیادی از ایستگاه های موجود در شبکه های مبتنی بر Bridge ، فریم های Broadcast را ارسال می نمایند، تراکم اطلاعاتی بوجود آمده بمراتب بیشتر از زمانی خواهد بود که تمامی دستگاهها در یک سگمنت قرار گرفته باشند.

روتر یکی از دستگاههای پیشرفته در شبکه بوده که قادر به تقسیم یک شبکه به چندین شبکه منطقی مجزا است . روتر ها یک محدوده منطقی برای هر شبکه ایجاد می نمایند. روترها بر اساس پروتکل هائی که مستقل از تکنولوژی خاص در یک شبکه است، فعالیت می نمایند. ویژگی فوق این امکان را برای روتر فراهم خواهد کرد که چندین شبکه با تکنولوژی های متفاوت را به یکدیگر مرتبط نماید. استفاده از روتر در شبکه های محلی و گسترده امکان پذیراست .

وضعیت فعلی اترنت

از زمان مطرح شدن شبکه های اترنت تاکنون تغییرات فراوانی از بعد تنوع دستگاه های مربوطه ایجاد شده است . در ابتدا از کابل کواکسیال در این نوع شبکه ها استفاده می گردید.امروزه شبکه های مدرن اترنت از کابل های بهم تابیده و یا فیبر نوری برای اتصال ایستگاه ها به یکدیگر استفاده می نمایند. در شبکه های اولیه اترنت سرعت انتقال اطلاعات ده مگابیت در ثانیه بود ولی امروزه این سرعت به مرز 100و حتی 1000 مگابیت در ثانیه رسیده است . مهمترین تحول ایجاد شده در شبکه های اترنت امکان استفاده از سوئیچ های اترنت است .سگمنت ها توسط سوئیچ به یکدیگر متصل می گردند. ( نظیر Bridge با این تفاوت عمده که امکان اتصال چندین سگمنت توسط سوئیچ فراهم می گردد) برخی از سوئیچ ها امکان اتصال صدها سگمنت به یکدیگر را فراهم می نمایند. تمام دستگاههای موجود در شبکه، سوئیچ و یا ایستگاه می باشند . قبل از ارسال فریم های اطلاعاتی برا ی هر ایستگاه ، سوئیچ فریم مورد نظر را دریافت و پس از بررسی، آن را برای ایستگاه مقصد مورد نظر ارسال خواهد کرد . عملیات فوق مشابه Bridge است ، ولی در مدل فوق هر سگمنت دارای صرفا" یک ایستگاه است و فریم صرفا" به دریافت کننده واقعی ارسال خواهد شد. بدین ترتیب امکان برقراری ارتباط همزمان بین تعداد زیادی ایستگاه در شبکه های مبتنی بر سوئیچ فراهم خواهد شد.

همزمان با مطرح شدن سوئیچ های اترنت مسئله Full-duplex نیز مطرح گردید. Full-dulex یک اصطلاح ارتباطی است که نشاندهنده قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات بصورت همزمان است . در شبکه های اترنت اولیه وضعیت ارسال و دریافت اطلاعات بصورت یکطرفه (half-duplex) بود.در شبکه های مبتنی بر سوئیچ، ایستگاهها صرفا" با سوئیچ ارتباط برقرار کرده و قادر به ارتباط مستقیم با یکدیگر نمی باشند. در این نوع شبکه ها از کابل های بهم تابیده و فیبر نوری استفاده و سوئیچ مربوطه دارای کانکنورهای لازم در این خصوص می باشند.. شبکه های مبتنی بر سوئیچ عاری از تصادم بوده و همزمان با ارسال اطلاعات توسط یک ایستگاه به سوئیچ ، امکان ارسال اطلاعات توسط سوئیچ برای ایستگاه دیگر نیز فراهم خواهد شد.

اترنت و استاندارد 802.3

شاید تاکنون اصطلاح 802.3 را در ارتباط با شبکه های اترنت شنیده باشید . اترنت بعنوان یک استاندارد شبکه توسط شرکت های : دیجیتال، اینتل و زیراکس (DIX) مطرح گردید. در سال 1980 موسسه IEEE کمیته ای را مسئول استاندار سازی تکنولوژی های مرتبط با شبکه کرد. موسسه IEEE نام گروه فوق را 802 قرار داد. ( عدد 802 نشاندهنده سال و ماه تشکیل کمیته استاندارسازی است ) کمیته فوق از چندین کمیته جانبی دیگر تشکیل شده بود . هر یک از کمیته های فرعی نیز مسئول بررسی جنبه های خاصی از شبکه گردیدند. موسسه IEEE برای تمایز هر یک از کمیته های جانبی از روش نامگذاری : x802.x استفاده کرد. X یک عدد منصر بفرد بوده که برای هر یک از کمیته ها در نظر گرفته شده بود . گروه 802.3 مسئولیت استاندارد سازی عملیات در شبکه های CSMA/CD را برعهده داشتند. ( شبکه فوق در ابتدا DIX Ethernet نامیده می شد ) اترنت و 802.3 از نظر فرمت داده ها در فریم های اطلاعاتی با یکدیگر متفاوت می باشند.

تکنولوژی های متفاوت شبکه

متداولترین مدل موجود در شبکه های کامپیوتری( رویکرد دیگری از اترنت ) توسط شرکت IBM و با نام Token ring عرضه گردید. در شبکه های اترنت بمنظور دستیابی از محیط انتقال از فواصل خالی (Gap) تصادفی در زمان انتقال فریم ها استفاده می گردد. شبکه های Token ring از یک روش پیوسته در این راستا استفاده می نمایند. در شبکه های فوق ، ایستگاه ها از طریق یک حلقه منطقی به یکدیگر متصل می گردند. فریم ها صرفا" در یک جهت حرکت و پس از طی طول حلقه ، فریم کنار گذاشته خواهد شد. روش دستیابی به محیط انتقال برای ارسال اطلاعات تابع CSMA/CD نخواهد بود و از روش Token passing استفاده می گردد. در روش فوق در ابتدا یک Token ( نوع خاصی از یک فریم اطلاعاتی ) ایجاد می گردد . Token فوق در طول حلقه می چرخد . زمانیکه یک ایستگاه قصد ارسال اطلاعات را داشته باشد، می بایست Token را در اختیار گرفته و فریم اطلاعاتی خود را بر روی محیط انتقال ارسال دارد. زمانیکه فریم ارسال شده مجددا" به ایستگاه ارسال کننده برگشت داده شد ( طی نمودن مسیر حلقه )، ایستگاه فریم خود را حذف و یک Token جدید را ایجاد وآن را بر روی حلقه قرار خواهد داد. در اختیار گرفتن Token شرط لازم برا ی ارسال اطلاعات است . سرعت ارسال اطلاعات در این نوع شبکه ها چهار تا شانزده مگابیت در ثانیه است .

اترنت با یک روند ثابت همچنان به رشد خود ادامه می دهد. پس از گذشت حدود سی سال ازعمر شبکه های فوق استانداردهای مربوطه ایجاد و برای عموم متخصصین شناخته شده هستند و همین امر نگهداری و پشتیبانی شبکه های اترنت را آسان نموده است . اترنت با صلابت بسمت افزایش سرعت و بهبود کارآئی و عملکرد گام بر می دارد.

 

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  پنجشنبه ۲۸ تیر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

تاکنون در یک چنین ارتباطی قرار گرفته اید؟ آیا تا حالا شده که با جنس مخالف فقط یک دوستی معمولی داشته باشید؟ اگر هم یک چنین تجربه ای را نداشته اید....خوب....بیایید در مورد آن فکر کنیم: "آیا امکان دارد که یک زن و یک مرد بدون برقراری هیچ گونه رابطه رمانتیکی، فقط با هم دوست باشند؟"

هزاران مطالعه و تحقیق مختلف انجام گرفته و پژوهشگران در حال تحلیل این امر هستند که رابطه دوستی میان جنس های مخالف امکان پذیر هست یا خیر. همچنین مصاحبه های بیشماری نیز با خانم ها و آقایون انجام پذیرفته و نظر آنها را در مورد این امر جویا شده اند. به هر حال درطی این گفتگوها، هم شاهد نظریات مثبت بوده ایم هم منفی.

برای بیشتر خانم ها و آقایون ارتباط با جنس مخالف در حیطه دوستی جذابیت دارد، اما غیر ممکن است. اغلب افراد معتقدند که: "به هر حال کار به جاهای باریک کشیده میشود." منظور آنها این است که ارتباط به صورت ناخواسته، رمانتیک می شود. برای یک زن و یک مرد بسیار دشوار است که بتوانند یک دوستی افلاطونی را دنبال کنند. به طور طبیعی، احساسات و عواطف وارد رابطه شده و یکی از طرفین مالکیت طلبی را آغاز نموده و حسادت ورزی شروع می شود. آیا می توانید در حالیکه با او خوشگذرانی می کنید، زمانی را در کنار هم می گذرانید، و با هم فعالیت های مشابهی را انجام می دهید، جلوی شهوتتان را بگیرید ؟ احتمالاً نه؛ به هر حال با توجه به تمام داستان های عاشقانه ای که در فیلم ها، و کتاب ها می بینیم و می خوانیم، کمتر اتفاق می افتد که دوستی زن و مرد تداوم داشته و ساده باقی بماند. تا کنون چند داستان را میتوانید تجسم کنید که در آن دوستی یک زن و مرد به سادگی ادامه داشته و هیچ اتفاق عاشقانه ای در آن به وقوع نپیوسته؟

مشکل دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن و مرد متاهل باشند، به طور حتم همسرشان تمایلی ندارند که شریک زندگیشان یک دوست صمیمی از جنس مخالف خود داشته باشد به ویژه اگر مدت زمان زیادی را نیز با هم صرف کنند. نظر همسر شما در این زمینه چیست؟ .... ؟؟؟ .... با هم به خواندن این مقاله ادامه دهید.... احتمالاً نظرش تغییر می کند....

از سوی دیگر، افرادی نیز هستند که از این سؤال تعجب کرده و با صراحت تمام اظهار می دارند: البته که آنها می توانند با هم باشند، چرا که نه؟! این افراد گرایشات رمانتیک روابط دوستانه میان زن و مرد را غیر عادی می دانند و آن را به طور کلی رد می کنند. یکی از همین آقایون می گوید: "صمیمی ترین دوست من یک خانم است و من هرگز به فکر برقراری ارتباط رمانتیک با او نیفتاده ام." خانم هایی هم که طرفدار این نوع روابط هستند، می گویند: "من با آقایون خیلی راحت تر از خانم ها می توانم ارتباط برقرار کنم، ما با هم ورزش می کنیم و اوقات خوشی را سپری می نماییم."

در تحقیقات غیررسمی در مورد افرادی که با جنس مخالف "فقط دوست" هستند، اظهارات مثبتی بدست آمده است. اغلب مردها اظهار می دارند که در روابط دوستانه خود با خانم ها مهربانی زیادی را دریافت می کنند، امری که در روابط مردانه کمتر قابل دسترسی می باشد. برخی از آقایون در این زمینه اظهار می دارند که: "من مجبور نیستم که در مقابل یک خانم قدرت نمایی و زورآزمایی کنم و به راحتی می توانم نقاط ضعفم را با او در میان بگذارم، آنها با وجود اطلاع از کلیه ضعف، باز هم ما را میپذیرند." خانم ها هم در مورد دوستان معمولی مرد خود اینطور نظر می دهند که: "او یک معیار مناسب برای آشنایی با خصوصیات مردانه است، امری که ما از دوستان مونث خود نمی توانیم دریافت کنیم."

خیلی جالب است که خانم ها به اندازه آقایون نسبت به دوستان جنس مخالف خود احساس صمیمیت نمی کنند. حتی خانم هایی که در میان دوستان صمیمی خود آقایون را هم دارند، اما یک سری محدودیت های کاملاً روشن را در مورد ارتباطات خود با آنها تعیین می نمایند. خانم ها معتقدند: "من اوقات خوشی را با دوستان پسرم سپری می کنم، آنها می توانند در مورد برخی از مسائل حامی و کمک رسان باشند، اما جای دوستان دخترمان را نمی گیرند، من هیچ گاه آنطور که با دوستان دخترم در مورد مسائل مختلف صحبت می کنم، نمی توانم با دوستان پسرم صحبت کنم."  به نظر می رسد که بازدهی روابط با جنس مخالف برای آقایون بیش از خانم هاست؛ اما این امر در تمام شرایط صحت پیدا نمی کند. خانم ها هم در کنار آقایون احساس تنوع بیشتری می کنند.

حالا با وجود تمام این حرف ها می توانیم به این نتیجه برسیم که پاسخ به سؤال: آیا زن و مرد می توانند فقط با هم دوست باشند، بله است؟

تعداد انگشت شماری از روابط به این سادگی ادامه پیدا می کنند. پاسخ حقیقی سؤال این است که "بستگی دارد"، خوب حالا می خواهید حاشیه را کنار بگذاریم و لپ مطلب را برایتان روشن کنیم: این روابط به چه چیزی بستگی دارند؟ آنها به این امر بستگی دارند که هر یک از طرفین ارتباط تا چه اندازه قصد رشد کردن و رسیدن به کمال را دارند. در این نوع روابط چه خانم ها و چه آقایون، باید مواردی را در نظر بگیرند که شاید در روابط با جنس مخالف کمتر به آن فکر می شود. یک دوست مؤنث برای یک مرد صرفاً باید به عنوان فردی حساب شود که او می تواند احساساتش را راحت تر با او در میان بگذارد، با مهر و محبت بیشتری با او رفتار کند، و وجهه آسیب پذیر او را بپذیرد. یعنی دقیقاً کارهایی که یک مرد در کنار دوستان مذکر خود نمی تواند انجام دهد. یک دوست مذکر هم برای خانم به منزله شخصی است که می تواند به راحتی در کنار او استقلال، و جنبه خشن و منطقی خود را بیشتر تجربه کند، وجوهی که تجربه آنها با جنس مونث کمی دشوار است.

بهتر است به دنبال جواب "بله" یا "نه" برای این سؤال نباشیم. باید در یک چنین رابطه ای قرار بگیریم تا بتوانیم بله یا خیر آنرا تعیین کنیم. خانم ها و آقایون می توانند از دوستی با یکدیگر لذت ببرند، اما نه به همان اندازه ای که با افراد همجنس خود ارتباط برقرار می کنند.

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  دوشنبه ۲۵ تیر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

خر کیف یعنی سر کلاس کاردانی نشسته باشی، دونفر از جلوی در کلاس رد بشن و
بگن :" نه اینجا نیست... اینا بچه های کارشناسی ارشدن "•

خر کیف یعنی کلاستو دو در کنی و همون روز استاد حضورغیاب نکنه!

خر كبف یعنی اینكه یه لپ تاپ می گیری دستت اما 2 قرون سواد نداری بهت
بگن آقای مهندس!•

خر کیف یعنی راننده تاکسی باشی و دانشجوی پزشکی رو سوار کنی اونوقت وقتی
می خواد پیاده شه بر حسب عادت به محیط دانشگاه بگه: مرسی آقای دکتر!

خر کیف یعنی زنگ موبایلت حسابی جلب توجه کنه!

خر کیف یعنی کسب بالاترین نمره میان ترم فقط از راه تقلب و امدادهای غیبی!

خر کیف یعنی فکر کنی کارتت تموم شده ولی در کمال ناامیدی کانکت شی و
ساعتها تو اینترنت بچرخی!

خر کیف یعنی بابات قبض موبایلت رو پرداخت کنه و اصلا نپرسه که چرا
اینقدر رقمش نجومی شده!

خر کیف یعنی استادت بگه نگران نباش! نمی افتی!

خر کیف یعنی با دوستات بری تریا، دوست اصفهانیت حساب کنه!

خر کیف یعنی توی یک مجلس بزرگ همه چشمشون دنبال مدل لباست باشه!

خر کیف یعنی دانشجو نباشی ولی از سایت دانشگاه، مفتکی استفاده کنی!

خر کیف یعنی پشت چراغ قرمز از ماشین بغلی یه چیزی پرت شه تو ماشینت (مثل
شماره تلفن و یا حتی گوشی طرف!)

خر کیف یعنی تو دانشگاه همراه دوستت داری میری ولی پسر همکلاسیت فقط به
تو سلام میکنه!

خر کیف یعنی یه جا با یه نفر همصحبت شی و رمانتیک بگه: "از قیافه تون معلومه که
دانشجویین!"

خر کیف یعنی توی مهمونی باشی و یکی از خانومای باکلاس و کار درست فامیل
صدات کنه: خوشگل خانوم!

خر کیف یعنی یک منشی با مدیر عامل شرکت ازدواج کنه!

خر کیف یعنی بین کلاس 12 تا 2 و کلاس 2 تا 4 خودتو به یک آدم اهل رو
درواسی بچسبونی و بری باهاش ناهار بخوری!

خر کیف یعنی موقع امتحان عملی استاد بره بیرون از کلاس و در رو هم ببنده!

خر کیف یعنی هیچی نخونده باشی و همه رو از رو دست بغلیت بنویسی بعد نمره
ت از اون بیشتر شه!

خر کیف یعنی استاد یک سوال قلمبه بپرسه هیچکش جز تو نتونه جواب بده!

خر کیف یعنی وقتی مهمونای شهرستانیتون می رن بچه شون قشنگترین عروسکشو جا بذاره!

هر کس هنوز نفهمیده خر کیف یعنی چی بگه تا بازم توضیح بدم:: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
تاریخ :  پنجشنبه ۲۱ تیر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

تا به حال با خود فكر كرده ايد كه براي مثال چند صد ميليون سال بعد دنيا چه شكلي خواهد بود و انسان ها و موجودات آن موقع، آسمان و زمين زير پايشان را چگونه خواهند ديد؟ آيا خورشيد در آن زمان به همين گرمي و حيات آفريني خواهد بود؟

در آينده اي بسيار دور كيهان با موجودات داراي قدرت ادراك و احساس و ديگر موجودات خيلي همراه و مهربان نخواهد بود. صدها ميليارد سال بعد كيهان و جهان انرژي تابشي خود را به تدريج از دست خواهد داد، انرژي كه هم اكنون ما آن را به عنوان حرارت مي شناسيم و يكي از ضروريات بسيار مهم براي وجود حيات است. با وجودي كه اكثر كارشناسان در صحت خاموشي تدريجي جهان ترديدي ندارند، دو كارشناس خبره در فيزيك نظري نتيجه گيري كرده اند كه اميدواريهاي اندكي وجود دارد كه چنين سرنوشت شومي در انتظار جهان فردا نباشد: در اين جريان پرشتاب به سوي نابودي و نيستي ماده از آن كه نخستين چيز تمام شده باشد اجتناب مي كند و اجازه نمي دهد كه به طور كامل نابود شود.

حيات نيز همپاي با ماده به انرژي نياز داشته و در نهايت وجود و ميزان هر دوي اينها (حيات و ماده) به سرنوشت جهان بستگي دارد. تا اواخر دهه 1990 دانشمندان بر اين گمان بودند كه جهان در آينده از يكي از اين سه روش و مسير تبعيت خواهد كرد؛ تا ابد گسترش خواهد يافت و در بعضي مواقع اندكي از سرعت و ميزان گسترش آن كاسته خواهد شد، يا در نقطه اي به تعادل رسيده و در جايي ميان گسترش و نابودي متوقف خواهد شد و يا آن كه گسترش آن متوقف و به تدريج از حجم آن كاسته خواهد شد. در تمامي اين سناريوها، پروتون ها، نوترون ها و ديگر ذرات به تدريج متلاشي شده و تبديل به انرژي تابشي خواهند شد و اين يعني اينكه در نهايت جهان داراي انرژي تابشي بيشتري نسبت به ماده خواهد بود.

پس از آن در سال گذشته محققان كشف كردند كه روند گسترش جهان سرعت گرفته است. كهكشان ها دارند با سرعت از هم فاصله مي گيرند و سرعت اين روند فاصله گيري هر روز افزايش مي يابد به طوري كه در آينده اي دور هيچ كدام از منظومه ها قادر به مشاهده يكديگر نخواهند بود. دانشمندان معتقدند كه نيرويي اسرارآميز و ناشناخته به نام انرژي تاريك اين سرعت گيري را تشديد كرده و به پيش مي برد.

براساس مطالعات انجام شده اين نكته مشخص شده است كه انرژي تاريك داراي الزاماتي براي ميزان انرژي تابشي موجود در آينده خواهد بود كه خارج از تحمل حيات بوده و زندگي را با چالش هايي جدي مواجه خواهد كرد. «لارنس كراوس» فيزيكدان دانشگاه كيس وسترن ريزرو در كليولند و «رابرت شيرر» از دانشگاه واندربيت در نشويل ايالات متحده از الگوهاي رياضياتي استفاده كرده اند تا فروپاشي و تجزيه پروتونها را در جهان تحت تأثير ماده تاريك شبيه سازي كنند. اين دو فيزيكدان در شماره اخير نشريه «فيزيكال ريويودي» نتيجه گيري كرده اند كه حدود 100 ميليارد سال بعد روند ناپديدشدن انرژي تابشي از جهان به قدري سرعت خواهد گرفت كه تجزيه ماده قادر به تأمين و جايگزيني انرژي از دست رفته نخواهد بود.

اين سرعت گيري عامل بسيار مهمي است. صدها ميليارد سال بعد انرژي تاريك جهان را با سرعتي بيش از سرعت نور تحت فشار قرار داده و به اطراف خواهد راند، به همين دليل امواج انرژي به مرز ناكافي بودن خواهند رسيد. تمامي گرما، نور و امواج راديويي اثر متقابل شان روي ماده را از دست خواهند داد و در نتيجه جهان مدام سردتر و خاموش تر خواهد شد.
به گفته اين فيزيكدان ها در چنين جهاني تمامي كهكشان ها و منابع انرژي به سرعت از مكانهاي خود دور شده و از ديد ناپديد خواهند شد، و به همين دليل منابع انرژي مورد نياز براي بقاي تمدنها رو به افول و نابودي خواهد گذاشت.

به گفته آقاي كراوس اين بدترين آينده اي است كه مي توان براي حيات متصور شد و از قرار معلوم اين آينده ترسيم شده براي جهان خيلي دور از واقعيت نيست و شايد انسانها در آن زمان شكلي متفاوت يافته باشند و براي ادامه بقاي خويش تبديل به اشكال ابتدايي باكتري ها شده باشند تا بتوانند با شرايط تاريكي و بي نوري انطباق يابند

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  جمعه ۱۵ تیر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

به اين تست شك نكنيد. اين آخرين و استانداردترين تست شخصيت شناسى است كه اين روزها در اروپا بين روانشناسان در جريان است. پاسخهايش هم اصلاً كار دشوارى نيست. كافى است كمى به خودتان رجوع كنيد. يك كاغذ و قلم هم كنار دستتان باشد كه بتوانيد امتيازهايى كه گرفته ايد را جمع بزنيد. حاضريد؟ پس شروع كنيد:


 
1) چه موقع از روز بهترين و آرام ترين احساس را داريد؟


الف _ صبح،

ب- عصر و غروب،

ج _ شب


۲) معمولاً چگونه راه مى رويد؟


الف _ نسبتاً سريع، با قدم هاى بلند،

ب- نسبتاً سريع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم،

ج _ آهسته تر، با سرى صاف روبرو،

د _ آهسته و سربه زير، ه- - خيلى آهسته


۳) وقتى با ديگران صحبت مى كنيد؛


الف _ مى ايستيد و دست به سينه حرف مى زنيد،

ب- دستها را در هم قلاب مى كنيد،

ج _ يك يا هر دو دست را در پهلو مى گذاريد،

د _ دست به شخصى كه با او صحبت مى كنيد، مى زنيد،

و ه-_ با گوش خود بازى مى كنيد، به چانه تان دست مى زنيد يا موهايتان را صاف مىكنيد


۴) وقتى آرام هستيد، چگونه مى نشينيد؟


الف _ زانوها خم و پاها تقريباً كنار هم،

ب- چهارزانو،

ج _ پاى صاف و دراز به بيرون،

د _ يك پا زير ديگرى خم


۵) وقتى چيزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واكنش نشان مى دهيد؟


الف _ خنده اى بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده،

ب _ خنده، اما نه بلند،

ج _ با پوزخند كوچك،

د _ لبخند بزرگ،

ه_  لبخند كوچك


۶) وقتى وارد يك ميهمانى يا جمع مى شويد؛


الف _ با صداى بلند سلام و حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى شويد

ب _ با صداى آرامتر سلام مى كنيد و سريع به دنبال شخصى كه مى شناسيد، مى گرديد

ج _ در حد امكان آرام وارد مى شويد، سعى مى كنيد به نظر سايرين نياييد


۷) سخت مشغول كارى هستيد، بر آن تمركز داريد، اما ناگهان دليلى يا شخصى آن را قطع مى كند؛


الف _ از وقفه ايجاد شده راضى هستيد و از آن استقبال مى كنيد

ب _ بسختى ناراحت مى شويد

ج _ حالتى بينابين اين ۲ حالت ايجاد مى شود


۸) كداميك از مجموعه رنگ هاى زير را بيشتر دوست داريد؟


الف- قرمز يا نارنجى

ب- سياه

ج- زرد يا آبى كمرنگ

د- سبز

ه- آبى تيره يا ارغوانى

و- سفيد

ز- قهوه اى، خاكسترى، بنفش


۹) وقتى در رختخواب هستيد (در شب) در آخرين لحظات پيش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشيد؟


الف- به پشت

ب- روى شكم (دمر)

ج- به پهلو و كمى خم و دايره اى

د- سر بر روى يك دست

ه- سر زير پتو يا ملافه...


۱۰) آيا شما غالباً خواب مى بينيد كه:


الف- از جايى مى افتيد.

ب- مشغول جنگ و دعوا هستيد.

ج- به دنبال كسى يا چيزى هستيد.

د- پرواز مى كنيد يا در آب غوطه وريد.

ه- اصلاً خواب نمى بينيد.

و- معمولاً خواب هاى خوش مى بينيدامتیازاتسؤال اول: الف(۲ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۶ امتياز)


سؤال دوم: الف (۶امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۷ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز)


سؤال سوم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۵ امتياز)، د (۷ امتياز)، ه (۶ امتياز)


سؤال چهارم: الف (۴ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۲ امتياز)، د (۱ امتياز)


سؤال پنجم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۲ ا متياز)


سؤال ششم: الف (۶ امتياز)، ب (۴ امتياز)، ج (۲ امتياز)


سؤال هفتم: الف (۶ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۴ امتياز)


سؤال هشتم: الف (۶ امتياز)، ب (۷ امتياز)، ج (۵امتياز)، د (۴ امتياز)، ه (۳ امتياز) و (۲ امتياز)، ز (۱ امتياز)


سؤال نهم: الف (۷ امتياز)، ب (۶ امتياز)، ج (۴ امتياز)، د (۲ امتياز)، ه (۱ امتياز)


سؤال دهم: الف (۴ امتياز)، ب (۲ امتياز)، ج (۳ امتياز)، د (۵ امتياز)، ه (۶ امتياز)، و (۱ امتياز)

 


خب، امتيازهايتان را جمع زديد. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقايسه كنيد و شخصيت خودتان را بشناسيد.
نتيجه گيرى


* اگر امتياز شما بالاى ۶۰ است: ديگران در ارتباط و رفتار با شما شديداً مراقب و هوشيار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهايت

 سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسين مى كنند و به ظاهر مى گويند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و

 نسبت به ايجاد رابطه اى عميق و دوستانه بى ميل و فرارى هستند.


* اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتياز داريد: بدانيد دوستان شما را تحريك پذير مى دانند، بدون فكر عمل مى كنيدو سريع از موضوعات ناخوشايند برآشفته

 مى شويد ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصميم گيريهاى سريع داريد (هرچند اغلب درست از كار درنمى آيند!) ديگران شما را جسور و اهل

 مخاطره مى دانند. كسى كه همه چيز را تجربه و امتحان مى كند، از ماجراجويى لذت مى برد و در مجموع به دليل ايجاد شرايط و بستر

 هيجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.


* اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتياز به دست آورديد: به خود اميدوار باشيد ، ديگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده و جالب و جذاب مى بينند.

 شما دائماً مركز توجه جمع هستيد و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستيد. فردى مهربان، ملاحظه كار و فهميده به نظر مى رسيد. قادر

 هستيد به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شويد و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم كنيد و در همان شرايط و در صورت لزوم

 بهترين كمك بر اعضاى گروه هستيد.


* اگر ۳۱ تا ۴۰ امتياز نصيب شما شد: بدانيد در نظر سايرين معقول، هوشيار، دقيق ، ملاحظه كار و اهل عمل هستيد. همه مى دانند شما

 باهوش و با استعداد هستيد اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستيد. به سرعت و سادگى با ديگران باب دوستى را باز نمى كنيد. اما اگر

 با كسى دوست شويد صادق، باوفا و وظيفه شناس هستيد. اما انتظار بازگشت اين صداقت و صميميت از طرف دوستانتان را داريد گرچه

 سخت دوست مى شويد اما سخت تر دوستى ها را رها مى كنيد.


* از ۲۱ تا ۳۰ امتياز : در نظر سايرين فردى زحمت كش هستيد اما متأسفانه گاهى اوقات ايرادگير هستيد. شما بسيار بسيار محتاط و بى

 نهايت ملاحظه كار به نظر مى رسيد. زحمتكشى كه در كمال آرامش و با صرف زمان زياد در جمع بار ديگران را بردوش مى كشد و بدون فكر و

 براساس تحريك لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. ديگران مى دانند شما هميشه تمام جوانب كارها را مى سنجيد و سپس تصميم مى

 گيريد.


* و اگر كمتر از ۲۱ امتياز داشتيد: ديگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاك و دودل مى دانند شخصى كه هميشه سايرين به عوض او

 فكر مى كنند، برايش تصميم مى گيرند و از او مراقبت مى كنند. كسى كه اصلاً تمايل به درگيرشدن در كارهاى گروهى و ارتباط با افراد ديگر را ندارد!

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  پنجشنبه ۱۴ تیر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
در جديدترين گزارش هفتگي شركت پاندا از كرم رايانه‌يي Ridnu.C،‌ تروژان جديد Evilx.A و نيز تروژان Clagge.G به عنوان مهم‌ترين تهديدهاي رايانه‌يي هفته‌ي گذشته نام برده شده است.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایسنا، كرم رايانه‌يي Ridnu.C، يكي از عاشقانه‌ترين كدهاي مخربي است كه در طول حيات ويروس‌هاي رايانه‌يي توسط PandaLabs كشف شده و از موضوعات رمانتيك، براي فريب كاربران استفاده مي‌كند و نخستين علامت آلودگي سيستم به اين كرم، باز شدن برنامه نودپت و نمايش جملات محبت‌آميز است.

بر اساس اين گزارش نامه‌هاي حاوي اين كد، غالبا موضوعات بسيار عاشقانه‌اي را شامل مي‌شوند و

از نشانه‌هاي ديگر آلودگي به اين كد، ايجاد فايلي با نام "Message for my princess" در دسك‌تاپ رايانه است كه با كليك بر روي آن،‌ علاوه بر ايجاد اختلال در عملكرد عادي سيستم عامل، جمله‌هاي عاشقانه بسياري به طور پي در پي توسط برنامه notepad براي كاربر نمايش داده مي‌شود.

تعويض عنوان‌هاي برخي از گزينه‌هاي اجرايي در منوي start و ايجاد اختلالات سخت‌افزاري ساده و در عين حال آزاردهنده، از عملكردهاي تخريبي اين كرم رايانه‌يي محسوب مي‌شوند و بهتر است كليه كاربران رايانه بدانند كه فايل‌هاي ضميمه نامه‌هاي حاوي اين كرم رايانه‌يي داراي عنوان‌هايي نظير Sahang dan Timah.scr، Bangka Island.scr و يا Pantai Pasir Padi.scr است.

بر اساس اين گزارش تروژان Evilx.A، ورودي‌هاي رجيستري ويندوز مربوط به عملكرد فايروال‌ها را تغيير داده و سپس با متصل كردن رايانه به يك وب سايت خاص، ‌انواع مختلف فايل‌ها را كه ممكن است حاوي بدافزارهاي خطرناكي باشند،‌ در سيستم مورد نفوذ خود داونلود مي‌كند و براي دشوار كردن عملكرد رديابي برنامه‌هاي امنيتي، از فن‌آوري rootkit استفاده كرده و نيز فايل اوليه آلوده شده توسط خود را حذف مي‌كند.

يكي از ويروس‌هاي مهم ديگر در هفته گذشته، با عنوان Clagge.G،‌ به نحوي طراحي شده است كه در صورت نفوذ به سيستم‌هاي رايانه‌يي، فايل‌هاي مخرب خطرناك را در آن‌ها داونلود كند؛ يكي از اين بدافزارها، تروژان مشهور Cimuz.BE است كه به نوبه خود قادر به سرقت اطلاعات محرمانه و حساس كاربران اينترنت مي‌باشد.

تروژان Clagge.G با ايجاد يك كپي از خود در سيستم و ايجاد تغيير در رجيستري ويندوز با هر بار راه اندازي سيستم فعال شده و عملكردهاي تخريبي خود را از سر مي‌گيرد
.


:: موضوعات مرتبط: خبر
تاریخ :  چهارشنبه ۱۳ تیر۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

 اُمگا 3  و تاريخچه آن

امگا 3 نوعي اسيد چرب غير اشباع است كه در زنجيره اتصالي كربن آن يك گروه كربوكسيل (COOH) و چندين پيوند دوگانه وجود دارد. علت نامگذاري آن، قرار گرفتن اولين باند دوگانه در بين اتم كربن هاي 3 و 4 در ساختمان شيميايي مولكول آن است و همين محل قرارگيري باند دوگانه باعث پيداشدن خواص بيوشيميايي خاص امگا 3 مي شود.

اولين بار دو دانشمند به نام هاي دكتر بنگ (Dr. Bang) و دكتر دايربرگ (Dr. Dyerberg) پس از تحقيقات علمي بر روي چربي هاي ماهي ، نام اُمگا  (OMEGA-3) 3را بر آن نهادند و آن را اولين بار در هنگام بررسي روش تغذيه اسكيموها در سال 1979 ميلادي كشف كردند. آنها با مطالعه بر روي خون اسكيموها مشاهده كردند، با وجود اينكه اسكيموها همراه غذاي اصلي خود ( ماهي ) از گوشت حيوانات پرچرب شكاري نيز استفاده مي كنند،اسيدهاي چرب موجود در خون آنها مانع از تجمع پلاكت و در نتيجه مانع از رسوبات و گرفتگي رگ ها مي شود.

سه اسيد چرب معروف از خانواده امگا 3  كه بر روي آن ها تحقيقات و مطالعات بيشتري انجام شده است عبارت اند از:

1- آلفا لينولئيك اسيد با نام اختصاريALA.

2- ايكوزا پنتانوئيك اسيد با نام اختصاريEPA.

3- دوكوزا هگزانوئيك اسيد با نام اختصاريDHA.

سه اسيد چرب ذكر شده از خانواده امگا- 3 در چه موادي يافت مي شوند؟

مهم ترين مخزن آلفالينولئيك اسيد (  ALA) روغن بذركتان است كه حاوي مقدار قابل توجهي از اسيد چرب ALA است. پس از آن روغن گردو، جوانه گندم و سويا حاوي اين اسيد چرب هستند. ساير موادغذايي فاقد اين اسيد چرب هستند  يا مقداري بسيار جزئي از اسيد چرب ALA را دارند.

مخزن دو اسيد چرب ديگر از خانواده امگا 3 يعني ايكوزا پنتانوئيك اسيد (EPA) و دوكوزا هگزانوئيك اسيد      (DHA) فقط و فقط ماهي است و در هيچ ماده غذايي ديگري تا به حال يافت نشده است. اين دو اسيد چرب نقش مهمي را در تغذيه دارند و در چند سال گذشته، مطالعات فراواني بر روي آنها انجام شده است.

خواص معجزه آساي اين دو اسيد چرب DHAو EPA در پيشگيري و درمان بسياري از بيماري ها شناخته شده است . با توجه به اين كه اين دو اسيد چرب فقط در ماهي و روغن ماهي  يافت مي شود، سعي كنيد ذائقه خود و خانواده خود را به اين سرمايه پربهاي الهي يعني ماهي كه بركت و هديه اي ارزنده از طرف خداوند به بندگان خود است، عادت داده و آن را جزء برنامه غذايي خود قرار دهيد.

متأسفانه در كشور ما به  ماهي و فراورده هاي دريايي كمتر اهميت داده مي شود و آن را از غذاهاي تشريفاتي و يا محدود به ايام خاص مانند شب عيد مي دانند و تنها نقاط خاصي از كشور ما (مناطق شمالي و جنوب كشور ) آن را در برنامه غذايي خود قرار مي دهند.

نقش اسيد چرب امگا 3  در پيشگيري از بيماري ها

بر اساس مطالعات فراوان ثابت شده كه هر چه مصرف ماهي بيشتر باشد ، اثرات مفيد آن در جهت جلوگيري از امراض زيادتر خواهد بود. اگر به كشور ژاپن توجه كنيم مي بينيم كه ژاپني ها نيز مانند اسكيموها مصرف ماهي بالايي دارند. به طوري كه مصرف سرانه ماهي در ژاپن  حدود 66 كيلوگرم در سال است. از طرفي ژاپني ها برعكس اسكيموها در برنامه غذايي خود از چربي بسيار كمي استفاده مي كنند. بررسي انجام شده نشان مي دهد كه افراد ساكن ژاپن داراي متوسط عمر حدود 88 سال هستند. اين تحقيق  تأييد كننده اثرات بسيار مفيد امگا 3  است. همچنين علت مرگ و مير و كوتاهي عمر در اسكيموها را مرتبط به حوادث و صدمات مي دانند نه بيماري ها و سكته هاي قلبي و تنگي عروق.

در ايران مصرف سرانه ماهي حدود 5 كيلوگرم است كه تفاوت فاحشي با كشور ژاپن دارد و متأسفانه عمر متوسط در ايران حدود 67 سال است كه با عمر متوسط ژاپني ها يعني 88 سال فاصله زيادي دارد.

پژوهشهاي انجام شده در كشور پرتغال نيز نشان مي دهد كساني كه درسواحل اين كشور ساکنند و به طور مرتب از ماهي استفاده مي كنند، در مقايسه با افرادي كه درنقاط ديگر كشور هستند و ماهي كمي مي خورند، بسيار کمتر دچار چربي خون و سكته هاي قلبي  مي شوند. افرادي كه در ساحل دريا زندگي مي كنند، ده برابر بيشتر از گروه ديگر ماهي مي خورند و سطح امگا 3  خون آنها نيز در اندازه گيري هاي انجام شده بسيار بالاتر از گروه ديگر بوده است .

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  شنبه ۲۶ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

معمولا در این قسمت ما شما را با کارهایی آشنا می کردیم تا با انجام آنها بتوانید تیپ زیبایی

 بدست ورید. اما هر چند وقت یکبار بد نسیت که این روند را متوقف کنیم و چیزهای دیگری را هم به شما آموزش دهیم

در این قسمت می خواهیم کارهایی را به شما آموزش دهیم که باید از انجام دادن آنها خودداری کنید، همچنین راه اجتناب از آنها را نیز به شما یاد می دهیم.

1- رنگ بیش از حد

استفاده از رنگ های زیاد باعث می شود که توجه دیگران نسبت به شما جلب شود البته نه توجهی که منجر به قرار ملاقات شود. سعی کنید در لباس هایتان بیش از 3 رنگ استفاده نکنید و تا آنجا که می توانید پوشش خود را ساده نگه دارید.

سعی کنید از مکمل های رنگی استفاده کنید. رنگهایی که متضاد یکدیگر هستند تکمیل کننده هم نیز باشند (مثلا بنفش و زرد یا آبی و نارنجی) رنگ هایی که به هم نزدیک می باشند به نام رنگ های "هم خانواده" شناخته می شوند. (مثل زرد و نارنجی) زمانی که می خواهید لباس بپوشید باید سعی کنید که از رنگ های متضاد و یا رنگ های هم خانواده استفاده کنید.

اگر لباس هایتان روشن هستند باید کفش هایتان نیز روشن باشند ولی اگر لباس های تیره بر تن می کنید کفش شما نیز باید تیره باشد.

2- طرح بیش از اندازه

همانطور که در مقاله قبلی هم خواندید برای ست کردن رنگ و طرح پارچه باید از لباس هایی استفاده کنید که بیش از 3 طرح نداشته باشند. بهتر است لباس شما دارای یک یا دو طرح متنوع تک رنگ باشد.

البته پیشنهاد ما این است که از لباس هایی استفاده کنید که تنها دارای یک طرح معین می باشند (مثلا دارای گل های ساده سفید رنگ باشند و یا در پشت آنها مارک کوچکی باشد) و همیشه همان را بر تن کنید.

2- پارچه اضافی

برخی از افراد تصور می کنند که هر پارچه مختص طبقه خاصی از افراد اجتماع است. معمولا ابریشم از کتان رسمی تر است. و پارچه لینن نیز از دور داد می زند که با مخمل متفوت است! چرم هم همیشه خیلی مردانه تر از فاستونی است.

برای اینکه در میان این همه پارچه های مختلف به دام نیفتید می توانید لباس های تابستانی و زمستانی خود را از هم جدا کنید. لباس های زمستانی معمولا کلفت تر، سنگین تر و زبر تر هستند. پارچه های تابستانی نیز از الیاف طبیعی درست شده و بسیار نازک و خنک هستند. آنها را از هم دور نگه دارید تا دچار اشتباه نشوید.

4- لباس های لکه دار

بهتر است از لباس های لکه دار پیش از اینکه روی آب را به خود ببینند در زیر سایر لباس ها استفاده کنید.

بهتر است هر روز زمانی را به این کار اختصاص دهید که لباس های خود را برای وجود لکه وارسی کنید. به علوه زمانی که آنها را شستید باز هم نگاه دوباره ای داشته باشید تا مبادا لکه ای از چشم شما دور نمانده باشد.

5- لباس فصل دیگری را پوشیدن

اگر شما در جایی زندگی می کنید که دارای آب و هوای گرم است، خوش شانس هستید. لباس های شما باید مختص یک فصل (بهار/تابستان) باشد.

اما اگر مانند بسیاری از افراد در جایی زندگی می کنید که دارای آب و هوای متنوعی است باید در کمد لباس های خود جایی را برای ذخیره لباس هایی که به درد فصل حاضر نمی خورند باز کنید. همانطور که از قدیم گفته اند "از دل برود هر آنچه از دیده برفت." هر چه که آن پیراهن های لینن را از کت های پشمی دور تر نگه دارید خیلی کمتر اتفاق می افتد که آنها را به طور اتفاقی با هم ست کنید.

6- شلوارهای خیلی بلند یا خیلی کوتاه

حتی اگر از سایز خودتان مطمئن هستید اما باز هم شلوارهایتان را پیش از خرید یکبار پرو کنید. سایز لباس هایی که دارای مارک های متفوتی می باشند مختلف است.

و همیشه این قوانین را نیز به خاطر داشته باشید: شلوارهای ارتشی و پارچه ای باید تا بالای پاشنه کفش شما بیایند. شلوارهای جین می توانند تا انتهای پاشنه کفش نیز کشیده شوند. قد هر شلواری که بیش از این اندازه باشد برای شما بلند است.

زمانی که راه می روید شلوار شما نباید آنقدر کوتاه باشد که جوراب هایتان از زیر آن معلوم شود. زمانی که می نشینید شلوار شما نباید بیش از چند سانت به بالای جورابتان رود.

7 - شلوارهایی که بالا می ایستند

اگر شما دارای کمر باریکی هستید (پاهای بلند اما کمر کوچکی دارید) از شلوارهای جین و ارتشی استفاده کنید که جیب آن در جلو قرار داشته باشد و نه در طرفین. یک حقه دیگری که در این جا می توانید به کار ببرید این است که شلواری خریداری کنید که بزرگتر از سایز شما باشد. این کار باعث می شود که اندام شما پرتر جلوه کند، همچنین قد شلوار نیز بلند تر شده و پاهای شما را ناقص جلوه نمی دهد.

8- تی شرت هایی که خیلی بلند و یا کوتاه هستند

اگر تی شرت شما خیلی بلند است نباید آنرا هیچ گاه داخل شلوار خود کنید. بر روی این مطلب تاکید داریم. تی شرت باید کمی پایین تر از ناف شما قرار گیرید. هر چیزی که از این مقدار پایین تر باشد بلند است و اگر بالاتر بایستد برایتان کوتاه است. باید مارکی را پیدا کنید که سایز هایش متناسب با اندام شما باشد.

9- تی شرت های "شلوغ"
از تی شرت های تک رنگ استفاده کنید و از پوشیدن لباس های پر زرق و برق، دارای لگو و کلمات ناپسند به شدت پرهیز کنید. تی شرت های ساده خیلی راحت تر با پلوور و ڿاکتهای مختلف ست می شوند.

10- لباس های چروک

چاره کار شما بسیار ساده است: باید یک اتو و میز آنرا خریداری کنید. اما اگر در حال مسافرت هستید می توانید بر روی محل چروکیدگی کمی آب بریزید و سپس سشوار را بر روی آن بگیرید و با دست محل مورد نظر را صاف کنید. با این کار لباس شما از آن چروکیدگی در می آید. علوه بر این من آقایونی را دیدیم که این کار را به راحتی در دستشویی های عمومی با دست خشک کن ها انجام می دهند! شاید کار خوبی نباشد اما جواب می دهد.

11 - کرواتی که درست بسته نشده
کروات باید تا روی سگك کمربند شما پایین بیاید و بر روی گره آن نیز باید یک فرو رفتگی محسوسی دیده شود. برای اینکه شاهد این فرورفتگی باشید باید زمانیکه در حال بستن گره کروات هستید انگشت اشاره خود را در زیر ان قرار دهید و قبل از محکم کردن گره انگشت خود را از زیر آن به آرامی در بیورید.

12- صندل با جوراب

برای مبتدی ها بهتر است که اصلا فکر جوراب پوشیدن را از سر بیرون کنند. اما اگر پوشیدن جوراب اجباری است پیشنهاد می کنیم از جوراب هایی استفاده کنید که اندازه آنها فقط تا قوزک پا است و آنها را با اسنیکرهای نخی و یا کفش های پارچه ای ست کنید.

13-
زمان اصلاح صورت نقطه ای را جا بگذارید
بعد از اصلاح کردن از ڿل پاک کننده استفاده کنید تا بتوانید تمام پوست صورت خود را ببینید. همچنین می توانید یک آینه دستی تهیه کنید تا صورت خود را از نزدیک تر ببینید و اگر جایی اصلاح نکرده باقی مانده بود آنرا راحت تر پیدا کنید.

14- موهای وسط ابرو

یکبار در هفته موهای وسط ابروهای خود را بردارید یا آنها را شیو کنید. البته می توانید به سراغ لیزر بروید تا برای همیشه از شر آنها خلاص شوید. با یک یا دو جلسه میتوانید تمام آنها را از بین ببرید.

خطاهای طرز پوشش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
با نگاه ول شاید این موارد لیست بلند بالایی برای انجام دادن به نظر برسند. اما با این دید به آن نگاه کنید: به ازای هر یک موردی که به خاطر می سپارید، شما خود را از اینکه قربانی مدهای ناامید کننده شوید، دورتر منگه می دارید..

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  چهارشنبه ۲۳ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

دانستن چگونگی رفتار با مردم به اندازه شایستگی های فـنـی و مـدیریتی اهمیت دارد.  به گفته یـكـی از بــزرگان جامعه شناس : "هنـگـام برخورد با مردم بخاطر داشـته باشید با مخلوقات منطق طرف نیستید، بلكه بامخلوقـات احـساسـات،مـوجوداتـی كه سرشارازتبعیض،روحــیات پیشداوری و تعصب می باشند، و با غرور و خودبینی دست بگریبانند طرف هستــید" .

برخی از قـوانـیـن اصـلـی ارتـبـاطات انـسانی در فضای كاری به شرح زیر است. برای مهارت یافتن در آنها، باید این قوانین را جزئی از خود درآورید:

1- دیگران را با نام صدا بزنید. 

 این خوشایند ترین صدا برای گوش هر كسی است. وقتی نام فردی را بكار می برید، در حقیقت پیغام خود را به صـورتی اختصاصی و تـنها برای شـخـص او مبـدل مـی سـازیــد. همچنین علاقمندی و میزان اهمیت شما را نسبـت به فرد میـرسـاند. این یك ابزار ساده فریبنده برای كاستن از جبهه گری های شخص می بـاشـد چـرا كه یك نوع وجه ضمان و تـعهــد بـوجود می آورد. جملات خود را با اسامی افراد آمیـخته، و بـا سـؤالاتــی نــظـیـر، "علی، امروز خوب هستی؟" آغاز كنید.

2- اشتباه خود را بپذیرید.

ممكن است تصوركـنید كه اگر اشتباه خود را به گردن بگیرید، وجهه خود را از دست خواهید داد. این كار درست نیست. اعتراف به اشتباهات در مـحیط كـار یكی از ستوده ترین اعمال است چون اندك افرادی مبادرت به آن می نـمایـنـد. بـیـامـوزیــد كه چـگونه تـكبـر و خـودخـواهـی را كنار گذاشته و بپذیرید كه كامل نیستید. فقط در این كـار زیاده روی نكنید مثلا لازم نـیست با عذرخواهی های فـراوان در جـلسـات اقـدام به بیان اشتباهات خود نمایید. یك جمله "من اشتباه كردم و متوجه آن میشوم،" كفایت میكند.

3- دیگران را با معیارهای بالا درنظر بگیرید.

جزء آن دسته از افرادی نباشید كه  معمولا عقل كل خطاب میگردنـد، و فكر میكنند كه هیچ كسی جز خودشان قادر به انجام صحیح امور نمیباشد.  به قابلیتهای دیگران اعتماد كنـید. در واقـع به آنـهـا در انـجام دادن كارها به بهتریـن وجـه ممـكن اطـمـیــنان داشتـه بـاشید. ایـن به مـعنای داشتن انتظارات بیش از حد نیست. باور داشتن یك فرد او را تشـویـق بـه انـجـام كـارها با حداكثر توان نموده و از نا امیدی جلوگیری بعمل می آورد.

4- علاقه ای صادقانه و صمیمی از خود نشان دهید.

هر فردی در دفتر كار شما دارای سابقه ای غنی از علایق، تجارب و سلایق می بـاشد. حـتـی اگر نقطه اشتراكی با هم ندارید، در مورد اطرافیانتان اطلاعات كسب كنید.اگر یكی از همكاران شما گفت كه شركت در گیم های آنلاین را دوست دارد، در مورد آن از او سؤال نمایید-- حتی اگـر بـرای شـما جالب نیست. نه تنها میتوانید چیز جدیدی یاد بگیرید، اگر در آینده به آن گرایش پیدا كنـیـد، از امتیازاتـی برخوردار خواهید گشت. مردم دوست دارند كه دیگران آنها را بخاطر داشته باشند.

5- از دیگران تعریف و تمجید نمایید.

فقط نگویید "خوب بود." در مورد تعریف خود صریح تر بوده و نشان دهید كه در مورد آنچه كه فرد در حقیقت انجام داده آگاهی دارید. "علی، تـو خیـلی خوب جلسه را اداره كردی بخصوص وقتی هـمـه از مسیـر مـوضوع اصـلـی منـحرف شده بودند،" این یك مثال خوب است. در عین حال سعی كنید به ندرت و فقط زمانی كه واقـعا نـیـاز است انتقاد نمایید. انتقاد را طوری بیان كنید كه مانند یك نصیحت سازنده از طرف دوسـتـی قـابـل اعـتـمــاد در نظر گرفته شود.

6- مراقب حرفهایتان باشید.

اگر تصمیم پیگیری كاری را ندارید، نگویید كه آن را انـجـام خواهید داد. اعتبار شما ارتباط تنگاتنگی با كلامتان دارد. اگر به قول خود عمل نكنید، در مـورد كـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نخواهید كرد.

7- قدردانی و سپاسگزاری كنید.

اگر فـردی لـطفـی به شما كرد، و یا برای انجام كاری برای شما از خواسته خود گذشت، مطمئــن گردد كـه بـه این سـعی و تـلاش آگـاه شده اید. شما بخودی خود مستحق لطف نـبـوده و كسـی بــه شما بدهكار نیست. اگر مورد لـطـف واقـع شـدید، تـشـكر نـمـوده و درعوض مقابله بمثل كنید.

8- با فكر و با ملاحظه باشید.

هـرگز تـصور نـكنید كه دیگران سخنان شما را مساعد و ارزشمند تلـقـی خـواهـنـد كـرد. برخی افراد بصورت طبیعی تك تك كلماتی كه شخص بـیـان می كنـد را بـرای یـافــتن یك رودررویی شخصی مورد جستجو قرار می دهند. شما نمی تـوانیـد اینگونه افراد را تغییر دهید، اما قادرید نزد آنها حرف های خود را با دقت سازمان دهی نمایید. پیش از صحبت كـردن فكر كنید و مطمئن شوید كه هیچ ابهامی كه باعث سوء تعبیـر شـود در سـخـنـان شما وجود ندارد.همچنین میتوانید سـعی در فهمیدن نقطه نظرات دیگران نمایید تا از بروز سوء تفاهمات ممانعت بعمل آورید. ممكن است عمیقا" اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـه باشید، اما متوجه گردید كه دیگران به همین منوال درباره عقاید و باورهایشان می اندیـشند. شما باید نظرات آنها را محترم شمرده و ببینید چرا آنها اینگونه فكر میكنند. بجای مـشاجره، از دیگران بخواهید در مورد مواضعشان توضیح دهنـد. مجـبـور نیـستـید مـوافــقت كنید، اما میتوانید بگویید، "من متوجه هستم شما چه می گویید.

9- از خود گذشتگی كنید.

گه گاهی از مكان شغلی خود خارج شده و به دیگران در كـارهـایشـان كـمك نمایید. این عمل را بدون اینكه از شما درخواست شود انجام دهید. گفتن، "كمك لازم نـداری؟" یــك تاثیر دوگانه در پی دارد. ابتدا، شما دیگران را تشویق بـه از خـود گـذشتـگی نـمـوده و در نتـیـجـه مـحیـط كـاری مثـبـت تـری ایـجاد خـواهد شـد. دوم، بـرای خود لطفی متعاقب را خریداری میكنید، چرا كه مهربانی همیشه بازمیگردد.

10- متواضع و فروتن باشید.

تلاشهای مشهود برای تحت تاثیر قرار دادن همكاران و اشخاص مافوق نـتـیجه عكس به همراه خواهد داشت. هیچكس آدم خودنما را دوست ندارد. اگر میــخواهید كمالات شما تـوسـط دیـگران تصدیق شوند، كافی است تمرین بردباری بیشتری بنمایید. كامیابی های شما زمانی مصداق واقعی پیدا می كنـند كـه اجازه دهید دیگران خود متوجه آنها گردند نه اینكه مرتب صحبت از آن بمیان آورید.

11- به حفظ آبروی دیگران كمك كنید.

هـر كسی اشتباه می كـنـد. بــه دفعه قبلی كه اشتباهی خجالت آور مرتكب شدید فكر كنید. دوست نداشتید كسی بیـایـد و اشـتـباه شـمـا را كـوچـك جلوه داده و از جدیت آن بكاهد؟ پس همین كار را شما در مورد دیگران انجام دهید. با خنـدیـدن به اشتباهی كه شخص ( نه با خندیدن به خود شخص ) مرتكب شده بهمراه ضربه ای دوستانه به شانه هـای او از پریشانیش كاسته و بگویید، "این برای بهترین افراد این شـركـت هـم مـمـكـن است پیش بیاید." با این كار به او و به دیگران اطمینان میدهید كه دنیا به پایان نرسیده است. اگر مـــناسب است، بجای جلب توجه بی مورد نسبت به اشتباه رخ داده، هیـچ چیزی نگویید

 

 

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  سه شنبه ۲۲ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

بيشترين بخش نمك جهان به صورت محلول در آب اقيانوسها بين 1 تا 5 درصد و مقدار متوسط آن در حدود 5/3 درصد است. تغييرات ايجاد شده در ميزان نمك درياها و اقيانوسها به ميزان تبخير، درصد يخ و ميزان املاح آب رودخانه ها بستگي دارد. در سواحلي كه مقدار تبخير آب دريا زياد باشد، نمك را از آب دريا استخراج مي كنند. در سواحل درياچه هاي بسته درون قاره اي كه ميزان تبخير آن ها زياد باشد، نمك تشكيل مي گردد و اين درياچه ها براي استخراج نمك مناسبند.
نمك به صورت طبيعي به دو شكل يافت مي‌شود:
1-
جامد( سنگ)
2-
مايع به شكل نمك كه دومين شكل منابع عظيم نمك را شامل مي‌شود.
با زياد شدن نسبت املاح در آب درياچه و بالارفتن سطح آب، املاح مختلف كه به ترتيب كربناتها، سولفاتها، كلرورها و بالاخره املاح پياسيم و منيزيم هستند رسوبگذاري مي‌نمايند. لازم به ذكر است ضخامت پوسته نمكي در مركز درياچه بيش از ساير نقاط مي‌باشد. اين نمك به صورت ريتميك بوده به وسيله رنگ سياه يا نمك يا رنگهاي مختلف از يكديگر جدا مي‌شود. در مورد نمك آبي، ذخاير اقيانوسي و دريايي از اهميت بسياري برخوردارند. حجم كلي اقيانوسهاي جهان تقريباً 1347 كيلومتر مكعب است و ميانگين تركيب آب دريا در جدول 1 نشان داده شده است.

تخمين زده مي‌شود كه ميزان تناژ نمك آب درياها 15 10 × 40 ميليون تن است. اين نظريه منبع عظيم نمك از مقايسه سطح محصول جهاني حدود 180 ميليون تن درسال به دست آمده است. در اين نوع نسبت توليد، 222 ميليون سال طول مي‌كشد تا فقط ذخاير نمك در درياها تهي شود. همچنين بايد يادآوري شود كه يونهاي كلرين و سديم كه مدام در حال اضافه شدن به دريا از ساير منابع هستند، جايگزين نمكهاي برداشت شده مي‌شوند. اين بدين معناست كه تناژ عظيمي كه در اقيانوس هاي جهان بوجود مي‌آيد مفقود نمي‌شود. تبخير به وسيله خورشيد بدين معني است كه شوري آب حدود 20% يا بيشتر باشد. نمك همچنين از منابع زيرزميني طبيعي، به وسيله پالايش آب دريا و يا از تجزيه و انحلال سنگ نمك بوجود آيد. نمك به دست آمده از كريستالهاي آب نمك، نمك سود ناميده مي‌شود.
علاوه بر حجم زياد نمك موجود در اقيانوس ها، نمك روي زمين نيز يافت مي‌شود، كه به صورت سنگ نمك مي‌باشد و به كاني هاليت معروف است كه به آساني قابل تشخيص است. معمولاً بي‌رنگ، نرم و بخاطر مزه شورش به راحتي قابل تشخيص است.
هاليت يكي از كانيهاي تبخيري است كه از عمل تبخير شدن قسمتي يا كلي از مايع نمكي به صورت جامد به دست مي‌آيد. مهمترين ته‌نشستهاي اين نوع نمك هنگاميكه آب نمك تاثب مي‌ماند فقط با مقدار كمي جريان آب جديد بوجود مي‌آيد. ضمنا به منظور اينكه رشد ذخاير نمك را افزايش دهد، اين نوع ته‌نشست ها فقط حاوي هاليت نمي‌شود بلكه عناصر تبخيري ديگري را نيز شامل مي‌شوند كه معمولترين اين عناصر كلسيت، دولوميت، ژيپس، انيدريت و نمكهاي پتاس هستند. چون اين مواد معدني قابليتهاي انحلال گوناگوني دارند، آنها از آب در زمانهاي مختلفي جدا مي‌شوند و نمك در مرحله آخر فرآيند جدا مي‌گردد.

ادامه این متن رو از اینجا بگیرید

 

این متن ۱۶ صفحه .... و حجم اون هم ۲۵۹ کیلو

 

password:lordesyah

.................................................

 

آلبوم جدید نانسی 

MP3  192

دانلود کل آلبوم در یک فایل زیپ    رپیدشیر     مگاآپلود

Asfoury El Nono

Eid Melad

Kart Shahn

Katkouta

Kolna

Resala Lel Aalam

Shakhbat Shakhabit

Shater:: موضوعات مرتبط: تحقيقات
تاریخ :  دوشنبه ۲۱ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

مزایای بدحجابی و مانکن خیابانی بودن:

۱ -تغییر کاربری دستمال سفره و دم کنی به روسری و صرفه جویی در پول و پارچه


 
۲ -بچه مطرح شدن خروس و دارکوب به علت مد شدن مدل موی خروسی و بالا رفتن
قیمت خروس در حد گاو


 
۳ -بالا رفتن بی سابقه فروش گن های لاغری سونا بلت در حد کمپانی مایکروسافت


به علت پوشیدن مانتوهای بدن نما و خوش هیکل بودن ۹۰٪ دخترای ایرانی (روم به
دیوار مورچه خاک به گور(


 
۴ -تولید نیروی برق و الکتریسیته و از راه اشعه تولید شده زلف دختران ایرانی در حد
نیروگاه بوشهر


 
۵ -قوی شدن چشم مردان ایرانی در حد تلسکوپ و گسترش زبان فارسی خصوصا این
 
ضرب المثل((یه نگاه که حلاله((


 
۶- کاهش نرخ بیکاری افراد شاغل در شغل های شریف خفاش شب..عنکبوت..اتو
زنی..تاکسی مرسی..مدیریت خانه عفاف..


 
۷ -ایجاد بازار کار برای دختران ایرانی به عنوان حوری در بهشت و دوبی


 
۸ -پیداش شدن خیلی میلیون جنیفر لوپز که استعداد انها سالها زیر مانتوی گشاد
 
هدر میرفت


 
۹ -افزایش فروش انواع گریس و متعلقات به علت نیاز دختران برای پوشیدن و دراوردن
 
مانتوهای چسبان


 
۱۰ -پیدا شدن دو نقطه برجستگی جدید اضافه بر برجستگیهای قبلی دختران ایرانی
نظیر دانشگاه و اشپزی


 
۱۱ -تکامل چشم مردان ایرانی و قابلیت چرخش در ۳۶۰ درجه برای دید زدن حداکثر
داف ممکن 

 

 :: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
تاریخ :  شنبه ۱۹ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

 

خواص ازدواج براي آقايان

   _ قبل از ازدواج خوابيدن تا لنگ ظهر، بعد از ازدواج بيدار شدن زودتر از خورشيد. نتيجه‌گيري اخلاقي: سحرخيز شدن

_ قبل از ازدواج رفتن به سفر بي‌‌اجازه، بعد از ازدواج رفتن به حياط بااجازه. نتيجه‌گيري اخلاقي: كسب اعتبار


   _ قبل از ازدواج خوردن بهترين غذاها بي‌‌‌‌منت، بعد از ازدواج خوردن غذاهاي سوخته با منت. نتيجه‌گيري اخلاقي: تقويت‌ معده


   _ قبل از ازدواج استراحت مطلق بي‌‌جر و بحث، بعد از ازدواج كار كردن در شرايط سخت. نتيجه‌گيري اخلاقي: ورزيده شدن


   _ قبل از ازدواج آموزش گيتار و سنتور و... بعد از ازدواج آموزش بچه‌داري و شستن ظرف. نتيجه‌گيري اخلاقي: همدردي با خانم‌ها


   _ قبل از ازدواج گرفتن پول تو جيبي از پاپا، بعد از ازدواج دادن كل حقوق به خانم. نتيجه‌گيري اخلاقي: مستقل شدن

 

خواص ازدواج براي خانم ها

   _ قبل از ازدواج وزن ايده‌آل با چهره‌اي بشاش، بعد از ازدواج چاق و افسرده و منزوي. نتيجه‌گيري اخلاقي: آمادگي بدن در مقابله با روزهاي سخت


   _ قبل از ازدواج ايستادن در صف سينما و استخر، بعد از ازدواج ايستادن در صف شير و گوشت. نتيجه‌‌گيري اخلاقي: آموزش ايستادگي


  _ قبل از ازدواج تعطيلات رفتن به ديزين واسكي، بعد از ازدواج در تعطيلات شست و شوي خانه و لباس. نتيجه‌گيري اخلاقي: پر شدن اوقات‌فراغت


   _ قبل از ازدواج نوشتن كتاب شعر و رمان، بعد از ازدواج نوشتن داستان پرنده در قفس. نتيجه‌گيري اخلاقي: شهرت بادآورده


   _ قبل از ازدواج صحبت تلفني بي‌‌محاسبه زمان، بعد از ازدواج اتهام به پرحرفي حتي براي ده دقيقه. نتيجه‌گيري اخلاقي: حفظ عضلات صورت


   _ قبل از ازدواج رفتن به سفرهاي هفتگي، بعد از ازدواج در حسرت رفتن به پارك سر كوچه.‌ نتيجه‌گيري اخلاقي: در امنيت كامل به سر بردن

 :: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
تاریخ :  پنجشنبه ۱۷ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

حفظ و تقويت ميزان قواي عاطفي و جسماني در طي حاملگي داراي اهميت بسياري است . ورزش به شما کمک مي کند قبل و بعد از زايمان از نظر جسمي در وضعيت مناسبي باقي بمانيد .

در طي ورزش ، گردش خون بسيار مناسب مي شود : بنابراين جنين به طور مرتب مي تواند باعث رضايت خاطر روحي و همچنين جسمي شما باشد . ورزش راه لذت بخشي براي آماده شدن براي تغييرات دوران بارداري است .

ورزش :

·         موجب افزايش آزاد شدن هورمونهايي به نام اندورفين ها شده که باعث کمتر شدن احساس خستگي و افسردگي مي شود .

·         موجب کاهش درد پشت ، گرفتگي ساق پا ، يبوست و تنگي نفس مي شود .

·         موجب افزايش ميزان انرژي شده و شما را براي دوره زايمان آماده مي نمايد .

·         موجب بدست آوردن زودتر شکل مناسب و طبيعي بدن پس از زايمان مي شود .

ورزش ، گردش خون را افزايش مي دهد که در نتيجه به تنظيم فشار خون کمک مي کند . در صورتيکه عضلات ورزيده داشته باشيد .

دوره درد و زايمان را راحت تر پشت سر خواهيد گذاشت . با توجه به اينکه توانايي هاي بدني هر فرد با فرد ديگر متفاوت است ، قبل از شروع و يا ادامه دادن هر يک از نرمشها يا ورزشهائي که در ادامه معرفي مي شود با پزشک خود مشورت نمائيد .

چه ميزان ورزش در طي بارداري توصيه مي شود ؟

شايد انجام ورزش معمول روزانه با توجه به برنامه کاري بسياري شلوغ ، چندان  دست يافتني نباشد .

شما مي توانيد بسياري از اين روشها را که در طي بارداري توصيه مي شود در طي فعاليتهاي ديگر روزانه تان انجام دهيد ؛ به طور مثال تمرينهاي لگني ( کف لگن ) در طي شستشوي دندانها انجام مي شود ؛ ورزش پا و قوزک پا را مي توانيد در حاليکه پشت ميزتان نشسته ايد و يا در اتوبوس هستيد انجام دهيد ؛ و يا در حاليکه در حال خواندن کتاب و يا تماشاي تلويزيون هستيد تمرين تيلور را انجام دهيد . تمرينات مکرر ولي کوتاه مدت بهتر از تمرينات طولاني مدت يکبار در روز است . در حالت غيربارداري يک زن مي تواند با استراحت يکساعت و نيمه انرژي خود را ذخيره کند ؛ اما زن باردار ، شايد نيمي از روز براي رهايي از خستگي به استراحت احتياج داشته باشد . پس با خودتان مهربان باشيد و فعاليت تان را محدود کنيد تا برايتان لذت بخش و آرامش بخش باشد .

 ادامه این متن رو میتونید از اینجا بگیرید

 

این یه متن ۱۵ صفحه ای هست و حجم اون هم 265 کیلو بایت 

password:lordesyah 

 :: موضوعات مرتبط: تحقيقات
تاریخ :  چهارشنبه ۱۶ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

اینترنت فرصت حضور در عرصه های جهانی را برای تمامی علاقه مندان فراهم نموده است و به همین دلیل است که امروزه ما شاهد میلیون ها سایت و یا وبلاگ در این عرصه می باشیم . بدیهی است که از شرایط موجود صرفا" در جهت اهداف مثبت استفاده نگردد و افراد سودجو نیز اینترنت را مکانی برای شکوفائی پتانسیل های منفی خود بدانند و به نوعی بر روی آن سرمایه گذاری نمایند . ایجاد سایت هائی با ظاهری موجه و  ترغیب کاربران برای مشاهده این گونه سایت ها، یکی از متداولترین روش های به دام انداختن و در نهایت سرقت اطلاعات  شخصی کاربران است . به نظر می بایست سایت هائی که درخواست اطلاعات شخصی خاصی نظیر شماره کارت اعتباری و مواردی دیگر از این نوع را از کاربران می نمایند ، شناسائی و دارای یک شناسنامه معتبر و مورد اعتماد باشند  و به قول معروف جواز انجام این نوع فعالیت ها را از یک مرکز مطمئن و مورد اعتماد گرفته باشند .
گواهینامه های وب سایت ، تلاشی است در جهت تائید یک وب سایت و این که سایت مورد نظر دارای هویتی کاملا" شناخته شده  و تائید شده  است . آشنائی با این نوع گواهینامه ها می تواند کاربران  را در جهت حفاظت از حریم خصوصی یاری نماید .

گواهینامه های وب سایت چیست ؟
در صورتی که یک سازمان تمایل به داشتن یک وب سایت ایمن را داشته باشد که در آن برای دریافت و یا ارسال اطلاعات از رمزنگاری استفاده گردد ، می بایست اقدام به دریافت یک گواهینامه سایت و یا میزبان نماید . شاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که چگونه می توان تشخیص داد که یک سایت از رمزنگاری استفاده می نماید ؟ بدین منظور  می توان به Status bar  پنجره مرورگر خود توجه نمود ، در صورتی که یک آیکون شبیه یک قفل بسته یا همان padlock نمایش داده شود ، به منزله استفاده از رمزنگاری توسط وب سایت مورد نظر است . یکی دیگر از روش های موجود به منظور تشخیص استفاده از رمزنگاری در یک سایت ، مشاهده بخش آدرس برنامه مرورگر است . در چنین مواردی از پروتکل https در مقابل http استفاده می گردد . با حصول اطمینان از این موضوع که یک وب سایت اطلاعات شما را رمز و ارسال می نماید و همچنین دارای یک گواهینامه معتبر است ، یک سطح حفاظتی مناسب در مقابل مهاجمانی که با ایجاد وب سایت های مخرب قصد سرقت اطلاعات شخصی شما را دارند ، ایجاد می گردد.همواره می بایست قبل از ارسال هرگونه اطلاعات شخصی، نسبت به مقصد ارسال اطلاعات اطمینان ایجاد گردد .
در صورتی که یک وب سایت دارای یک گواهینامه معتبر باشد ، این بدان معنی است که یک مرکز معتبر صدور گواهینامه قبلا" تمامی مراحل لازم به منظور شناسائی و تائید هویت سایت را انجام داده است . زمانی که شما یک
url را در بخش آدرس برنامه مرورگر خود تایپ می نمائید و یا لینکی را دنبال می نمائید که شما را به یک وب سایت ایمن هدایت می نماید ، مرورگر ویژگی های خاصی را در  گواهینامه بررسی می نماید :

·          آیا آدرس سایت با آدرس موجود در گواهینامه مطابقت می نماید؟

·          آیا گواهینامه توسط یکی از مراکز مجاز که مرورگر قادر به تشخیص آنان به عنوان یک مرکز معتبر و مورد اعتماد می باشد ، صادر شده است ؟

آیا می توان به یک گواهینامه اعتماد نمود ؟
محتویات و ماهیت  گواهینامه صادر شده برای یک وب سایت ، سطح اعتماد به سازمان و مرکز صدور گواهینامه را مشخص نموده و این که تا چه میزان می توان به آن اعتماد نمود ؟ مثلا" در صورت مطابقت آدرس وب با آدرس گواهینامه ، صدور گواهینامه توسط یک مرکز معتبر مشخص می گردد و یا در صورتی که گواهینامه صادر شده دارای تاریخ اعتبار لازم باشد ، نشاندهنده این موضوع است که سایتی را که قصد مشاهده آن را دارید ، همان سایتی است که می بایست باشد . در صورتی که به گواهینامه صادر شده اعتماد نگردد ، می بایست از مکانیزم هائی دیگر برای بررسی هویت گواهینامه صادر شده استفاده نمود (مثلا" ارتباط مستقیم با سازمان ) .
با اطمینان به اعتبار یک گواهینامه به نوعی شما مرکز صدور گواهینامه را که این بررسی را برای شما انجام داده است نیز تائید می نمائید . برنامه مرورگر شما به صورت پیش فرض دارای لیستی بالغ بر یکصد مرکز صدور گواهینامه معتبر و تائید شده می باشد . این بدان معنی است که شما صلاحیت یکصد مرکز فوق را به منظور بررسی هویت و اعتبار گواهینامه ها ، پذیرفته اید . قبل از ارسال اطلاعات شخصی می بایست  وضعیت گواهینامه را بررسی نمود .

چگونه می توان یک گواهینامه را بررسی نمود ؟
به منظور بررسی گواهینامه یک وب سایت در برنامه های مرورگر IE و یا Mozila  می توان از دو روش متفاوت استفاده نمود :

·          کلیک بر روی padlock موجود  در status bar پنجره برنامه مرورگر

·         استفاده از ویژگی certificate در منوی Options

 در ادامه ، اطلاعات متنوعی در خصوص گواهینامه نمایش داده می شود :

·         چه کسی گواهینامه را صادر نموده است ؟  آیا گواهینامه توسط  یک مرکز معتبر و مورد اطمینان صادر شده است ؟ ( در این رابطه ممکن است با اسامی متفاوتی نظیر VerSign,thawte و یا Entrust  برخورد نمائید ) . برخی سازمان ها ممکن است دارای مراکز صدور گواهینامه مختص به خود باشند که از آنان  به منظور صدور گواهینامه برای سایت های داخلی نظیر اینترانت استفاده می گردد .

·          گواهنیامه صادر شده متعلق به چه کسی است ؟ گواهینامه می بایست برای سازمانی که دارای وب سایت مربوطه است ، صادر شده باشد . هرگز گواهینامه هائی را که نام آنان با نام سایت و یا شخص مورد نظر مطابقت نمی نماید ، تائید ننمائید.

·         مدت زمات اعتبار گواهینامه : اکثر گواهینامه ها برای یک و یا دو سال صادر می گردند . در این رابطه یک استثناء نیز وجود دارد و به مواردی بر می گردد که گواهینامه برای خود مرکز صدور گواهینامه صادر شده باشد. این نوع گواهینامه ها معمولا" دارای اعتباری ده ساله می باشند . همواره مدت زمان اعتبار یک گواهینامه را بررسی نموده و نسبت به گواهینامه هائی که دارای اعتباری بیش از دو سال می باشند و یا تاریخ اعتبار آنان به اتمام رسیده است ، حساسِت داشته باشید .

در صورتی که در خصوص اعتبار یک گواهینامه تردید دارید و یا دارای ابهاماتی در خصوص ایمن بودن یک سایت می باشید ، هرگز اطلاعات شخصی خود را برای آنان ارسال ننمائید . قبل از ارسال هرگونه اطلاعات شخصی، می بایست سیاست های اعلام شده وب سایت مورد نظر در خصوص رعایت محرمانگی اطلاعات مطالعه گردد تا مشخص گردد که آنان با اطلاعات ارسالی شما چه کار خواهند کرد .

 :: موضوعات مرتبط: علمي
تاریخ :  دوشنبه ۱۴ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

فتحعلي اويسي: ما 7، 8 برادريم

فتحعلي اويسي خيلي دير متوجه شد كه چه استعدادي در نقش‌هاي طنز دارد، شايد اگر زودتر متوجه مي‌شود خود را در اين قالب جا مي‌داد، او كه تحصيلاتش را در آمريكا گذراند، به جز بازي در مجموعه‌هاي طنز تلويزيوني در چند سال اخير، در فيلم‌هاي زيادي نقش‌هاي به يادماندني ايفا كرد، ناخدا خورشيد، سرب، بانو، مي‌خواهم زنده بمانم و همچنين بازي در مجموعه «سردار جنگل» نقش‌هاي به يادماندني اوست، خيلي‌ها بر اين عقيده‌اند كه اين بازيگر پا به سن گذاشته، هنوز هم لايه هاي ناشناخته اي در بازيگري دارد كه شايد روزي آن ها را هم به منصه ظهور برساند، بازيگري كه ميميك صورتش بي‌نظير است. او هم مي‌تواند با نوع نگاهش و در هم كشيدن ابروان، هر بچه و آدم بزرگي را بترساند و هم مي‌تواند با چهره بشاش و خنده‌هاي متوالي‌اش، شما را به ريسه بيندازد. فتحعلي اويسي

 

بازيگري است كه بايد او را تمجيد و تقدير كرد، بخوانيد كه او چه مي‌گويد:

فتحعلي اويسي


*
قبل از انقلاب من در آمريكا بودم و هشت سال در رشته بازيگري و كارگرداني در دانشگاه ايالتي تگزاس تحصيل مي‌كردم، فعاليت‌هاي من تنها دانشجويي بود و فعاليت‌هاي حرفه‌اي نداشتم، بيشتر فيلم‌هاي كوتاه مي‌ساختيم.
*
قبل از انقلاب هيچ فعاليت هنري در ايران نداشتم و از سال 55 به ايران برگشتم.
*
تا وقتي تئاتر بازي نكنيد مزه آن را حس نخواهيد كرد، شنيده‌ام و استنباط من اين است كه تئاتر زنده است و بازيگري روي صحنه آن خيلي زيباست، تجربه‌اي نداشته‌ام ولي وقتي سر صحنه فيلم، بازي مي‌كنيم و مردم جمع مي‌شوند در صحنه‌هاي خنده‌دار مي‌خندند و اگر حزن‌آور باشد غمگين مي‌شوند، به اين دليل فكر مي‌كنم تئاتر خيلي مي‌تواند جذاب باشد چون مستقيم با عكس‌العمل تماشاگر و مخاطب برخورد دارد.
*
علاقه من بيشتر به بازيگري بود تا كارگرداني، دو سال پياپي در سال‌هاي 47 و 48 در دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران امتحان دادم و در آزمون شفاهي قبول شدم اما در امتحان كتبي نمره قبولي نگرفتم، آن موقع اسماعيل شنگله و حميد سمندريان امتحان مي‌گرفتند. بعد از قبول نشدنم در سال دوم حضورم در امتحان ورودي، چون به اين رشته علاقه داشتم و قبوليم در امتحان‌هاي شفاهي نشان مي‌داد استعداد دارم به نظرم رسيد بروم خارج از كشور، به سمندريان گفتم اگر شده بروم خارج مي‌روم و در اين رشته تحصيل مي‌كنم، دو سال قبل با آقاي سمندريان يك تله‌تئاتر تلويزيوني كار كردم و دقيقا اتفاقات آن سال‌ها يادش بود.
*
بازيگري يعني قالب تهي كردن و رفتن به كالبدي ديگر، دوست دارم كه قالب تهي كنم و به كالبد و قالبي ديگر وارد شوم حالا چه طنز باشد چه جدي، خلاقيت را هم دوست دارم. خلاقيت از صفات بارز الهي است هر چند فقط او خالق واقعي به حساب مي‌آيد اما همين كه در هنر مي‌توانيم اثري خلق كنيم، دوست داشتني و ارضاكننده خواهد بود حالا مي‌خواهد در
نقاشي باشد، شاعري يا بازيگري.


*
اگر فردا يك داستان به من بدهند براي كارگرداني كه آن را دوست داشته باشم و با روحيات و ذائقه‌ام سازگار و جور در بيايد براي ساختن آن از جان هم مايه مي‌گذارم همان طور كه اگر يك نقش زيبا و جانانه هم ارائه شود رد نخواهم كرد.
*
از بچگي آواز مي‌خواندم و به صوت و صدا گرايش داشتم، به همين دليل در اين آخر عمري در تيتراژهاي پاياني سريال‌ها «قار و قوري» كرديم.
*
چندين آهنگ به عنوان يك كاست رديف كرده‌ايم كه هنوز اشكالات آن برطرف نشده و اگر برطرف شود به بازار مي‌آيد، دوست دارم. كار قابل قبول و ارزشمندي باشد نه اين‌كه بيرون دادن يا ندادنش فرقي با هم نكند، دوست ندارم آبكي در بيايد و به فراموشي سپرده شود، يك سال است با عليرضا پسرم كه هماهنگ‌سازي و همخواني در آن را برعهده دارد كار مي‌كنيم، يك كمك‌هايي هم اميد حجت كرده، زمان ارائه‌اش بستگي دارد به پيگري و جدي بودن ما، انشاءا… يك روز مي‌آيد و بايد بيايد.
*
برخي فيلمنامه‌ها را كه مي‌خوانم مي‌بينم نقشي كه برايم تعريف شده مال من نيست و بغلي آن به من مي‌خورد، به
طور مثال در فيلم رضا و اصغر وجود دارد كه مي‌خواهند رضا را بدهند به من ولي وقتي فيلمنامه را مطالعه مي‌كنم مي‌بينم اصغر مال من است، اين بيشتر راه دستم است كه خودم نقش را از فيلمنامه انتخاب كنم تا اين‌كه به من تكليف شود.
*
به همان اندازه كه مردم عامي كوچه و بازار به ما لطف دارند اگر مسئولان به دادمان برسند مي‌توانيم تمام توان خود را معطوف كار و فعاليت در حيطه كاري‌مان كنيم، به عنوان مثال اگر بچه‌ها مشكل مسكن نداشته باشند كه مشكل عمومي است شايد دغدغه‌هاي خود را كنار بگذارند و اين چند صباح باقي مانده را بيشتر در خدمت مردم باشند و به آنها خدمت كنند اما وقتي يك مشكل اساسي دارند آن مشكل كارشان را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
*
هزينه‌اويسي شدن برابري مي‌كند با شصت سال استمرار و مصر بودن براي يادگيري و عرضه آن به نسل آينده و نسل‌هاي آينده تمام فراز و نشيب‌ها، بالا و پايين‌ها، داشتن و نداشتن‌ها و خون دلخوردن‌ها در پشت صحنه باعث شده در 62 سالگي تازه مورد قبول تعداد اندكي بيننده قرار بگيرم، اين‌ها چيزي نبوده كه من يك شبه بتوانم آن را فتح كنم، حاصل 61 سال زندگي بوده، حاصل 61 سال مرارت، پشتكار و تلاش شبانه‌روزي كه هزينه كمي به حساب نمي‌آيد، نمي‌شود گفت آسان به دست آمده، من يك شبه ره صد ساله نرفتم بلكه شصت ساله ره يك شبه رفتم.
*
يكي از هفته‌نامه‌ها يا روزنامه‌ها نوشته بود «اويسي و تولد در 62 سالگي»، اين‌كه من تازه متولد شده‌ام حرف قشنگي بود اما اگر در سنين بالا توانستم رضايت مخاطب را جلب كنم لطف خدا بوده و اميدوارم بتوانم جوابگوي محبت خداوند باشم، تا آن لحظه كه قادر باشم كار خواهم كرد و بنويس هنوز وقت بازنشستگي نرسيده است، من به شخصه اول راه هستم و فكر مي‌كنم هنوز كاري نكرده‌ام.
*
ما هفت، هشت برادر بوديم و مي داني كه در زمان بچگي دوچرخه وسيله خيلي جذابي به حساب مي‌آيد، اگر پدرم مي‌خواست براي همه ما پسرها دوچرخه بخرد بايد هزينه سنگيني پرداخت مي‌كرد اگر هم يك عدد مي‌خريد به طور حتم پشت سر هم دعوا به پا بود كه چه كسي سوار آن شود، من گاهي به پدرم مي‌گفتم پدر برايم دوچرخه نمي‌خري، آن خدا بيامرز وقتي عصباني بود مي‌گفت: «دوچرخه‌ام كجا بود» اما وقتي شاد بود مي‌گفت «دوچرخه‌ام برات مي‌خرم» كه آخرش هم نخريد، در سريال بدون شرح هم وقتي براي اولين بار بيژن بنفشه‌خواه به عنوان عكاس مجله گفت دوربين ديجيتال مي‌خواهم ياد حرف‌هاي پدرم افتادم، در حقيقت اين اصطلاح كه خيلي هم سر زبان‌ها افتاد و هنوز نيز آن را مي‌شنوم يادگاري پدرم هست و از او به ارث بردم.
*
بازي كلينت ايستوود در «يك دلار سوراخ شده» خيلي من را تحت تاثير قرار داد و هميشه دلم مي‌خواست يك فيلم وسترن خيلي خوب بازي كنم، اكثر فيلم‌هاي جان‌وين را هم دوست داشتم، دلم مي‌خواست جاي او باشم با همان كلاه و لباس كابوي و حركاتي كه انجام مي‌داد.
* «
بدون شرح» را خيلي دوست داشتم، همچنين نقش «مشت علي شاه» در ميرزا كوچك‌خان جنگلي يا نقش «ايل‌چي طغاي» در سربداران، از نقش سرهنگ در فيلم «ناخدا خورشيد» ناصر تقوايي هم خيلي خوشم آمد، اولين نقشي بود كه وقتي خواندم با رضايت كامل رفتم سركار و مي‌دانستم مال من است.

*
سال 1361 كمترين دستمزدم را براي كار در سريال سربداران گرفتم آن هم ماهي سه، چهار هزار تومان، براي آن سريال يك سالي سركار بوديم.
*
در 21 دي‌ماه 1324 در قم به دنيا آمدم.
*
در قم، زاهدان، مشهد، محلات، تبريز، تهران و هفت سال و نيم هم در ايالت تگزاس آمريكا زندگي كردم.
*
ديپلم طبيعي در كنار ليسانس بازيگري و كارگرداني كه در شهر آستين مركز ايالت تگزاس گرفتم.
*
در رياضيات هميشه ضعيف بودم اما صفر نگرفتم، پايين‌ترين نمره‌هايم شش، هفت و هشت بوده است، هيچ وقت بيغ نبودم يكي دو سوال رياضي را جواب مي‌دادم، درس‌هاي طبيعي‌ام خيلي خوب بود چون پزشكي را خيلي دوست داشتم.
*
واليباليست بودم البته حرفه‌اي نه، در حد دبيرستان، پنج شش ماه هم رفتم كشتي آزاد آن موقع كلاس نهم بودم، ديدم قد من براي كشتي بلندتر از حد معمول است و ادامه ندادم، دوخم، يك خم، سالتو و سرزيربغل را خوب ياد گرفته بودم، يك خم را خوب مي‌گرفتم چون دستهام بلند بود اما براي دوخم بايد شيرجه مي‌زدم و پاهاي طرف را مي‌گرفتم، كه حوصله‌اش را نداشتم.
*
فوتبال هم بازي كرده‌ام اما چون قدم بلند بود فوتباليست خوبي نشدم و مرتب زمين مي‌خوردم آن موقع‌ها من بك راست بودم چون حوصله دويدن نداشتم، در زمين غروي قم فوتبال بازي مي‌كردم.
*
برزيل و فوتبال اين كشور را دوست دارم و از پله خيلي خوشم مي‌آمد آن هم به شدت، راستي به تازگي همايون بهزادي را در سالن بسكتبال امجديه ديدم او هم از بازيكنان مورد علاقه من بود:: موضوعات مرتبط: خبر
تاریخ :  یکشنبه ۱۳ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

 

 آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است


وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند، نه رفتار و عملكرد شما


سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد


اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید


• •
افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند


پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر


كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم


ارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید


انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند


همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد


تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است


دشوارترین قدم، همان قدم اول است


عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید


آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد


• •
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید


در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش


امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست


برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست


امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را تحمل كنیم


بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید


آنچه شما درباره خود فكرمی كنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است كه دیگران درباره شما دارند


 •
هركس، آنچه را كه دلش خواست بگوید، آنچه را كه دلش نمی خواهد می شنود


اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید


صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست


وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده كند


كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد


كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند


بهتر است دوباره سئوال كنی، تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی


آنقدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید


اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد كه متعلق به گذشته هستید


خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی كنید از خودتان بهتر شوید


خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد


درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش


انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كند دیگران را فریب داده است


كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند


هركه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد


كسی كه به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است


اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت


اینكه ما گمان می‌كنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است كه برای خود عذری آورده باشیم .

 :: موضوعات مرتبط: جملات و داستان های جالب
تاریخ :  یکشنبه ۱۳ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)
سلام من نميدونم اين مطالب جديد هست يا نه ولي خوب گذاشتم

......................................

سیریوس یکی از آخرین افرادی است که در خانه ی بسیار قدیمی و اشرافی بلک متولد شد یک خانواده ی بزرگ و معرو به جادوگران شیطانی . اعضای شناخته شده ی خاندان بلک شامل افراد زیر هستند :

نارسیسا بلک: کسی که پس از ازداج با لوسیوس مالفوی نامش را به نارسیسا مالفوی تغییر داد.

آندرو مدا بلک: که با یک مشنگ به نام تد تونکس ازدواج کرد و تنها فرزند آنها نیمفادورا تونکس یک آرور تبدیل شونده است.

بلاتریکس بلک: که با ردولفوس لسترنج ازدواج کرد .

و در آخر ریگولاس بلک: برادر سیریوس که به فرمان ولدمورت کشته شد .

سیریوس بلک بهترین دوست جیمز پاتر ( پدر هری پاتر ) بود در حقیقت جیمز و لیلی سیریوس را به عنوان پدر خوانده ی هری انتخاب کرده بودند .سیریوس یک آنیماگی است این به این معنی است که او می تواند در مواقع لزوم تبدیل به یک حیوان (سگ) بشود دوستانش نام مستعار نمد پا را برای او انتخاب کردند وقتی هری رون و هرمیون در جایی از داستان هری پاتر و جام آتش سعی در ارتباط با سیریوس دارند از آنجایی که سیریوس تغییر شکل داده و به اصطلاح پنهان شده او را اسنافل خطاب می کنند و وانمود میکنند که او یک سگ ولگرد دوست داشتنی است. خانواده ی سیریوس از وفاداران به ولدمورت بوده اند آنها از جمله جادوگرانی بودند که اعتقاد داشتندکه جهان باید از وجود خون لجن ها و دورگه های مشنگ پاکسازی شود. این شهرت خانواده ی بلک باعث شد تا جامعه ی جادوگری به سرعت و به راحتی اتهام قتل یازده مشنگ را که به سیریوس زده شده بود بپذیرند و او را بدون محاکمه روانه ی زندان آزکابان کنند . جائیکه سیریوس مدت 12 سال را بدون هیچ گناهی و با عذاب وجدانی وصف ناشدنی سپری کرد. یکی از اشتباهات رولینگ در داستان این است که او توضیح نداده چرا پس از دستگیری سیریوس بلک ( با وجود اینکه اعتقاد داشتند او نزدیکترین همکار ولدمورت است و در تمام جنایت های او دست داشته) از معجون حقیقت برای بازجویی او استفاده نکردند تا شاید اطلاعاتی در مورد مکان اختفای ولدمورت بدست آورند. یا شاید جادوگران قدرتمند این قدرت را دارند که از اطلاعات خود در برابر معجون محافظت کنند.

در طول داستان هری پاتر و زندانی آزکابان سیریوس بلک پس از 12 سال از آزکابان می گریزد . با امید به اینکه پیتر پتی گرو را در هاگوارتز پیدا کند و او را به سزای اعمال خیانت کارانه اش برساند . کسی که با خیانت خود باعث قتل دو تن از بهترین یارانش و حبس زجر اور دوست دیگرش شد. طی جریاناتی که در کتاب سوم اتفاق می افتد هری عاقبت به بیگناهی پدر خوانده اش پی می برد و در انتها هر چند نمیتواند این موضوع را ثابت کند اما موجبات فرار سیریوس از دست اسنیپ و نگهبانان آزکابان را فراهم می کند. در هری پاتر و محفل ققنوس سیریوس بلک به دستور دامبلدور به لندن باز می گردد و خانه ی قدیمی و اشرافی اش را که ارث خانوادگی او محسوب می شود در اختیار دامبلدور می گذارد تا از آن به عنوان پایگاه سری محفل ققنوس استفاده کند. سیریوس بلک پس از فرار از زندان همواره تحت تعقیب بوده و یک آرور روی پرونده ی او کار می کند. آروری که روی پرونده ی فرار سیریوس فعالیت می کند یکی از اعضای کلیدی و مهم محفل ققنوس است : کینگزلی شکلبولت . او از طرف دامبلدور این دستور را دارد که به وزارت خانه اعلام کند بلک هنوز در تبت به سر می برد. برای سر سیریوس بلک یک میلیون جایزه تعیین شده است که این مقدار باعث اعتراض و ناراحتی همیشگی او است.

هنگامی که سیریوس بوسیله ی شبکه ی فلو با هری ارتباطی کوتاه در هاگوارتز برقرار می کند توسط یکی از جاسوسان وزارت خانه به نام دولورس آمبریج شناسایی می شود. سیریوس همواره در صدد است تا به هری این موضوع را بفهماند که خواب های پریشان او در مورد ولدمورت فقط ناشی از خستگی امتحانات است . اما این خوابهای شوم عاقبت سیریوس را به کام مرگ می کشاند .

اسرار به ظاهر غیر ضروری هری توسط خدمتکار خائن سیریوس کراچر برای مرگ خواران فاش می شود . اینکه او سیریوس را مانند پدر و بهترین دوست خود می داند باعث میشود که ولدمورت این توهم شوم را به هری القا کند که سیریوس اسیر مرگ خواران شده در حالی که به واقع این طور نیست . هری به وزارت خانه می رود تا پدر خوانده اش را نجات دهد و از طرفی پدر خوانده اش به آنجا می رود تا هری را نجات دهد . او سر انجام طی یک درگیری مرگبار با دختر عمویش بلاتریکس کشته می شود .( بیهوش شده و به آن سوی پرده ی اسرار آمیز مرگ سقوط می کند )

پس از مرگ او در کتاب پنجم عاقبت در کتاب ششم جامعه ی جادوگری به بیگناهی او پی می برند .:: موضوعات مرتبط: هري پاتري
تاریخ :  شنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

توضيحات:

1- چربيها، روغنها و شيريني جات (در مصرف آنها امساك كنيد)

2- گوشت قرمز، مرغ، ماهي، تخم مرغ، آجيل جات، لوبيا (3-2 واحد) يك واحد شامل:90-60 گرم گوشت لخم ماهي، مرغ و قرمز و يا 2/1 فنجان لوبياي پخته و يا 2 عدد تخم مرغ و يا 2/1 فنجان آجيل جات.

3- شير، ماست و پنير (3-2 واحد) يك واحد شامل: 1 فنجان شير و يا ماست و يا 2 برش از پنير  و يا 2/1 يك فنجان بستني.

4- ميوه جات (4-2 واحد) يك واحد شامل: يك عدد سيب، پرتغال و يا موز متوسـط و يــا 2/1 فنجان كمپوت ميوه و يا 2/1 فنجان آب ميوه.

5- سبزيجات (5-3 واحد) يك واحد شامل: 1 فنجان سبزي خام و يا پخته شده و يا 4/3 فنجان عصاره سبزيجات.

6- نان، برنج، اسپاگتي و حبوبات (11-6 واحد) يك واحد شامل: 2 تكه نان و يا 60 گرم حبوبات و يا 2/1 فنجان برنج و يا ماكاراني پخته.

در این مقاله نظری اجمالی به یک رژیم غذایی سالم داریم و هـمچنین مطالبی در مورد جلوگیری از چاقی، و تشخیص مواد غذایی خوب و بد در رژیم غذایی خواهیم داشت. با وجود این هـمـه غـذاهای هـوس بـرانــگیز خیــلی مشکل است که بتوانیم یک رژیم غذایی سالم داشته باشیم. باور کـنـیــد یا نه اما به هر حال اگر از هرم غذایی که دربرگیرنده چهار گروه اصلی غذایی است پیروی کنید، به راحتی می توانید مواد مغذی مورد نیاز را به بدنتان برسانید و در عین حال از افزایش وزن خود جلوگیری نمایید. تنها نکته ای که باید به یاد داشته باید این است که میزان هر وعده را در حد معینی نگه دارید. در این میان به میزان کالری مصرفی نیز باید توجه خاصی مبذول کنید.

ادامه اين مطلب رو از اينجا بگيريد

password:lordesyah

.............................

آهنگ جدید فریدون آشنا به نام وعده با سه کیفیت 

دانلود آهنگ  192    سرور 2

دانلود آهنگ  128    سرور 2

دانلود آهنگ  64:: موضوعات مرتبط: تحقيقات
تاریخ :  جمعه ۱۱ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

قانون پايستگي عشق: عشق بوجود مي آيد,ولي هرگز از بين نمي رود,بلکه از صورتي به صورتي ديگر و از اشخاصي به اشخاصي ديگر منتقل و تبديل ميشود 

عشق ميگن علاقه***نه كفگيرو ملاقه***دوستت دارم يه عالمه***اندازه يه قابلمه***من عاشق تو هستم***تو قابلمه نشستم*** يه لنگه كفش تو دستم***منتظر تو هستم

ديشب تو فكرت بودم كه يه قطره اشك از چشمام جاري شد........ از اشك پرسيدم چرا اومدي؟؟ گفت آخه تو چشمات كسي هست كه ديگه اونجا جاي من نيست

خواستم عشق رو تو دستام بگيرم ، ولي جا نشد . پس گذاشتمش تو جيبم ، ولي جا نشد . در كيفمو باز كردم ، ولي جا نشد . تصميم گرفتم ببرمش توي اتاق ، ولي جا نشد . بنابراين يه خونه براش گرفتم ، ولي جا نشد . با خودم گفتم : يه باغ ! آره ! ولي جا نشد . پس گذاشتمش توي قلبم ، حالا ديگه جاش خوبه خوبه ... تازه مي فهمم اين كه مي گن دل آدم مي تونه از دنيا هم بزرگتر باشه يعني چي!

زندگي چيست ؟ اگر خنده است چرا گريه ميكنيم ؟ اگر گريه است چرا خنده ميكنيم ؟ اگر مر گ است چرا زندگي مي كنيم ؟ اگر زندگي است چرا مي ميريم ؟ اگه عشق است چرا به آن نمي رسيم ؟ اگه عشق نيست چرا عاشقيم

نابينا گفت : دوستت دارم ماه گفت تو که منو نمي بيني؟ چطوري دوستم داري . نابينا گفت :اگه مي ديدمت ؟ عاشق زيبايت مي شدم . اما حالا که نمي بينمت عاشق خودت هستم..

مي دوني فلسفه اختراع سرسره براي بچه ها چيه؟ مي خوان از بچگي به ادم ياد بدن كه صعود چقدر سخت و سقوط چه اسونه

عشق يعني يک سلام بيجواب:::::::::::: :عشق يعني حسرت . تشنه به آب عشق يعني همچون من شيدا شدن ............ .عشق يعني قطره و باران شدن............ ......... ..... عشق يعني يک شقايق غرق خون ............ ........عشق يعني دردمحنت در درون!!!!!....... ......... .... عشق يعني سوز ني آه و شبان ............ ..عشق يعني معني رنگين کمان

دختري مي رفت ، پسري او را ديد و دنبال او روان شد . دختر پرسيد که چرا پس من مي آيي ؟ پسر گفت : برتو عاشق شده ام . دختر گفت : برمن چه عاشق شده اي ، خواهر من از من خوبتر است و از پس من مي آيد ، برو و بر او عاشق شو . پسر از آنجا برگشت و دختري بدصورت ديد ، بسيار ناخوش گرديد و باز نزد دختر رفت و گفت : چرا دروغ گفتي ؟ دختر گفت : تو راست نگفتي . اگر عاشق من بودي ، پيش ديگري چرا مي رفتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

خوبه ادم يكي را دوست داشته باشه نه به خاطر اينكه نيازش رو برطرف كنه نه به خاطر اينكه كس ديگري رو نداره نه به خاطر اينكه تنهاست و نه از روي اجبار بلكه به خاطر اينكه اون شخص ارزش دوست داشتن رو داره

اگر روزي دشمن پيدا كردي، بدان در رسيدن به هدفت موفق بودي! اگر روزي تهديدت كردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزي خيانت ديدي، بدان قيمتت بالاست! اگر روزي تركت كردند، بدان با تو بودن لياقت مي خواهد

نمي بخشمت .... بخاطر تمام خنده هايي كه از صورتم گرفتي .... بخاطر تمام غمهايي كه بر صورتم نشاندي .... نمي بخشمت .... بخاطر دلي كه برايم شكستي .... .. بخاطر احساسي كه برايم پرپر كردي ..... نمي بخشمت .... بخاطر زخمي كه بر وجودم نشاندي ..... بخاطر نمكي كه بر زخمم گذاردي .... و مي بخشمت بخاطر عشقي كه بر قلبم حك كردي

اسمون به ماه ميگه :عشق يعني چي ماه ميگه يعني بودن درآغوش تو ماه ميگه: توبگو عشق يعني چي آسمون ميگه انتظار ديدن تو

رسم زمونه : تو چشم ميذاري من قايم ميشم .........اما تو يكي ديگه رو پيدا ميكني

برات مي نويسم دوستت دارم آخه مي دوني آدما گاهي اوقات خيلي زود حرفاشونو از ياد مي برن ولي يه نوشته , به اين سادگيا پاک شدني نيست . گرچه پاره کردن يک کاغذ از شکستن يک قلب هم ساده تره ولي من مي نويسم .. ...من ... مي نويسم دوست دارم

ميگن لبخند ربطي به مرگ نداره ولي تو بخند تا من برات بميرم 0:-)

بچه بوديم دخترا عاشق عروسک بودن و پسرا عاشق مرداي قوي....بزرگ شديم دخترا عاشق مرداي قوي شدن و پسرا عاشق عروسک :-(

سه جمله ي زيبا : 1) اگر اولش به فکر آخرش نباشي آخرش به فکر اولش مي افتي . 2) لذتي که در فراغ هست در وصال نيست چون در فراغ شوق وصال هست و در وصال بيم فراغ . 3) آغاز کسي باش که پايان تو باشد

بوسه زلب هاي تو در خواب گرفتم گويي که گل از چشمه ي مهتاب گرفتم در برکه ي اشکم همه دم نقش تو ديدم اين هديه ي خوبيست که از آب گرفتم هرگز نتواني که زمن دور بماني چون در دل خود عکس تو را قاب گرفتم

سلامتی سه تن ناموس و رفیق و وطن سلامتی سه کس سرباز و زندونی و بی کس

اگر ديدی ۱۰۰نفر دوست دارن يکيش منم. لوتی اگر ديدی ۱۰ نفر دست دارن يکيش منم. اگر ديدی يک نفر دوست داره اون يکی منم. اگر ديدی کسی دوست نداره بدون من مردم

به عشق گفتم : تا تورو دارم تنها نیستم منو تنها گذاشت و رفت... به احساس گفتم : تا تورو دارم تنها نیستم منو تنها گذاشت و رفت... به وفا گفتم : تا تورو دارم تنها نیستم اونم منو تنها گذاشت و رفت... ولی وقتی به تنهایی گفتم : تا تورو دارم تنها نیستم موندو همدم و مونسم شد

عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار ، از تنفر متنفر باش ، به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش

آغوش پارکينگي است که جريمه ندارد !!! بوسه تصادفي است که خسارت ندارد !!! . . . . . چيه دنبالم راه افتادي!؟  

 :: موضوعات مرتبط: چرت و پرت
تاریخ :  پنجشنبه ۱۰ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

عشـق مـيـان دو فـرد طــي چنـــدين مرحله متفاوت تكامل مي يـابد كه به مـنـظور بــقاي عشق هر كدام ازاين مراحل اهميت خاص خود را دارا ميباشد اين مراحل شامل:

 مجذوب شدن، دلربايي، هوس (اشتياق مفرط)، صميميت و تعهد است:

 

 1- مرحله مجذوب شدن

 واكنــش مـثـبـت نسـبت به يك شخص است كه خود به دو مرحله تقسيم بندي ميگردد:

 * مجذوب شدن فيزيكي :

 هنگامــي روي مــــي دهد كه جـسم شمـا نــــسبت به يك شخص از خود واكنش نشان ميدهد. واكنشهايي همچون: افزايش ضربان قلب، افزايش درجه حرارت بدن، تعريق كف دستها و دلهرگي. اين مرحله سطحي ترين و ابتدايي ترين مرحله عشق ميباشد اما در عين حال يكي از قدرتمند ترين عوامل است.

 * مجذوب شدن عاطفي :

 هنگامي كه اوضاع و احوال مساعد و مطلوب باشد شكل ميگيرد. پس از آنكه شما از لحاظ فيزيكي مجذوب شخصي گرديد سپس باب گفتگو را با وي خواهيد گشود و اگر متوجه شديد كه اشتراكاتي با يكديگر دارا ميباشيد از قبيل سرگرميها، طرز تفكر، ايدئولوژي، شغل، تحصيلات، علايق و ديگر زمينه هاي مشترك سپس از لحاظ احساسي مجذوب يكديگر خواهيد گشت.

 همچنين مجذوب شدن از لحاظ عاطفي حتي ميتواند در فقدان مجذوب شدن از لحاظ فيزيكي نيز به وقوع بپيوندد. در اين صورت پيوند و رابطه مستحكم تري ممكن است ميان دو فرد ملاقات كننده پديد آيد. زيرا پيشداوريها و پيش فرضهاي مبتني بر ظاهر فيزيكي ديگر وجود نخواهند داشت.

 

 2-دلربايي

 در اصل به عمل تلاش براي تاثيرگذاري و جلب توجه و نظر فردي ديگر توسط توجه متقابل و اهداي هدايا و غيره اطلاق ميگردد. دلربايي نيز دو قسم است:

 دلربايي خودخواهانه و دلربايي غير خودخواهانه و با خلوص نيت.

 * دلربايي خود خواهانه :*

 هنگامي روي ميدهد كه شما اقدام به اعمال رمانتيك ميزنيد صرفا بمنظور منفعت شخصيي خودتان. مانند هديه دادن براي تحت تاثير قرار دادن شريك خود. در واقع شما دلربايي را بعنوان يك آلت و به عنوان معامله بكار ميبريد.

 * دلربايي خالصانه : * هنگامي روي ميدهد كه شما تنها براي دلخوشي و لذت شريكتان دست به اعمال رمانتيك ميزنيد. شما نيز تنها از خوشحالي و لذت شريك خود ابراز خوشنودي ميكنيد.

 دلربايي (و يا عشق) خودخواهانه خيلي زود به سردي گراييده و زايل ميگردد. اما دلربايي ( و يا عشق) عاري از هر گونه خودخواهي تداوم خواهد يافت. از آنجايي كه دلربايي و رمانتيك بودن يك عمل ميباشد بسياري از افراد كه مدت زيادي را با يكديگر گذرانده اند آن را به دست فراموشي ميسپارند اما با تلاش آگاهانه قادر خواهند بود شعله هاي آن را مجددا افروخته سازند.

 

 3- مرحله هوس-اشتياق مفرط

 آرزوي داشتن فردي، تا آن حد كه جدايي از آن فرد غير ممكن ميگردد. اين هنگامي است كه رابطه احساسي مبدل به رابطه فيزيكي ميگردد. اين مرحله بسيار حائز اهميت است. اين مرحله لحظه اي است كه رابطه به يك دو راهي منشعب ميگردد كه دو فرد ميبايد يكي از آن دو راه را براي ادامه مسير برگزينند: يك راه كه به تباهي مي انجامد و مسير ديگر كه به مرحله والاتر منتهي ميگردد.

 

 4- مرحله صمیمیت

 به يك ارتباط تنگاتنگ و بسيار نزديك اطلاق ميگردد. دو فرد افكار، عقايد، احساسات و روياهايشان را با يكديگر قسمت ميكنند. در يك صميمت حقيقي چيزي براي پنهان ساختن از يكديگر وجود نخواهد داشت. صميميت يك پديده ناگهاني نبوده بلكه يك روند تدريجي و پيشرونده ميباشد كه هيچگاه متوقف نميگردد. هرگاه صميميت در يك رابطه وجود نداشته باشد ممكن است آن رابطه براي مدتي دوام بياورد اما هميشگي نخواهد بود.

 

 5- مرحله تعهد

 به التزام براي صادق و وفادار ماندن به همسر خود در سراسر سختيها و خوشيهاي زندگي اطلاق ميگردد. اگر شما قادر بوده ايد تا اين مرحله از عشق پيشروي كنيد پس چرا ميخواهيد به همه چيز پشت پا بزنيد؟ به يكديگر گوش دهيد، با يكديگر سازش كنيد و به خاطر داشته باشيد كه براي دستيابي به اين مرحله و موفقيت مسير دشواري را پيموده ايد. بنابراين قدر جايگاه خود را بدانيد.

 :: موضوعات مرتبط: علمي
AGP چیست
 
 
تاریخ :  سه شنبه ۸ خرداد۱۳۸۶
نویسنده :  Lord of the shadows (حمید)

کامپیوترهای پیشرفته قادر به انجام عملیات گرافیکی زیادی می باشند. سیستم های عامل با رابط کاربر گرافیکی ، بازیهای کامپیوتری ، انیمشن و طراحی سه بعدی و ... از جمله مواردی می باشند که انجام آنها نیازمد  وجود  سیستمی با توان گرافیکی بالا می باشد. در صورت استفاده کامپیوتر در مواردی  نظیر : تایپ ،  صفحات گسترده ، کاربردهای ساده تجاری و ... ، لزومی به  داشتن سیستمی با  توان گرافیکی بالا  نخواهد بود.

کارت های گرافیک را می توان با استفاده از یکی از روش های زیر در کامپیوتر  نصب کرد:

·       OnBorad . تراشه گرافیک بر روی برد اصلی قرار دارد.

·       PCI . کارت گرافیک در یکی از اسلات های  PCI  نصب می گردد.

·       AGP . کارت گرافیک در اسلاتی نصب خواهد شد که مخصوص کاربردهای گرافیکی طراحی شده است .

به منظور ارسال تصاویر ویدیوئی  ،  نمایش بازیهای کامپیوتری  ، به کارت هائی با بازدهی بمراتب بیشتر از PCI نیاز است . در سال 1996 شرکت اینتل (AGP(Accelerator Graphics Port را که نسخه اصلاح شده ای از گذرگاه های PCI است ،  عرضه نمود. هدف از طراحی تکنولوژی فوق،ارائه تصاویر ویدئویی و انجام عملیات گرافیکی با سرعت  بالا است .شکل زیر معماری بکارگرفته شده در یک سیستم پنتیوم سه را که از AGP استفاده می کند ، نشان می دهد.

 

کارت های گرافیک که قبل از ارائه تکنولوژی AGP تولید می گردیدند، از یک گذرگاه برای ارتباط با پردازنده استفاده می کردند. گذرگاه یک کانال ارتباطی و یا مسیر بین عناصر سخت افزاری موجود در یک کامپیوتر  است .  تکنولوژی AGP مبتنی بر تکنولوژی PCI است که به آن  "گذرگاه AGP " نیز گفته می شود ، تکنولوژی فوق به منزله یک گذرگاه سیستم نمی باشد و یک اتصال نقطه به نقطه (Point-to-Point) است . به عبارت دیگر در تکنولوژی فوق تنها دستگاهی که از طریق  AGP به  پردازنده و حافظه ، مرتبطه می گردد ،  کارت گرافیک است . در مسیر مربوطه هیچگونه توقفی وجود نداشته و نمی توان ادعا نمود که AGP یک گذرگاه  اشتراکی  است.
 تکنولوژی
AGP نسبت به PCI   دارای ویژگی های  زیر است :

§       کارائی سریعتر

§       دستیابی مستقیم به حافظه

شکل زیر یک کارت گرافیک AGP را نشان می دهد.

 

AGP به منظور افزایش کارآیی خود از چندین روش استفاده می نماید :

·       AGP یک گذرگاه 32 بیتی با سرعت 66 مگاهرتز است . این بدان معنی است که در یک ثانیه می توان 32 بیت  داده  را 66 میلیون مرتبه  انتقال داد.

·       بر روی گذرگاه AGP دستگاه دیگری وجود ندارد بنابراین کارت گرافیک اجباری به اشتراک گذرگاه نخواهد داشت . در چنین حالتی کارت گرافیک قادر به عملیات خود با حداکثر ظرفیت و پتانسیل خواهد بود.

·        AGP از روش Pipelining برای افزایش سرعت استفاده می نماید. در روش فوق برای بازیابی داده از مدلی مشابه فرآیندهای موجود در خط تولید استفاده می گردد.کارت گرافیک در پاسخ به یک درخواست ( سیگنال ) ، چندین بلاک داده را دریافت خواهد کرد.

روش Pipelining مشابه سفارش غذا در یک رستوران است . فرض کنید قصد سفارش غذای مورد علاقه خود را در یک رستوران داشته باشید .پس از آماده شدن، غذای مورد نظر در اختیار گذاشته می گردد در ادامه مجددا" غذای بعدی مورد علاقه خود را سفارش و منتطر آماده شدن خواهید ماند. در مدل فوق فرآیند تکراری : سفارش غذا(داده) و  انتظار برای تامین خواسته به صورت تکراری انجام خواهد شد. می توان روش ثبت سفارش خود را تغییر و در ابتدا  تمامی خواسته های خود را مشخص کرد. بدیهی است در چنین مواردی زمان انتظار بین سفارشات متعدد حذف خواهد گردید. در تکنولوژی AGP از روشی مشابه برای بازیابی داده استفاده می گردد.
یکی دیگر از علل افزایش کارائی تکنولوژی
AGP  ارتباط  مستقیم  آنها با حافظه است . ویژگی فوق از خصایص بسیار مهم AGP است .  Texture Map مهمترین عنصر موجود در یک کارت گرافیک بوده و حجم بالائی از حافظه یک کارت گرافیک را اشغال می نماید. با توجه به این که  قیمت حافظه کارت های گرافیک بالا بوده و از لحاظ ظرفیت نیز دارای محدودیت هائی می باشند ، میزان و تعداد Textures استفاده شده در کارت های گرافیک اولیه محدود بوده است . در سیستم های مبتنی بر AGP با استفاده از قابلیت های  حافظه سیستم، می توان اطلاعات مورد نطر را  در حافظه کارت گرافیک  ذخیره نمود .
در یک سیستم مبتنی بر
PCI  هر Texture Map  دو مرتبه ذخیره می گردد. در ابتدا از هارد به حافظه سیستم منتقل و در آنجا مستقر خواهد شد.  زمانی که می بایست  از داده فوق استفاده گردد، از طریق حافظه سیستم در اختیار پردازشگر گذاشته خواهد شد. در ادامه نتایج از طریق گذرگاه PCI برای کارت گرافیک ارسال می گردند. در این حالت اطلاعات مجددا" در FramBuffer کارت گرافیک ذخیره خواهند شد. در حقیقت هر Texture Map پس از پردازش دو مرتبه ذخیره می گردد ( یکی توسط سیستم و دیگری توسط کارت گرافیک )

 

AGP صرفا" یک مرتبه Texture Map را ذخیره می نماید. امکان فوق با استفاده از یک بخش خاص با نام Graphics Address Remapping Table )  GART) موجود بر روی تراشه  AGP میسر می گردد. GART ، بخشی از حافظه سیستم را به منظور نگهداری Texture maps استفاده می نماید. در چنین حالتی کارت گرافیک و پردازنده این تصور را خواهند داشت که Texture  در FramBuffer کارت گرافیک می باشد.

 

همانگونه که مشاهده گردید، در یک کارت فاقد تکنولوژی  AGP هر texture دو مرتبه تکرار و پردازنده مجبور به انجام عملیاتی اضافه است . اندازه و تعداد texture  نیزمحدود به FrameBuffer است .تمام عوامل فوق در کارت های مبتنی بر AGP  بهبود یافته  است و همین امر باعث افزایش کارآئی آنان شده است .

انواع AGP  
سه نوع مشخصه متفاوت برای
AGP وجود دارد :

§       AGP 1.0

§       AGP 2.0

§       AGP Pro

AGP 2.0  که شامل AGP 1.0 نیز می باشد از سه حالت (یک سرعته ، دو سرعته ، چهار سرعته) متفاوت برای عملیات استفاده می نماید.در سه حالت فوق از سرعت 66 مگا هرتز استفاده می گردد ولی کارت های گرافیک 2x ، در هر سیکل دو مرتبه اطلاعات خود را ارسال و یک کارت گرافیک 4x در هر سیکل چهار مرتبه داده ها را  ارسال می نماید.جدول زیر ویژگی هر یک از حالات فوق را نشان می دهد.

Mode

Approximate
Clock Rate

Transfer Rate
(MBps)

1x

66 MHz

266 MBps

2x

133 MHz

533 MBps

4x

266 MHz

1,066 MBps

AGP Pro بر اساس مدل AGP 2.0 ایجاد شده و از اسلات بزرگتری استفاده و دارای امکانات ویژه  برای  استفاده حرفه ای از کارت های گرافیک است . کامپیوترهای که دارای اسلات از نوع AGP Pro و یا AGP 2.0 می باشند قادر به استفاده از کارت های AGP 1.0 و AGP 2.0 می باشند. اسلات AGP 1.0 با سایر مدل های فوق سازگار نخواهد بود.

 

شرکت اینتل قصد ارائه کارت جدید AGP8X را دارد.جدول زیر مشخصات تکنولوژی فوق رانشان می دهد.

Mode

Approximate
Clock Rate

Transfer Rate
(MBps)

8x

533 MHz

2,133 MBps

وضعیت گذرگاهها  قبل از AGP
اولین گذرگاه کامپیوترهای شخصی، هشت بیتی و با سرعت 4.77 مگاهرتز(میلیون سیکل در هر ثانیه ) بود. گذرگاه فوق قادر به ارسال هشت بیت داده در هر سیکل بود. در سال 1982 گذرگاه فوق تغییر و به صورت  شانزده بیتی و با سرعت 8 مگاهرتز مطرح گردید. گذرگاه فوق
ISA نامگذاری گردید. طراحی گذرگاه فوق بگونه ای بود که امکان ارسال داده را با سرعت 16 مگا بایت در هر ثانیه فراهم  می کرد. کارت های گرافیک اولیه از کارت های MonoChrome ( ارائه شده در سال 1980 ) تا کارت های SVGA ( ارائه شده در سال 1990) از یک اسلات ISA موجود بر روی برد اصلی استفاده می کردند. به موازات افزایش رنگ و وضوح تصویر در نمایشگرها، کارت های گرافیک ISA کند شدند. گذرگاه های ISA قادر به تامین مناسب داده های گرافیکی برای پردازنده با سرعت مناسب  نمی باشند.
در ادامه استاندارهای دیگری در رابطه با گذرگاه ها مطرح گردید . گذرگاه های
EISA)Extendede Industry Standard Architecture )  (سی و دو بیتی و سرعت 8 مگا هرتز )  VL-BUS)Vesa Local Bus)  نمونه هائی در این زمینه می باشند.در این زمان استانداری برای ارائه SVGA با قابلیت 16/8 میلیون رنگ و وضوح تصویر 768 * 1024 ارائه گردید. کارت های فوق در یک اسلات خاص موجود بر روی برد اصلی نصب می گردیدند. در چنین حالتی گذرگاه گرافیک به صورت یک "گذرگاه محلی" بوده و مستقیما" به پردازنده متصل می گردید و می بایست در مجاورت پردازنده قرار می گرفت .  VL-BUS  بصورت 32 بیتی بوده و با سرعتی معادل "گذرگاه محلی " فعالیت می نماید و تمایل به ارتباط مستقیم با پردازنده دارد. وضعیت فوق  در مواردی که صرفا" یک دستگاه و یا حتی دو دستگاه استفاده می گردد، می تواند تحقق یابد ولی زمانی که بیش از دو دستگاه به VL-BUS متصل گردد، کارآئی سیستم کاهش پیدا می نماید. بدین منظور VL-BUS صرفا" برای اتصال  یک کارت گرافیک ( و یا دستگاهی که نیازمند سرعت بالا باشد )  استفاده می گردد.
کارت های
VL-BUS با سرعتی معادل کلاک پردازنده  با پردازنده مرتبط خواهند شد. مثلا" اگر پردازنده دارای سرعتی معادل 100 مگاهرتز باشد، کارت گرافیک قادر به ارسال داده بصورت 32 بیت و با سرعت 100 میلیون مرتبه در ثانیه است . در رابطه با رویکرد فوق دو مسئله وجود دارد :

·       تولیدکنندگان کارتهای گرافیک شاختی نسبت به سرعت سیستم کاربران ندارند

·       ارتباط مستقیم با پردازنده، باعث کاهش کارآئی پردازنده می گردد

در ادامه تکنولوژی PCI مطرح گردید. PCI ترکیبی از تکنولوژی های ISA و VL-Bus است . در تکنولوژی فوق از ارتباط مستقیم دستگاه های نصب شده با حافظه استفاده می گردد . برای ارتباط با پردازنده از یک " پل ارتباطی " استفاده شده است . در این حالت سرعت و کارائی  نسبت به VL-BUS افزایش یافته بدون اینکه مشکلاتی را از بعد کارآئی برای پردازنده بدنبال داشته باشد .
 
AGP دارای کارآئی بمراتب بالاتری نسبت به PCI است .AGP یک تکنولوژی گرافیکی است که همچنان توسط طراحان مربوطه در جهت تکامل و افزایش عملکرد گام بر می دارد.  

http://www.takp30.com

 :: موضوعات مرتبط: علمي